Projekty


Inovace studijního předmětu "Aplikovaná molekulární genetika" rozšířením praktických laboratorních cvičení

Garant: Ing. Martin Ernst, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt řeší inovaci praktických laboratorních cvičení (metoda RFLP a mikrosatelitní analýzy) v rámci obsahu výuky volitelného předmětu Aplikovaná molekulární genetika.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:03. 05. 2011
Datum ukončení projektu:01. 07. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0