Projekty


Variabilita aktuálních kandidátních genů a kvalita vepřového masa

Garant: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt se zabývá studiem vybraných kandidátních genů, které ovlivňují variabilitu kvalitativních vlastností vepřového masa a je koncipován jako pokračování projektu "Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat" financovaný z Interní grantové agentury Mendelovy univerzity v roce 2010. V návaznosti na tento projekt bude možné zpracovat rozsáhlejší soubor jedinců a rozšířit počet testovaných polymorfních genů. Kromě původních genů budou testovány aktuálně vybrané polymorfizmy. Ve studii bude provedena asociační analýza zvolených genů se sledovanými vlastnostmi u prasat: nutriční a senzorické hodnoty masa (barva masa, intramuskulární tuk a jeho složení z hlediska mastných kyselin a cholesterolu), jeho technologické vlastnosti a vhodnost pro další zpracování (pH, vaznost vody). Výsledkem bude popis variability vybraných genů a zjištěné asociace mezi genotypy kandidátních genů s danými vlastnostmi v populaci prasat v ČR, kterou bude možno využít jako podklad pro zkvalitnění konečného produktu - vepřového masa. Výsledky budou prezentovány na odborné konferenci a publikován v oponovaném časopise.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:TP 6/2011
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:15
Počet výsledků na projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.řešitel
Ing. Petr Sláma, Ph.D.hlavní řešitel
Mgr. Zuzana Vykoukalová, Ph.D.řešitel
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.řešitel
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.řešitel
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.řešitel
Ing. Lucie Kratochvílovářešitel
Ing. Michaela Ludvíková, Ph.D.řešitel
Ing. Veronika Švehlová, Ph.D.řešitel
Ing. Taťana Sedláčkovářešitel
Ing. Hana Šulcerová, Ph.D.řešitel
Ing. Pavla Hambergerováspoluřešitel
Ing. Martin Mikulaspoluřešitel
Ing. Hana Moltašováspoluřešitel
Ing. Lucie Svobodováspoluřešitel