ProjektyHelp


Variabilita aktuálních kandidátních genů a kvalita vepřového masa

Garant: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Základní informace   
   
Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt se zabývá studiem vybraných kandidátních genů, které ovlivňují variabilitu kvalitativních vlastností vepřového masa a je koncipován jako pokračování projektu "Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat" financovaný z Interní grantové agentury Mendelovy univerzity v roce 2010. V návaznosti na tento projekt bude možné zpracovat rozsáhlejší soubor jedinců a rozšířit počet testovaných polymorfních genů. Kromě původních genů budou testovány aktuálně vybrané polymorfizmy. Ve studii bude provedena asociační analýza zvolených genů se sledovanými vlastnostmi u prasat: nutriční a senzorické hodnoty masa (barva masa, intramuskulární tuk a jeho složení z hlediska mastných kyselin a cholesterolu), jeho technologické vlastnosti a vhodnost pro další zpracování (pH, vaznost vody). Výsledkem bude popis variability vybraných genů a zjištěné asociace mezi genotypy kandidátních genů s danými vlastnostmi v populaci prasat v ČR, kterou bude možno využít jako podklad pro zkvalitnění konečného produktu - vepřového masa. Výsledky budou prezentovány na odborné konferenci a publikován v oponovaném časopise.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:TP 6/2011
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
15
Počet oficiálních pracovníků projektu:
15
Počet výsledků na projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
řešitel
hlavní řešitel
řešitel
řešitel
řešitel
řešitel
řešitel
řešitel
řešitel
Ing. Taťana Sedláčkovářešitel
řešitel
spoluřešitel
Ing. Martin Mikula
spoluřešitel
Ing. Hana Moltašováspoluřešitel
Ing. Lucie Svobodová
spoluřešitel