Projekty


Počítačové simulace vázaného teplotního, vlhkostního a deformačního pole ve dřevě

Garant: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.


Základní informace
   
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Identifikace projektu:7/2011
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Garant
Řešitel