Projekty


Počítačové simulace vázaného teplotního, vlhkostního a deformačního pole ve dřevě

Garant: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Identifikace projektu:7/2011
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2
Počet výsledků na projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.Garant
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.Řešitel