Projekty


Bezpečné lůžko juniorů s parametry EU

Garant: doc. Dr. Ing. Petr Brunecký


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
MPO (Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu)
Pracoviště:Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Identifikace projektu:FD - K3/035
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
FD-K3/035
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 05. 2003
Datum ukončení projektu:
30. 04. 2006
Počet pracovníků projektu:
24
Počet oficiálních pracovníků projektu:
24
Počet výsledků na projektu:45

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Marek Jičínský
Řešitel
Ing. Jiří Bednařík
Řešitel
Pavel HamříkŘešitel
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.Řešitel
Řešitel
Ing. Věra Jančová, Ph.D.Řešitel
Řešitel
Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.Řešitel
Řešitel
Ing. Eliška Máchová, Ph.D.
Řešitel
Ing. Vilibald Matýsek
Řešitel
Ing. Karel OtrhálekŘešitel
doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
Řešitel
Řešitel
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.Řešitel
Řešitel
Ing. František KachyňaŘešitel
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.Řešitel
Ing. Milan Meloun, Ph.D.Řešitel
Řešitel
Řešitel
Řešitel
Ing. Milan Šimek, Ph.D.Řešitel
Řešitel