Projekty


Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:TRP projekt pro rok 2005 pro technologický rozvoj fakult a rektorátu.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Ústav pro informační systém (CP)
Identifikace projektu:220/2005 - 1e
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.řešitel
Ing. Tomáš Procházkaspoluřešitel
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.spoluřešitel
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.spoluřešitel
doc. Dr. Ing. Jiří Rybičkaspoluřešitel
doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.spoluřešitel


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS navazuje.

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
65/2002 - II, 33/2003 - 6aIntegrace Univerzitního informačního systému do života univerzityobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Univerzitní informační systém MZLU v BrněobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS (tematicky, myšlenkově).

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
136/2006 - 4a | TR960181Rozvoj IT infrastruktury a služeb univerzityobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený