ProjektyHelp


Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
TRP projekt pro rok 2005 pro technologický rozvoj fakult a rektorátu.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Ústav pro informační systém (CP)
Identifikace projektu:
220/2005 - 1e
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
řešitel
Ing. Tomáš Procházka
spoluřešitel
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
spoluřešitel
spoluřešitel
doc. Dr. Ing. Jiří Rybičkaspoluřešitel
spoluřešitel


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS navazuje.

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
65/2002 - II, 33/2003 - 6aobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
obhájený


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS (tematicky, myšlenkově).

IdentifikaceNázev projektu
Stav
Garant projektu
136/2006 - 4a | TR960181
obhájený
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýneobhájenýobhájený
obhájený
vyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený