Projekty


Možnosti optimalizace funkcí větrolamů v krajině, jejich využití v komplexních pozemkových úpravách

Garant: prof. Ing. František Toman, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci
   
Výsledky   Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem předkládaného projektu je posouzení účinnosti větrolamů a návrh na optimalizaci jejich funkce pro potřeby krajinného plánování. Pro posouzení účinnosti je nutné zpracování podrobné analýzy pole větru z měření na klimatologických stanicích s využitím statistických metod a modelu, dále vyhodnocení vertikálního profilu větru a na základě ambulantních měření stanovení vlivu větrolamů na horizontální a vertikální stratifikaci rychlostí větru. Zjištěné výsledky budou zahrnuty do komplexního hodnocení funkce větrolamů a bude proveden návrh na jejich doplnění a rekonstrukci pro potřeby plánování krajiny.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:
1R44027
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:1R44027
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2004
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4
Počet výsledků na projektu:46

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Ing. František Toman, CSc.spolunavrhovatel
spolunavrhovatel
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.navrhovatel
doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.řešitel