Projekty


Molekulární markéry tolerance ječmene k suchu a chladu

Garant: prof. Ing. Oldřich Chloupek, DrSc.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je ověření molekulárních markérů, tj. dehydrinů a COR-proteinů, pro toleranci ječmene k suchu a chladovému stresu. Identifikace a stanovení se uskuteční v 1) suchých obilkách a v klíčencích, 2) per se, 3) po aplikaci ABA, 4) při vodním stresu -0,5 MPa, 5) při stresu -0,5 MPa a teplotě do 10°C, 6) po aplikaci ABA, při stresu -0,5 MPa a při teplotě 10°C. Výskyt těchto markérů bude hodnocen u ozimé/jarní formy a u různých odrůd téže formy. Hybridy ozimých s jarními odrůdami budou testovány na chladuvzdornost a tato vlastnost bude srovnána se zjištěnými markéry. Výskyt markérů bude srovnán s raností a suchovzdorností ve Státních odrůdových pokusech.
Druh projektu:GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Identifikace projektu:521/99/1576
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:GA521/99/1576
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 1999
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:8