Projekty


Role dehydrinových genů pro toleranci rostlin k suchu a chladu a pro vitalitu obilek ječmene.

Garant: prof. Ing. Oldřich Chloupek, DrSc.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Účelem projektu je zefektivnění a urychlení šlechtění ječmene, zejména ozimých a sladových odrůd, tj. odrůd tolerantních k mrazivým a měnícím se teplotám a odrůd s vyšší vitalitou obilek. Cílem je: - identifikace a hodnocení exprese jednotlivých dehydrinových genů v odrůdách jarního a ozimého ječmene, - hledání souvislostí s tolerancí rostlin k suchu a chladu a s otužováním, a s vitalitou obilek, - snaha o využití těchto poznatků pro molekulární markérování.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Identifikace projektu:QF3191
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QF3191
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2002
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:18