Projekty


Předmět Odpadové hospodářství- biologicky rozložitelný odpad

Garant: doc. Ing. Jiří Filip, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zpracován pojem biologicky rozložitelného odpadu a sestaven přehled oblastí lidské činnosti, kde se vyskytuje a jakým způsobem se využívá nebo může využívat. Popsán administrativní přístup EU a uvedena stategie nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.Shrnuty zkušenosti s biologicky rozložitelnými odpady a uvedeny trendy nakládání s nimi.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracovisko:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikácia projektu:187 F4 a
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:2