Projekty


Předmět Odpadové hospodářství- biologicky rozložitelný odpad

Garant: doc. Ing. Jiří Filip, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zpracován pojem biologicky rozložitelného odpadu a sestaven přehled oblastí lidské činnosti, kde se vyskytuje a jakým způsobem se využívá nebo může využívat. Popsán administrativní přístup EU a uvedena stategie nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.Shrnuty zkušenosti s biologicky rozložitelnými odpady a uvedeny trendy nakládání s nimi.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:187 F4 a
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:2