Projekty


Předmět Odpadové hospodářství- biologicky rozložitelný odpad

Garant: doc. Ing. Jiří Filip, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Zpracován pojem biologicky rozložitelného odpadu a sestaven přehled oblastí lidské činnosti, kde se vyskytuje a jakým způsobem se využívá nebo může využívat. Popsán administrativní přístup EU a uvedena stategie nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.Shrnuty zkušenosti s biologicky rozložitelnými odpady a uvedeny trendy nakládání s nimi.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:
187 F4 a
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
2