Projekty


Degradace motorového oleje používaného v zemědělské technice

Garant: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Problematika degradace motorových olejů je předmětem široké pozornosti, a to z důvodů značných technicko-ekonomických ztrát spojených s poškozením a ztrátou výkonu motoru. Hlavním cílem předkládaného projektu je návrh modelů popisujících vlastnosti nepoužitých a použitých motorových olejů používaných v zemědělské technice. Mezi výstupy budou patřit matematické modely teplotní závislosti kinematické viskozity pro jednotlivé nepoužité a použité motorové oleje, sestavované pomocí matematických vztahů (Vogelův, Arrhéniův, Gaussův, exponenciální a polynom n-tého stupně), rozbor výsledků průtokové filtrace (filtrační schopnost do 5 μm) a bypasové mikrofiltrace (filtrační schopnost do 1 μm) se sběrem vlhkosti a vody, stanovení dalších základních fyzikálně-chemických ukazatelů. Dále by byly provedeny analýzy olejů na elektronových mikroskopech a hodnocení obsahu otěrových složek.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Identifikace projektu:IP 14/2011
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
11


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Degradace motorového oleje používaného v zemědělské technice (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
StavGarant projektu
IP 22/2012Monitoring otěrových částic a chemických prvků v olejích používaných v zemědělské techniceobhájený

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podanýpřijatý
přijatý
připravovanýpřipravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazenýzamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený