Projekty


Veselí nad Moravou - středověký hrad v říční nivě

Garant: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Středověký hrad (dnes zámek) Veselí nad Moravou představuje v rámci Evropy unikátní lokalitu s množstvím dochovaných dřevěných staveb, konstrukčních prvků a s nevídaným objemem organických zbytků. Náležité vyhodnocení komplexního multidisciplinárního výzkumu, který na lokalitě v roce 2008- 2010 probíhal. Přinese krom celkového historického, archeologického a stavebního zhodnocení také výsledky celé škály environmentálních metod, u kterých byly výzkumem ověřeny a prohloubeny dosavadní metodická východiska. Zhodnocení zástavby a vnitřního vývoje lokality přinese zcela ojedinělý pohled na stavební podobu předhradí s nezděnou zástavbou ve 13. a 14. století. Možnost provázání veškerých nálezů a struktur s dendrodaty umožňuje absolutní dataci. Potřebnou pro objasnění dynamického nárůstu dochovalé statigrafie. Hlavním výsledkem projektu bude monografie "Veselí nad Moravou - středověký hrad v říční nivě".
Druh projektu:
GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Identifikace projektu:
P405/11/1729
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
GAP405/11/1729
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:
20

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
spoluřešitel
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
spolupracovník
spolupracovník