Projekty


Veselí nad Moravou - středověký hrad v říční nivě

Garant: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Středověký hrad (dnes zámek) Veselí nad Moravou představuje v rámci Evropy unikátní lokalitu s množstvím dochovaných dřevěných staveb, konstrukčních prvků a s nevídaným objemem organických zbytků. Náležité vyhodnocení komplexního multidisciplinárního výzkumu, který na lokalitě v roce 2008- 2010 probíhal. Přinese krom celkového historického, archeologického a stavebního zhodnocení také výsledky celé škály environmentálních metod, u kterých byly výzkumem ověřeny a prohloubeny dosavadní metodická východiska. Zhodnocení zástavby a vnitřního vývoje lokality přinese zcela ojedinělý pohled na stavební podobu předhradí s nezděnou zástavbou ve 13. a 14. století. Možnost provázání veškerých nálezů a struktur s dendrodaty umožňuje absolutní dataci. Potřebnou pro objasnění dynamického nárůstu dochovalé statigrafie. Hlavním výsledkem projektu bude monografie "Veselí nad Moravou - středověký hrad v říční nivě".
Druh projektu:GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Identifikace projektu:P405/11/1729
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:GAP405/11/1729
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3
Počet výsledků na projektu:20

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.spoluřešitel
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.spolupracovník
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.spolupracovník