Projects


Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu

Supervisor: Ing. David Procházka, Ph.D.


Basic information
   
Workers      
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Nedílnou součástí výrobního procesu v řadě firem je tvorba prototypu výrobku. Přestože firmy běžně disponují velmi kvalitními nástroji pro vizualizaci (projekce, virtuální realita, atp.), tvorbu prototypů se doposud zcela nahradit nepodařilo. Jednak je to dáno haptickou zpětnou vazbou modelu, ale také možností přirozeně model prohlížet z libovolného místa. Přetrvává však problém s velmi obtížnou měnitelností prototypu. Významnější zásah zpravidla vyžaduje tvorbu zcela nového prototypu nebo minimálně delší časový interval na jeho úpravu. Tento problém se snažíme eliminovat nasazením rozšířené reality (Augmented Reality). Možnost prolnutí reálného modelu a umělých objektů představuje nástroj pro zefektivnění práce s prototypem a umožňuje značně zrychlit tuto fázi vývoje produktu. Cílem naší práce je rozvinout metody navržené a implementované ve spolupráci s firmou Škoda Auto, a. s. a navrhnout aplikaci zaměřenou na zrychlení prototypování výrobků.
Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Informatics (FBE)
Project status:
Defended
Project start date :
28. 03. 2011
Project close date:31. 12. 2011
Number of workers in the project:
7
Number of official workers in the project:0
Number of results in the project:
7