Projects


Manažerský kokpit -- webová aplikace na podporu rozhodovacích procesů

Supervisor: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.


Basic information         


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt je koncipován jako podpora pro rozvoj disertační práce navrhovatele. Cílem projektu je vytvořit webovou aplikaci (tzv. manažerský kokpit), která bude sloužit jako nástroj pro podporu manažerského rozhodování. Půjde kompilaci již vytvořených nástrojů s nově naprogramovanými. Důležitým hlediskem bude i grafická podoba celé aplikace. Výsledkem bude prototypové řešení, které poslouží jako příklad takovéto aplikace.
Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Informatics (FBE)
Project status:
In progress
Project start date :28. 03. 2011
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:
5