Projects


Studijní opory pro distanční formu vzdělávání

Supervisor: Ing. Martin Tyllich


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Název projektu v originále = Název projektu v češtině: Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT Název projektu v angličtině: Innovation of study to perform specialized activities - coordination of ICT Druh projektu: ESF Operační program Vzdelávání pro konkurenceschopnost Zaměření projektu: vzdělávání učitelů základních a středních škol v ICT kompetencích Garant: Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. Pracoviště: 191 (děkanát PEF) Popis projektu: projekt je zaměřen na třísemestrové studium učitelů základních a středních škol k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, dále na přípravu studijních materiálů pro podporu výuky všech vyučovaných předmětů, na vznik úložiště elektronických materiálů a na inovací tohoto studia včetně reakreditace. Datum zahájení projektu: 1. 3. 2011 Datum ukončení projektu: 31. 12. 2013
Kind of project:
Internal (Interní projekt MZLU v Brně financovaný rozpočtem)
Department:
Department of Information Technology (CUD), Deans Office of the Faculty of Business and Economics (FBE)
Project status:
In progress
Main project:
Ústav 191
Project start date :
10. 02. 2011
Project close date:
31. 12. 2013
Number of workers in the project:
6
Number of official workers in the project:
0