Projekty


Studijní opory pro distanční formu vzdělávání

Garant: Ing. Martin Tyllich


Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Název projektu v originále = Název projektu v češtině: Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT Název projektu v angličtině: Innovation of study to perform specialized activities - coordination of ICT Druh projektu: ESF Operační program Vzdelávání pro konkurenceschopnost Zaměření projektu: vzdělávání učitelů základních a středních škol v ICT kompetencích Garant: Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. Pracoviště: 191 (děkanát PEF) Popis projektu: projekt je zaměřen na třísemestrové studium učitelů základních a středních škol k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, dále na přípravu studijních materiálů pro podporu výuky všech vyučovaných předmětů, na vznik úložiště elektronických materiálů a na inovací tohoto studia včetně reakreditace. Datum zahájení projektu: 1. 3. 2011 Datum ukončení projektu: 31. 12. 2013
Druh projektu:Interný (Interní projekt MZLU v Brně financovaný rozpočtem)
Pracovisko:Ústav informačných technológií (CP), Děkanát PEF (PEF)
Stav projektu:Riešený
Hlavný projekt:Ústav 191
Dátum začatia projektu:10. 02. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0