Projekty


Rozvoj laboratoře pro praktickou výuku zahradnických oborů

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace
      Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:Aa/3106
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
02. 02. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Odpovědný řešitel
spoluřešitel
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
spoluřešitel
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
spoluřešitel