Projekty


02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu

Garant: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.


Základní informace   
   
Výsledky   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Výzkum zaměřený na trendy vývoje řízení ekonomických subjektů působících v české ekonomice a jejich adaptace na měnící se podmínky v souvislosti s procesy integrace a globalizace. Na podniky bude nahlíženo nejen z hlediska plnění jejich produkčních funkcí, ale i jako na spolutvůrce sociálního prostředí obecně a v daném regionu zvlášť (tvůrce poptávky na trhu práce -- tvůrce pracovních příležitostí -- ovlivňuje míru zaměstnanosti v regionu -- jak se podílí se na zvyšování kvalifikace obyvatelstva -- jak přispívá k rozvoji regionu - apod.).
Druh projektu:
TS VZ (Tematický směr výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav managementu (PEF)
Identifikace projektu:
VZ MSM 6215648904/02
Stav projektu:
Obhájený
Hlavní projekt:
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu
Datum zahájení projektu:06. 05. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
219
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
612


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt 02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektuStav
Garant projektu
2256/2006/F5/d
Tvorba elektronické podpory pro studium Pojišťovnictví

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatýpřipravovaný
řešenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájenývyřazený
zamítnutý
zrušený