Projekty


02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu

Garant: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Následující tabulka zobrazuje seznam výsledků přidaných k projektu "02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu".

PublikaceDruh publikaceOdpovědnostPodrobnosti
A Comparison of the working and managerial activities of Head and Department nurses
Kotrba, Tomáš
A Comparison of the working and managerial activities of Head and Department nurses. In DANIS, H. EBES 2010 Conference - Istanbul. 1. vyd. Istanbul: Sazak Ofset, 2010, s. 253--265. ISBN 978-80-7367-592-9.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Accounting and tax implications of the creation and use of technical provisions of commercial insurance companies
Gláserová, Jana -- Vávrová, Eva
Accounting and tax implications of the creation and use of technical provisions of commercial insurance companies. In Enterprise and Competitive Environment. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2013, ISBN 978-80-87106-64-8.
článek ve sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
ACT 8 - Creative Teaching
Klein, Hans Emil
ACT 8 - Creative Teaching. Needham (Boston): WACRA, 2005. 150 s. ISBN 1-877868-24-8.
sborníkdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Administrativní náklady majetkových daní v České republice
Andrlík, Břetislav
Administrativní náklady majetkových daní v České republice. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 6, s. 13--20. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Agricultural Producers' Groups in the Czech Republic: Introductory Review and Discussion of the Problem Area Economic Performance Measurement
Vavřina, Jan -- Růžičková, Kamila
Agricultural Producers' Groups in the Czech Republic: Introductory Review and Discussion of the Problem Area Economic Performance Measurement. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2012. sv. 60, č. 7, s. 441--450. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Jan Vavřina, Ph.D.
Aktuální otázky výuky práva pro ekonomy
Salachová, Bohumila
Aktuální otázky výuky práva pro ekonomy. In HRDLIČKOVÁ, A. Mezinárodní vědecká konference: Výuka práva pro ekonomiky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, s. 118--122. ISBN 80-248-0939-7.
článek ve sborníkuJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
Aktuální problémy dalšího vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v ČR
Aktuální problémy dalšího vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v ČR. Praha: NUOV, 2009. 31 s. ISBN 978-80-87063-22-4.
sborníkIng. Lenka Danielová, Ph.D.
Aktuální situace systémů environmentálního řízení
Mísařová, Petra
Aktuální situace systémů environmentálního řízení. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FaME, Ústav financí a účetnictví a Ústav podnikové ekonomiky, 2007, s. 139. ISBN 978-80-7318-536-7.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Alternativní metoda motivace zaměstnanců s využitím přenosu odpovědnosti za kvalitu realizovaných výkonů
Rak, Milan -- Pyšný, Tomáš
Alternativní metoda motivace zaměstnanců s využitím přenosu odpovědnosti za kvalitu realizovaných výkonů. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference - Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. Zlín: UTB ve Zlíně, 2006, s. 63--1. ISBN 80-7318-384-6.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Pyšný, Ph.D.
Alternativy prodeje pojistných produktů
Brableczová, Renáta -- Duchoňová, Pavla
Alternativy prodeje pojistných produktů. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. 1. vyd. Zlín: FaME, UTB ve Zlíně, 2005, s. 30. ISBN 80-7318-288-2.
článek ve sborníkuIng. Pavla Duchoňová
Analysis of Factors, Which Influence Czech Mortgage Market
Gottwald, Radim
Analysis of Factors, Which Influence Czech Mortgage Market.  [CD-ROM]. In Enterprise and Competitive Environment. s. 20. ISBN 978-80-87106-54-9.
článek v el. sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Analysis of selected demand factors of wine market of the Czech republic
Pyšný, Tomáš -- Pošvář, Zdeněk -- Gurská, Sylvie
Analysis of selected demand factors of wine market of the Czech republic. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2007. sv. 53, č. 7, s. 304--311. ISSN 0139-570X.
článek v periodikuIng. Sylvie Formánková, Ph.D.
Analysis of the development of export prices of selected agricultural and food commodities in the Czech Republic
Palát, Milan -- Maca, Erich
Analysis of the development of export prices of selected agricultural and food commodities in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. sv. 53, č. 3, s. 127--144. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Analysis of the development of selected indicators of the demographic statics and dynamics of the Czech Republic in 1993--2003
Palát, Milan -- Maca, Erich
Analysis of the development of selected indicators of the demographic statics and dynamics of the Czech Republic in 1993--2003. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. sv. 53, č. 6, s. 129--144. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Analysis of the health condition of population on the basis of indicators of mortality in selected regions of the CR
Palát, Milan -- Králík, Oldřich
Analysis of the health condition of population on the basis of indicators of mortality in selected regions of the CR. In School and Health 21. Contemporary Discourse on School and Health Investigation. Brno: MSD, s.r.o., 2008, s. 171--177. ISBN 978-80-7392-041-8.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Analysis of the population movement in the Czech republic through external migration in the period 1993--2003
Palát, Milan -- Maca, Erich
Analysis of the population movement in the Czech republic through external migration in the period 1993--2003. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2006. sv. 54, č. 3, s. 79--92. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Analýza agrárního zahraničního obchodu České republiky v období let 1993 - 2004
Palát, Milan -- Maca, Erich
Analýza agrárního zahraničního obchodu České republiky v období let 1993 - 2004. In Kvantitativní metody v ekonomii 2006. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2006, s. 157--162. ISBN 80-7375-005-8.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Analýza a rozvoj klíčových kompetencí studentů učitelství odborných předmětů
Danielová, Lenka -- Linhartová, Dana
Analýza a rozvoj klíčových kompetencí studentů učitelství odborných předmětů.  [CD-ROM]. In Inovácie v pedagogicko – psychologickej príprave budúcich učiteľov stredných. s. 24--33. ISBN 978-80-552-0462-8.
článek v el. sborníkuIng. Lenka Danielová, Ph.D.
Analýza bariér zavádění environmentálního manažerského účetnictví
Mísařová, Petra
Analýza bariér zavádění environmentálního manažerského účetnictví. In 7. letní škola aplikované informatiky, Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. 1. vyd. Brno: Littera, 2010, s. 116--121. ISBN 978-80-85763-59-1.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Analýza faktorů majících vliv na počet realizovaných IPO v České republice a Polsku
Gottwald, Radim
Analýza faktorů majících vliv na počet realizovaných IPO v České republice a Polsku. In Sborník příspěvků z konference Hradecké ekonomické dny 2010. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010, s. 91--94. ISBN 978-80-7435-041-2.
článek ve sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Analýza faktorů příčin mzdové disparity
Kotrba, Tomáš -- Rak, Milan
Analýza faktorů příčin mzdové disparity. In Agrární perspektivy XVI. Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2007, s. 1447--1457. ISBN 978-80-213-1675-1.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Analýza obecného okolí organizace
Chládková, Helena -- Žufan, Pavel
Analýza obecného okolí organizace. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2008. sv. 54, č. 4, s. 115--117. ISSN 0023-5830.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Analýza oborového prostředí odvětví výroby průmyslových krmiv
Duda, Jiří -- Křížová, Petra
Analýza oborového prostředí odvětví výroby průmyslových krmiv. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 6, s. 103--109. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Analýza odložené daně z příjmů a její vliv na finanční situaci podniku
Bohušová, Hana
Analýza odložené daně z příjmů a její vliv na finanční situaci podniku. In SVOBODA, P. -- BOHUŠOVÁ, H. Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 5, Účetnictví a daně podnikatelských subjektů. 1. vyd. Brno: Konvoj. Brno, 2005, s. 15--25. ISBN 80-7302-094-7.
článek ve sborníkudoc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Analýza odložené daně z příjmů a její vliv na ukazatele charakterizující ekonomickou výkonnost podniku
Bohušová, Hana -- Svoboda, Patrik
Analýza odložené daně z příjmů a její vliv na ukazatele charakterizující ekonomickou výkonnost podniku. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. č. 5.vyd., s. 33--44. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Analýza odložené daně z příjmů a její vliv na ukazatele charakterizujícíc ekonomickou výkonnost podniku
Bohušová, Hana -- Svoboda, Patrik
Analýza odložené daně z příjmů a její vliv na ukazatele charakterizujícíc ekonomickou výkonnost podniku. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. sv. LIII, č. 6, s. 33--44. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Analýza požadavků trhu práce a připravenosti vysokoškolských studentů
Duda, Jiří -- Kotrba, Tomáš
Analýza požadavků trhu práce a připravenosti vysokoškolských studentů. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2006. sv. LIV, č. 3, s. 27--36. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Analýza práce jako vhodný nástroj zvyšování produktivity pracovníků
Kotrba, Tomáš
Analýza práce jako vhodný nástroj zvyšování produktivity pracovníků. In TUČEK, D. Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi . 1. vyd. Zlín: ČSOP, 2011, s. 206--210. ISBN 978-80-260-0023-5.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Analýza procesu harmonizácie českého poistného trhu s jednotným poistným trhom EÚ 1. časť, 2.časť
Čejková, Viktória -- Nečas, Svatopluk -- Vávrová, Eva
Analýza procesu harmonizácie českého poistného trhu s jednotným poistným trhom EÚ 1. časť, 2.časť. Biatec: Odborný bankový časopis. 2005. sv. 13, č. 5,7, s. 26, 22--29, 25. ISSN 1335-0900.
článek v periodikudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Analýza prostředí komodity jablek jako součástí odvětví potravinářského průmyslu
Kudová, Dagmar
Analýza prostředí komodity jablek jako součástí odvětví potravinářského průmyslu. In Změna -- příležitost k rozvoji. 1. vyd. Praha: ČZU Praha, 2001, s. 23--29. ISBN 80-213-0816-8.
článek ve sborníkuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Analýza specifického trhu
Hunkes, Jaroslav -- Kafoněk, Richard
Analýza specifického trhu. In Sborník příspěvků z vědecké konference INPROFORUM 2011. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská universita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta, 2011, s. 174--183. ISBN 978-80-7394-315-8.
článek ve sborníkuIng. Jaroslav Hunkes
Analýza spokojenosti studentů učitelství s obsahem vysokoškolské přípravy
Danielová, Lenka -- Linhartová, Dana -- Přibyl, Martin -- Loukotová, Jana
Analýza spokojenosti studentů učitelství s obsahem vysokoškolské přípravy.  [DVD-ROM]. In Mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání 2009. s. 26--31. ISBN 978-80-254-5330-8.
článek v el. sborníkuIng. Lenka Danielová, Ph.D.
Analýza střední délky života mužů a žen ve vybraných regionech ČR
Palát, Milan
Analýza střední délky života mužů a žen ve vybraných regionech ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2008 - 1. část. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s r. o., 2008, s. 329--334. ISBN 978-80-7392-020-3.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Analýza vnitřního prostředí
Žufan, Pavel
Analýza vnitřního prostředí. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2008. sv. 54, č. 6, s. 197--199. ISSN 0023-5830.
článek v periodikudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Analýza vybraných ekonomických a demografických faktorů ovlivňující české zdravotnictví
Kotrba, Tomáš
Analýza vybraných ekonomických a demografických faktorů ovlivňující české zdravotnictví. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2009. sv. LVII, č. 6, s. 113--122. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Analýza vybraných ukazatelů vinohradnictví a vinařství ČR a SR
Duda, Jiří
Analýza vybraných ukazatelů vinohradnictví a vinařství ČR a SR. In Medzinárodné vedecké dni 2008. Nitra: SPU Nitra, 2008, s. 474--479. ISBN 978-80-552-0061-3.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Analýza vybraných zájmových skupin v odvětví vinařství
Šperková, Radka -- Vránová, Helena
Analýza vybraných zájmových skupin v odvětví vinařství. In Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 3: Management v novém prostředí. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007, s. 152--159. ISBN 978-80-86633-85-5.
článek ve sborníkuBc. Ing. Helena Šenkeříková
Analýza vývoje inflace v České republice za období let 1993--2005 a její predikce do roku 2008
Palát, Milan -- Maca, Erich
Analýza vývoje inflace v České republice za období let 1993--2005 a její predikce do roku 2008. In Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 4: Kvantitativní metody v hospodářství. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007, s. 110--113. ISBN 978-80-86633-86-2.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Analýza vývoje trhu stavebního spoření v ČR
Kašparovská, Vlasta
Analýza vývoje trhu stavebního spoření v ČR. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. sv. vol. LIII, č. 6, s. 69--76. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
Analýza vývoje vnitřní migrace v České republice v období let 1993--2003
Palát, Milan -- Maca, Erich
Analýza vývoje vnitřní migrace v České republice v období let 1993--2003. In Kvantitativní metody v ekonomii 2005. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, PEF, katedra statistiky a katedra operační a systémové analýzy, 2005, s. 104--109. ISBN 80-213-1283-1.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Analýza vývoje základních charakteristik odvětví mlékárenského průmyslu v ČR
Kučerová, Renata
Analýza vývoje základních charakteristik odvětví mlékárenského průmyslu v ČR. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. sv. LIII, č. 6, s. 93--100. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Renata Kučerová, Ph.D.
Analýza zaměstnanosti ve vztahu k hrubému domácímu produktu a produktivitě práce v zemích EU
Palát, Milan -- Klíma, Jan
Analýza zaměstnanosti ve vztahu k hrubému domácímu produktu a produktivitě práce v zemích EU. In Kvantitativné metódy v ekonomii. Nitra: SPU NItra, 2007, s. 1--6. ISBN 978-80-8069-931-4.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Aplikace biometrických metod a modelování v lesnické ekologii
Palát, Milan
Aplikace biometrických metod a modelování v lesnické ekologii. In FLAK, P. Biometrické metódy a modely v pódohospodárskej vede, výskume a výučbe. XVI. letná škola biometriky, Račkova dolina, 21. - 25. júna 2004. Nitra: VES SPU v Nitre, 2004, s. 265--277. ISBN 80-891620-6-1.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Aplikace daně z příjmů fyzických osob v české republice
Andrlík, Břetislav
Aplikace daně z příjmů fyzických osob v české republice. In Nové trendy v manažmente. Trenčín: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíně, 2008, s. 1--8. ISBN 978-80-8075-370-2.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Application of the theory of decision making under risk and uncertainty at modelling of costs
Beranová, Michaela -- Martinovičová, Dana
Application of the theory of decision making under risk and uncertainty at modelling of costs. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2010. sv. 56, č. 5, s. 201--208. ISSN 0139-570X.
článek v periodikudoc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
Approaches and Methods of Strategical Decision Making of Business Subjects in the Czech Republic In: International Advances in Economic Research. An official publication of the International Atlantic Economic society
Svoboda, Emil -- Svoboda, Patrik -- Bittner, Libor
Approaches and Methods of Strategical Decision Making of Business Subjects in the Czech Republic In: International Advances in Economic Research. An official publication of the International Atlantic Economic society. International Advances in Economic Research. 2007. sv. 13, č. 1, s. 121. ISSN 1083-0898.
článek v periodikuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Aspects of taxation of cigarettes in the European Union
David, Petr
Aspects of taxation of cigarettes in the European Union. Economics and Management. 2009. sv. 14, č. 1, s. 737--743. ISSN 1822-6515.
článek v periodikudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Aspekty komparace regulatorních přístupů
Vávrová, Eva
Aspekty komparace regulatorních přístupů. In ČERVINEK, P. Evropské finanční systémy 2010. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 246--250. ISBN 978-80-210-5182-9.
článek ve sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Aspekty morálky v obchodněprávních vztazích
Salachová, Bohumila
Aspekty morálky v obchodněprávních vztazích. In Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka. Račkova dolina: SPU v Nitre, 2007, s. 187--191. ISBN 978-80-8069-872-0.
článek ve sborníkuJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
Assessing the progress of the implementation of the Solvency II regulation
Vávrová, Eva
Assessing the progress of the implementation of the Solvency II regulation. In European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2013, s. 343--348. ISBN 978-80-210-6294-8.
článek ve sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Assessment of attractiveness of the wine-production industry in the Czech Republic
Hejmalová, Helena -- Šperková, Radka
Assessment of attractiveness of the wine-production industry in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 2, s. 89--98. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Radka Šperková, Ph.D.
Association between Values of the Index IN 99 and the EVA Indicator
Beranová, Michaela -- Basovníková, Marcela -- Martinovičová, Dana
Association between Values of the Index IN 99 and the EVA Indicator. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. 59, č. 2, s. 25--33. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.
Atraktivita odvětví produkce jablek v ČR
Kudová, Dagmar
Atraktivita odvětví produkce jablek v ČR. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2006. sv. LIV, č. 3, s. 47--60. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Bariéry environmentálního manažerského účetnictví u vybraných podniků s ISO:14 001.
Mísařová, Petra
Bariéry environmentálního manažerského účetnictví u vybraných podniků s ISO:14 001. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2010. 1. vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 467--475. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Bariéry vstupu v odvětví pivovarnictví v České republice
Žufan, Pavel -- Pyšný, Tomáš
Bariéry vstupu v odvětví pivovarnictví v České republice. In SVATOŠ, M. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XIV - Znalostní ekonomika. Praha: ČZU, 2005, s. 490--494. ISBN 80-213-1372-2.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Bariéry vstupu v odvětví produkce jablek v České republice
Kudová, Dagmar
Bariéry vstupu v odvětví produkce jablek v České republice. In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XIV. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005, s. 421--426. ISBN 80-213-1372-2.
článek ve sborníkuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Bariéry vstupu v odvětví produkce ovoce v České republice
Kudová, Dagmar -- Chládková, Helena
Bariéry vstupu v odvětví produkce ovoce v České republice. In Firma a konkurenční prostředí 2008 - 2. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 69--74. ISBN 978-80-7392-021-0.
článek ve sborníkuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Bariéry zavádění environmentálního manažerského účetnictví do praxe podniků.
Mísařová, Petra
Bariéry zavádění environmentálního manažerského účetnictví do praxe podniků. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 3, s. 145--155. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Barriers to entry in fruit producing industry in the czech republic
Kudová, Dagmar -- Chládková, Helena
Barriers to entry in fruit producing industry in the czech republic. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2008. sv. 54, č. 9, s. 413--418. ISSN 0139-570X.
článek v periodikuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Barriers to Innovations in the Small and Medium-Sized Enterprises
Tabas, Jakub -- Beranová, Michaela -- Vavřina, Jan
Barriers to Innovations in the Small and Medium-Sized Enterprises. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 7, s. 447--458. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Jan Vavřina, Ph.D.
Barriers to organic milk production.
Duda, Jiří -- Tlačbabová, Markéta
Barriers to organic milk production. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2012. sv. 60, č. 7, s. 55--60. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Bond Duration and Securing Against Risk of Change in Interest Rate
Gottwald, Radim
Bond Duration and Securing Against Risk of Change in Interest Rate.  [CD-ROM]. In PEFnet 2011: European Scientific Conference of Ph.D. Students. s. 1--8. ISBN 978-80-7157-743-0.
článek v el. sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Bonus certifikáty
Ptáček, Roman
Bonus certifikáty. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, s. 176. ISBN 978-80-7318-536-7.
článek ve sborníkuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Březen -- měsíc spojený s daněmi
Andrlík, Břetislav
Březen -- měsíc spojený s daněmi. FinExpert.cz. [online]. In FinExpert.cz. 2008. s. 1--3. URL: http://www.finexpert.cz/Rubriky/Brezen--mesic-spojeny-s-danemi/sc-17-sr-1-a-21485/default.aspx.
článek v el. periodikuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Business Intelligence a konkurenceschopnost podniku
Konečný, Vladimír -- Rábová, Ivana
Business Intelligence a konkurenceschopnost podniku. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. sv. LIII, č. 6, s. 85--92. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.
Ceny elektřiny v roce 2009
Gottwald, Radim
Ceny elektřiny v roce 2009. FinExpert.cz. [online]. In FinExpert.cz. 2008. URL: http://www.finexpert.cz/Rubriky/Ceny-elektriny-v-roce-2009/sc-17-sr-1-a-24178/default.aspx.
článek v el. periodikuIng. Mgr. Radim Gottwald
Certifikáty versus fondy
Ptáček, Roman
Certifikáty versus fondy. Osobní finance. 2008. sv. 5, č. 5, s. 72--74. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Classifications of Innovations: Approaches and Consequences
Tabas, Jakub -- Beranová, Michaela -- Polák, Josef
Classifications of Innovations: Approaches and Consequences. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 2, s. 399--406. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Josef Polák, Ph.D.
Co nového přinesla technická novela zákoníku práce ?
Hrdličková, Andrea
Co nového přinesla technická novela zákoníku práce ?. In Podnikanie na poĺnohospoadárskej pode v EU - 27. 1. vyd. 2008: Ministerstvo podohospodarstva SR, SPU v Nitre, 2008, s. 196--200. ISBN 978-80-552-0041-5.
článek ve sborníkuJUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Company and Competitive Environmemt 2006 -- the International Scientific Conference in Brno
Tomšík, Pavel
Company and Competitive Environmemt 2006 -- the International Scientific Conference in Brno. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2006. sv. 52, č. 7, s. 1. ISSN 0139-570X.
článek v periodikuprof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Comparison of Attractiveness of Wine Production and Brewing Industries
Pyšný, Tomáš -- Žufan, Pavel
Comparison of Attractiveness of Wine Production and Brewing Industries. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vedecké dni 2006. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2006, s. 1002--1008. ISBN 80-8069-704-3.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Competitiveness of Czech brewing
Žufan, Pavel -- Pyšný, Tomáš
Competitiveness of Czech brewing. In Agrární perspektivy XVI. Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2007, s. 1545--1552. ISBN 978-80-213-1675-1.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Pyšný, Ph.D.
Components of the Financial Performance of Agricultural Enterprises
Beranová, Michaela -- Basovníková, Marcela
Components of the Financial Performance of Agricultural Enterprises. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. 2011, č. 7, s. 57--67. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.
Consequences of changes in the health condition of population on the demo-graphic development in the CR
Palát, Milan -- Králík, Oldřich
Consequences of changes in the health condition of population on the demo-graphic development in the CR. In ŘEHULKA, E. Škola a zdraví 21. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 621--627. ISBN 80-7315-119-7.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Contributions of Fundamental Analysis Within the Framework of Financial Markets Analysis
Gottwald, Radim
Contributions of Fundamental Analysis Within the Framework of Financial Markets Analysis.  [CD-ROM]. In FIN STAR NET 2011. s. 1--6. ISBN 978-80-970244-4-4.
článek v el. sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Corporate life cycle as determinant of capital structure in companies of Czech automotive industry
Pinková, Pavlína -- Kamínková, Petra
Corporate life cycle as determinant of capital structure in companies of Czech automotive industry. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2012. sv. 60, č. 2, s. 255--260. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuMgr. Ing. Pavlína Matějová
CRM v oblasti bankovních služeb
Duchoňová, Pavla -- Brableczová, Renáta
CRM v oblasti bankovních služeb. In Sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference I. 1. vyd. Zlín: UTB Zlín, 2005, s. 137. ISBN 80-7318-257-2.
článek ve sborníkuIng. Pavla Duchoňová
CRM v současném bankovnictví
Duchoňová, Pavla -- Brableczová, Renáta
CRM v současném bankovnictví. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 6 Marketing, obchod a cestovní ruch. v tisku,
článek ve sborníkuIng. Pavla Duchoňová
Currency hedging with help of derivatives
Riederová, Sylvie
Currency hedging with help of derivatives. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 4, s. 273--279. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Sylvie Riederová, Ph.D.
Current approaches to asses the financial performance of a commercial insurance company
Vávrová, Eva
Current approaches to asses the financial performance of a commercial insurance company. In European Financial Systems 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 232--236. ISBN 978-80-210-5940-5.
článek ve sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Current Demand for the Insurability of Liability for Damage to the Natural Environment
Vávrová, Eva
Current Demand for the Insurability of Liability for Damage to the Natural Environment. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2009. sv. 55, č. 1, s. 33--39. ISSN 0139-570X.
článek v periodikudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Current ways of covering agricultural risks on the Czech insurance market
Vávrová, Eva
Current ways of covering agricultural risks on the Czech insurance market. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2010. sv. 56, č. 12, ISSN 0139-570X.
článek v periodikudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Czech brewing industry -- bargaining power of buyers
Žufan, Pavel -- Foret, Miroslav
Czech brewing industry -- bargaining power of buyers. In Beijing International Conference on Applied Business Research. Peking, Čína: University of International Business and Economics, 2005, s. 1--9. ISBN 7-900177-73-6.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Czech wine production and its competitiveness
Žufan, Pavel -- Chládková, Helena
Czech wine production and its competitiveness. In BLAŽEK, L. Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 767--775. ISBN 978-80-210-4521-7.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Časové studie práce vrchních a staničních sester
Kotrba, Tomáš
Časové studie práce vrchních a staničních sester. In MendelNET PEF 2009. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzit v Brně, 2009, s. 72--81. ISBN 978-80-7375-351-1.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Daň z nemovitostí v kostce
Andrlík, Břetislav
Daň z nemovitostí v kostce. Osobní finance. 2009. sv. 1, č. 1, s. 54--55. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Daň z přidané hodnoty u přeshraničních transakcí zemědělských podniků v Evropské unii
David, Petr
Daň z přidané hodnoty u přeshraničních transakcí zemědělských podniků v Evropské unii. In Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konverence Nové trendy - nové nápady 2007. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2007, s. 59--67. ISBN 978-80-903914-2-0.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2007
Andrlík, Břetislav
Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2007. Osobní finance. 2008. sv. 3, č. 3, s. 20--23. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Daňová incidence daně z lihu z pěstitelského pálení
David, Petr
Daňová incidence daně z lihu z pěstitelského pálení. In IMEA 2006. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus při univerzitě v Hradci Králové, 2006, s. 811--817. ISBN 80-7041-164-3.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Daňová incidence spotřební daně z lihu
David, Petr
Daňová incidence spotřební daně z lihu. In Firma a konkurenční prostředí 2006, Sekce 5 Účetnictví a daně podnikatelských subjektů. Brno: Konvoj, 2006, s. 35--43. ISBN 80-7302-112-9.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Daňová incidence v kontextu daňové harmonizace
Vybíhal, Václav
Daňová incidence v kontextu daňové harmonizace. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Nové trendy - nové nápady 2006", SVŠE Znojmo, 23.11. - 24.11.2006. Znojmo : SVŠE, 2006. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2006, ISBN 80-239-8268-0.
článek ve sborníkuprof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Daňová incidence vybrané spotřební daně v ČR
David, Petr
Daňová incidence vybrané spotřební daně v ČR. In MendelNET 2006 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Alfa Publishing, 2006, s. 157. ISBN 80-86851-62-1.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Daňové aspekty spojené se změnou vlastnických práv k nemovitostem
Andrlík, Břetislav -- Šoba, Oldřich
Daňové aspekty spojené se změnou vlastnických práv k nemovitostem. In Mendelnet PEF 2008. 1. vyd. Brno: B4U Publishing, 2008, s. 124. ISBN 978-80-87222-03-4.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Daňový software TAX
Grásgruber, Miloš
Daňový software TAX. Systém. 2006. sv. 8, č. 1-2, s. 52--53. ISSN 1212-4567.
článek v periodikuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Daňový software "TaxEdit"
Grásgruber, Miloš
Daňový software "TaxEdit". Systém. 2006. sv. 8, č. 3, s. 50--51. ISSN 1212-4567.
článek v periodikuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
DDS v marketingové komunikaci - obchodní plán pro nově vstupující firmu
Pyšný, Tomáš
DDS v marketingové komunikaci - obchodní plán pro nově vstupující firmu. In Sborník vedeckých prác z medzinárodne vedecké konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2005 "Budúcnosť Európy je v rukách mladých". Nitra: SPU Nitra, 2005, s. 1--6. ISBN 80-8069-673-X.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Pyšný, Ph.D.
Dealing whit garant certificates
Širůček, Martin
Dealing whit garant certificates. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2010. 1. vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 533--539. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek ve sborníkuIng. Martin Širůček, Ph.D.
Decision making
Gurská, Sylvie -- Šperková, Radka -- Vránová, Helena
Decision making. In Odvětvové strategie a politky 2008. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 12--17. ISBN 978-80-7392-062-3.
článek ve sborníkuIng. Sylvie Formánková, Ph.D.
Decision making with support of artificial intelligence
Rábová, Ivana -- Konečný, Vladimír -- Matiášová, Anděla
Decision making with support of artificial intelligence. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2005. sv. 51, č. 9, s. 385--388. ISSN 0139-570X.
článek v periodikudoc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.
Definition of Innovation: Approaches and Consequences
Tabas, Jakub -- Beranová, Michaela -- Polák, Josef
Definition of Innovation: Approaches and Consequences. In Buchgaltěrskij učet, analiz i audit: istoria, savremennosť i perspektivy razvitija. Meždunarodnaja naučnaja konferencija studěntov, aspirantov, prepodavatělej 26-28 oktjabra 2010, Sankt-Peterburgskij gosudarstvenij inženierno-ekonomičeskij universitet. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State University of Engineering and Economics, 2011, s. 80--92. ISBN 978-5-9978-0209-7.
článek ve sborníkuIng. Josef Polák, Ph.D.
Demand development of wine market of Czech Republic
Gurská, Sylvie -- Chládková, Helena -- Tomšík, Pavel
Demand development of wine market of Czech Republic. In Enometrics XVI. 1. vyd. Collioure: vdqs Namur, 2009. 1. vyd. eum edizoni universita di macerata: VDQS, 2009, s. 22--32. ISSN 1974-4730.
článek ve sborníkudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Dependence of granted mortgage credits on mortgage rates in the Czech Republic
Gottwald, Radim
Dependence of granted mortgage credits on mortgage rates in the Czech Republic. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2010. 1. vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 119--124. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek ve sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Dependence of Protected Funds Profitabilities on Selected Parameters
Gottwald, Radim
Dependence of Protected Funds Profitabilities on Selected Parameters.  [CD-ROM]. In Enterprise and Competitive Environment 2011. s. 235--243. ISBN 978-80-87106-40-2.
článek v el. sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Determinants of capital structure: evidence from the Czech automotive industry
Pinková, Pavlína
Determinants of capital structure: evidence from the Czech automotive industry. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2012. sv. 60, č. 7, s. 217--224. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuMgr. Ing. Pavlína Matějová
Development and prediction of the selected population movement indicators in the Czech Republic
Palát, Milan -- Maca, Erich
Development and prediction of the selected population movement indicators in the Czech Republic. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2005. sv. 51, č. 6, s. 235--239. ISSN 0139-570X.
článek v periodikuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Development of Agricultural Producers' Groups in the Czech Republic with Focus on Commodity Area Fruit and Vegetable
Vavřina, Jan -- Martinovičová, Dana
Development of Agricultural Producers' Groups in the Czech Republic with Focus on Commodity Area Fruit and Vegetable. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 7, s. 497--506. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Jan Vavřina, Ph.D.
Development of production intensity of Czech agriculture in 1998--2004 and its short-term forecast
Palát, Milan -- Bodečková, Božena -- Maca, Erich
Development of production intensity of Czech agriculture in 1998--2004 and its short-term forecast. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2007. sv. 55, č. 3, s. 85--95. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Development of Rivalry of Czech Breweries
Žufan, Pavel
Development of Rivalry of Czech Breweries. In Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 3: Management v novém prostředí. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007, s. 206--210. ISBN 978-80-86633-85-5.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Diference ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění
Andrlík, Břetislav
Diference ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference doktorandů Mladá Veda 2007. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007, s. 151. ISBN 978-80-8069-969-7.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Diference ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění
Andrlík, Břetislav
Diference ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění. In Zborník vedeckých prác z medzinárodne vedecké konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2007. Nitra: SPU Nitra, 2007, s. 814--819. ISBN 978-80-8069-970-3.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Dimenze naplňování funkce spotřebních daní v podmínkách ČR
Vybíhal, Václav
Dimenze naplňování funkce spotřebních daní v podmínkách ČR. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Role a problémy veřejného sektoru v moderním sociálním státě. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 145--152. ISBN 80-210-4086-6.
článek ve sborníkuprof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Distribution of the increased tax burden for agricultural products and food in the Czech Republic
David, Petr
Distribution of the increased tax burden for agricultural products and food in the Czech Republic. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2012. sv. 58, č. 5, s. 239--248. ISSN 0139-570X.
článek v periodikudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Dividend Policies of the Stock Companies Realized in the Capital Markets
Gottwald, Radim
Dividend Policies of the Stock Companies Realized in the Capital Markets.  [CD-ROM]. In INPROFORUM 2011 "Globální ekonomická krize - regionální dopady". s. 134--141. ISBN 978-80-7394-315-8.
článek v el. sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Dividendové akcie
Ptáček, Roman
Dividendové akcie. Fond Shop. 2012. sv. 16, č. 13, s. 8--9. ISSN 1211-7277.
článek v periodikuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Division of business company by splitting
Otavová, Milena
Division of business company by splitting. Economics and Management. 2010. sv. 2010, č. 15, s. 999--1005. ISSN 1822-6515.
článek v periodikuIng. Milena Otavová, Ph.D.
Dluhopisy do každého portfolia
Šoba, Oldřich
Dluhopisy do každého portfolia. Osobní finance. 2008. sv. 5, č. 5, s. 56--59. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Dobré mravy a poctivý obchodní styk v obchodněprávních vztazích u družstev
Salachová, Bohumila
Dobré mravy a poctivý obchodní styk v obchodněprávních vztazích u družstev. In Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia Družstevnictví 2005. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Minsterstvo zemědělství České republiky, 2005, s. 112--116. ISBN 80-7040-781-6.
článek ve sborníkuJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
Dopad účetní reformy veřejných financí v České republice na výkazy účetní závěrky
Otavová, Milena
Dopad účetní reformy veřejných financí v České republice na výkazy účetní závěrky.  [CD-ROM]. In Zborník z medzinárodného vedeckého seminára - Aktuálne otázky verejných financí. s. 1--9. ISBN 978-80-970455-0-0.
článek v el. sborníkuIng. Milena Otavová, Ph.D.
Dopady reformy veřejných financí na zdaňovaní příjmů fyzických osob
Grásgruber, Miloš
Dopady reformy veřejných financí na zdaňovaní příjmů fyzických osob. In Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konverence Nové trendy - nové nápady 2007. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2007, s. 84--90. ISBN 978-80-903914-2-0.
článek ve sborníkuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Dopady regulace finančních institucí v novém prostředí
Kašparovská, Vlasta -- Vávrová, Eva
Dopady regulace finančních institucí v novém prostředí. In Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 3: Management v novém prostředí. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007, s. 56--63. ISBN 978-80-86633-85-5.
článek ve sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Dopady změn uplatňování DPH při poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států Evropské unie a třetích zemí od 1.1.2010
Grásgruber, Miloš
Dopady změn uplatňování DPH při poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států Evropské unie a třetích zemí od 1.1.2010. In Firma a konkurenční prostředí. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 437--443. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek ve sborníkuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Dopady změn ve zdaňování příjmů od 1. 1. 2008 na daňové zatížení fyzických osob
Grásgruber, Miloš
Dopady změn ve zdaňování příjmů od 1. 1. 2008 na daňové zatížení fyzických osob. In Firma a konkurenční prostředí 2008 - 3. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 50--57. ISBN 978-80-7392-022-7.
článek ve sborníkuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Dopady zvýšení sazby spotřební daně z cigaret v ČR
David, Petr
Dopady zvýšení sazby spotřební daně z cigaret v ČR. In Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference on INCREASING COMPETITIVENESS or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2007, s. 66. ISBN 978-80-248-1458-2.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Důchodová reforma: Co nás čeká a nemine?
Šoba, Oldřich
Důchodová reforma: Co nás čeká a nemine?. Osobní finance. 2008. sv. 9, č. 9, s. 14--17. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Důsledky změn zdravotního stavu obyvatelstva na demografický vývoj v ČR
Palát, Milan -- Králík, Oldřich
Důsledky změn zdravotního stavu obyvatelstva na demografický vývoj v ČR. In ŘEHULKA, E. Škola a zdraví 21. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 627--634. ISBN 80-7315-119-7.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Dynamika neumístěných uchazečů o zaměstnání v čr v letech 1990-2006
Palát, Milan -- Maca, Erich
Dynamika neumístěných uchazečů o zaměstnání v čr v letech 1990-2006. In Medzinárodné vedecké dni 2008. Nitra: SPU Nitra, 2008, s. 1158--1162. ISBN 978-80-552-0061-3.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Dynamika středního stavu obyvatelstva České republiky podle velikostních skupin obcí v letech 1964--2003
Palát, Milan -- Maca, Erich
Dynamika středního stavu obyvatelstva České republiky podle velikostních skupin obcí v letech 1964--2003. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vedecké dni 2006. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2006, s. 1420--1424. ISBN 80-8069-704-3.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Education and development of competencies in managerial and economic disciplines European structural funds projects
Education and development of competencies in managerial and economic disciplines European structural funds projects. Brno: Faculty of Business and Management, University of Technology, 2007. ISBN 978-80-214-3482-0.
sborníkprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Efektivní právní řád jako služba společnosti
Salachová, Bohumila -- Tuza, Jiří -- Zapletalová, Dana a kol.
Efektivní právní řád jako služba společnosti. In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XIV. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005, s. 1005--1009. ISBN 80-213-1372-2.
článek ve sborníkuJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
Efektivnost právní úpravy ochrany věřitele při převodech obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
Salachová, Bohumila
Efektivnost právní úpravy ochrany věřitele při převodech obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. In Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Štrukturálne zmeny v polnohospodárstve EÚ. 1. vyd. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2005, s. 196--200. ISBN 80-8069-514-8.
článek ve sborníkuJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
Efficiency of road tax in the tax system of the Czech Republic
Andrlík, Břetislav
Efficiency of road tax in the tax system of the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2012. sv. 60, č. 2, s. 17--24. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Ekonomické charakteristiky odvětví produkce slivoní
Kudová, Dagmar
Ekonomické charakteristiky odvětví produkce slivoní. In Firma a konkurenční prostředí 2006. Brno: MZLU Brno, 2006, s. 125--137. ISBN 80-7302-117-X.
článek ve sborníkuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Ekonomický systém LCS SIS
Grásgruber, Miloš
Ekonomický systém LCS SIS. Systém. 2005. sv. 7, č. 10, s. 50--51. ISSN 1212-4567.
článek v periodikuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Elasticity of demand of the Czech consumer
Luňáček, Jiří -- Feldbabel, Vít
Elasticity of demand of the Czech consumer. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 7,2011, s. 225--235. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Bc. Jiří Luňáček, MBA, Ph.D.
Elastický informační systém QI
Halámek, Martin -- Grásgruber, Miloš
Elastický informační systém QI. Systém. 2005. sv. 7, č. 11, s. 42--43. ISSN 1212-4567.
článek v periodikuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Elektronická podpora v procesu vzdělávání
Andrlík, Břetislav
Elektronická podpora v procesu vzdělávání. Zemědělská škola: celostátní časopis pro zemědělské, lesnické a potravinářské školy a školní hospodářství. 2007. sv. 69, č. 8, s. 5--6. ISSN 0044-3875.
článek v periodikuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
EMA jako součást informačního systému podniku
Mísařová, Petra
EMA jako součást informačního systému podniku. In 6. letní školy aplikované informatiky Bedřichov. 1. vyd. Litera, 2009, s. 77--83. ISBN 978-80-85763-53-9.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Employee benefits or wage increase?
Duda, Jiří
Employee benefits or wage increase?. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 2, s. 65--68. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Jiří Duda, Ph.D.
EMS a EMA v praxi firmy ŽS Brno, a.s.
Mísařová, Petra
EMS a EMA v praxi firmy ŽS Brno, a.s. Planeta. 2006. č. 2/2006, s. 22--24. ISSN 1801-6898.
článek v periodikuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
EMS and EMA in practice
Mísařová, Petra
EMS and EMA in practice. In Environmental Accounting - Sustainable Development Indicators. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2005, s. 348--355. ISBN 80-7044-676-5.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Enometrics XVI. 1. vyd. Collioure: vdqs Namur, 2009.
Enometrics XVI. 1. vyd. Collioure: vdqs Namur, 2009. 1. vyd. eum edizoni universita di macerata: VDQS, 2009. 1. ISSN 1974-4730.
sborníkdoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Enterprise risk management v pojišťovnictví
Vávrová, Eva
Enterprise risk management v pojišťovnictví. In Firma a konkurenční prostředí 2008 - 2. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 153--158. ISBN 978-80-7392-021-0.
článek ve sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Environmental Key Performance Indicators and Corporate Reporting
Hřebíček, Jiří -- Mísařová, Petra -- Hyršlová, J
Environmental Key Performance Indicators and Corporate Reporting. In Environmental Accounting Sustainable Development Indicators 2007. Usti nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, 2007, s. 147--155. ISBN 978-80-7044-883-0.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Environmentální pojištění: Jak evropské země chrání životní prostředí?
Vávrová, Eva
Environmentální pojištění: Jak evropské země chrání životní prostředí?. Pojistný obzor: časopis českého pojišťovnictví. 2012. sv. LXXXIX, č. 3, s. 28--30. ISSN 0032-2393.
článek v periodikudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Environmentální pojištění: Jak evropské země chrání životní prostředí?
Vávrová, Eva
Environmentální pojištění: Jak evropské země chrání životní prostředí?.  [online]. 2012. URL: http://www.opojisteni.cz/produkty/environmentalni-pojisteni-jak-evropske-zeme-chrani-zivotni-prostredi/.
elektronické dokumentydoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Etika v podnikové kultuře
Rolný, Ivo
Etika v podnikové kultuře. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. sv. 29, č. 3, s. 303--310. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. PhDr. Ivo Rolný, Ph.D.
Eu priorities and proposals from the financial
Šoba, Oldřich
Eu priorities and proposals from the financial. 8. 9. 2008 - 11. 9. 2008, Nice (FR).
konferenceIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
European Culture and Civilization
Rolný, Ivo
European Culture and Civilization. 1. vyd. Brno: MZLU, 2009. 69 s. 2435. ISBN 978-80-7375-346-7.
odborná knihadoc. PhDr. Ivo Rolný, Ph.D.
Evaluation of Innovation Processes
Tabas, Jakub -- Beranová, Michaela -- Polák, Josef
Evaluation of Innovation Processes. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2012. sv. 60, č. 2, s. 523--531. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Josef Polák, Ph.D.
Evaluation of managerial work of head and department nurses
Kotrba, Tomáš
Evaluation of managerial work of head and department nurses. Acta academica karviniensia. 2010. č. 1, s. 258--270. ISSN 1212-415X.
článek v periodikuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Faktory úspěchu vinařské firmy
Chládková, Helena
Faktory úspěchu vinařské firmy. In Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 3: Management v novém prostředí. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007, s. 49--55. ISBN 978-80-86633-85-5.
článek ve sborníkudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Finance na rozjezd malého a středního
Šoba, Oldřich
Finance na rozjezd malého a středního. Osobní finance. 2008. sv. 6, č. 6, s. 14--19. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Finanční leasing automobilu po reformě
Andrlík, Břetislav
Finanční leasing automobilu po reformě. FinExpert.cz. [online]. In FinExpert.cz. 2008. URL: http://www.finexpert.cz/Rubriky/Financni-leasing-automobilu-po-reforme-II/sc-17-sr-1-a-21174/default.aspx.
článek v el. per. - hist.Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Firma a konkurenční prostředí 2005 sekce 9, Firma v právním a sociálním prostředí KONVOJ
Hrdličková, Andrea
Firma a konkurenční prostředí 2005 sekce 9, Firma v právním a sociálním prostředí KONVOJ. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2005. 142 s. 9. ISBN 80-7302-096-3.
sborníkJUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Fondy kvalifikovaných investorů v České republice
Ptáček, Roman
Fondy kvalifikovaných investorů v České republice. In Enterprise and Competitive Environment 2011. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2011, s. 700--713. ISBN 978-80-87106-40-2.
článek ve sborníkuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Fondy mohou mít svůj pas - investujte do evropských fondů
Šoba, Oldřich
Fondy mohou mít svůj pas - investujte do evropských fondů. Osobní finance. 2007. č. 1, s. 64--65. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Formulace strategií
Žufan, Pavel -- Pyšný, Tomáš
Formulace strategií. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2009. sv. 55, č. 10, s. 278--282. ISSN 0023-5830.
článek v periodikudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Formy podnikatelských inkubátorů v české republice
Pyšný, Tomáš -- Zrůst, Josef
Formy podnikatelských inkubátorů v české republice. In Recenzovaný sborník z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2008, s. 300--208. ISBN 978-80-7318-664-7.
článek ve sborníkuIng. Josef Zrůst, Ph.D.
Formy realizace nových kriterií úspěšnosti podniku
Rolný, Ivo
Formy realizace nových kriterií úspěšnosti podniku. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2009 - 3. část. Brno: MSD, s. r. o., 2009, s. 181--186. ISBN 978-80-7392-086-9.
článek ve sborníkudoc. PhDr. Ivo Rolný, Ph.D.
Frequency of use of analytical methods in strategic management
Pyšný, Tomáš -- Zrůst, Josef -- Žufan, Pavel
Frequency of use of analytical methods in strategic management. In Odvětvové strategie a politky 2008. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 81--86. ISBN 978-80-7392-062-3.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Fundamental and Technical Analysis Using to Stock Valuation
Gottwald, Radim
Fundamental and Technical Analysis Using to Stock Valuation. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 2. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011, s. 34--39. ISBN 978-80-904877-7-2.
článek ve sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Fuzzy množiny a rozhodování
Konečný, Vladimír
Fuzzy množiny a rozhodování. In Sborník Informačné technológie v riadení a vzdelávaní. SPU Nitra: SPU Nitra, 2007, s. 68--75.
článek ve sborníkudoc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.
Geneze transferových daní v České republice
Andrlík, Břetislav
Geneze transferových daní v České republice. In NOVÉ TRENDY – NOVÉ NÁPADY 2009. 4. vyd. Znojmo: SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, 2009, s. 1--7. ISBN 978-80-87314-04-3.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Globalizace a její dopady do bankovního tržního prostředí a do řízení bank
Kašparovská, Vlasta -- Duchoňová, Pavla
Globalizace a její dopady do bankovního tržního prostředí a do řízení bank. In Evropské finanční systémy. 1. vyd. Brno: MU v Brně, 2005, s. 78--86. ISBN 80-210-3753-9.
článek ve sborníkudoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
Globalization Influences in Czech Brewing
Pyšný, Tomáš -- Žufan, Pavel
Globalization Influences in Czech Brewing. In Agrární perspektivy XV. - Zahraniční obchod a globalizační procesy. Praha: ČZU v Praze, PEF, 2006, s. 571--575. ISBN 80-213-1531-8.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Globalization Influences in Czech Wine Production
Žufan, Pavel -- Pyšný, Tomáš
Globalization Influences in Czech Wine Production. In Sborník z konference INPROFORUM 2007, České Budějovice. 2007, s. 741--745.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Helios Red
Grásgruber, Miloš
Helios Red. Systém. 2006. sv. 8, č. 12, s. 52--53. ISSN 1212-4567.
článek v periodikuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Historical Development of Derivatives' Underlying Assets
Riederová, Sylvie -- Růžičková, Kamila
Historical Development of Derivatives' Underlying Assets. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 7, s. 521--526. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Sylvie Riederová, Ph.D.
Hodnocení dynamiky a koncentrace pojistného trhu
Vávrová, Eva
Hodnocení dynamiky a koncentrace pojistného trhu. In Sborník konference: Evropské finanční systémy 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 60--64. ISBN 978-80-210-5509-4.
článek ve sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Hodnocení poskytování zaměstnaneckých výhod v souvislosti s pohlavím zaměstnanců
Duda, Jiří
Hodnocení poskytování zaměstnaneckých výhod v souvislosti s pohlavím zaměstnanců. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2007. sv. LV, č. 6, s. 209--214. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Hodnotový řetězec pekárenské společnosti HEPEK, s.r.o.
Kudová, Dagmar
Hodnotový řetězec pekárenské společnosti HEPEK, s.r.o. In Sborník z vědecké konference "Procesní řízení". Č. Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra řízení, 2006, s. 37--41. ISBN 80-7040-914-2.
článek ve sborníkuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Changes of the varietal structure of vineyards in the Czech Republic
Chládková, Helena -- Tomšík, Pavel -- Sedlo, Jiří
Changes of the varietal structure of vineyards in the Czech Republic. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2012. sv. 58, č. 12, s. 557--565. ISSN 0139-570X.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Characteristic of the internal environment of the DELTA Pekárny and its analysis
Chládková, Helena
Characteristic of the internal environment of the DELTA Pekárny and its analysis. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2006. sv. Volume 52, č. No 2, s. 83--89. ISSN 0139-570X.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Charakteristika vnitřního prostředí pekařské firmy Hepek, s.r.o.
Kudová, Dagmar
Charakteristika vnitřního prostředí pekařské firmy Hepek, s.r.o. In Agroregion 2006 Zvyšování konkurenceschopnosti v zemědělství. České Budějovice: JČU v Českých Budějovicích, 2006, s. 146--149. ISBN 80-7040-871-5.
článek ve sborníkuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Charakteristika vnitřního prostředí zdravotnické firmy
Vránová, Helena
Charakteristika vnitřního prostředí zdravotnické firmy. In MendelNET 2006 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Alfa Publishing, 2006, s. 124--130. ISBN 80-86851-62-1.
článek ve sborníkuBc. Ing. Helena Šenkeříková
I speciální fondy mají své místo na slunci
Ptáček, Roman
I speciální fondy mají své místo na slunci. Osobní finance. 2007. sv. 12, č. 12, s. 64--67. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
I "vedlejší" příjmy se daní
Otavová, Milena
I "vedlejší" příjmy se daní. Osobní finance. 2008. sv. 9, č. 9, s. 50--52. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Milena Otavová, Ph.D.
Icidence spotřební daně z cigaret v ČR
David, Petr
Icidence spotřební daně z cigaret v ČR. In Management, economics and business development in the new european conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, s. 19--20. ISBN 978-80-7204-532-7.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Identifikace pracovních činností zdravotních sester v řídících funkcích
Kotrba, Tomáš
Identifikace pracovních činností zdravotních sester v řídících funkcích. In NOVÉ TRENDY – NOVÉ NÁPADY 2009. 4. vyd. Znojmo: SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, 2009, s. 302--310. ISBN 978-80-87314-04-3.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Impact of monetary policy on American stock market, closer review
Širůček, Martin
Impact of monetary policy on American stock market, closer review. Nová ekonomika. 2011. sv. 4, č. 4, s. 109--122. ISSN 1336-1732.
článek v periodikuIng. Martin Širůček, Ph.D.
Impact of monetary policy on US stock market
Širůček, Martin
Impact of monetary policy on US stock market. Trendy ekonomiky a managementu. 2011. sv. 5, č. 09, s. 53--60. ISSN 1802-8527.
článek v periodikuIng. Martin Širůček, Ph.D.
Implementace EMS v národních parcích USA
Mísařová, Petra
Implementace EMS v národních parcích USA. In Sborník příspěvků 3. letní školy aplikované informatiky. Brmo: Masarykova univerzita, 2006, s. 63--68. ISBN 80-210-4146-3.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Implications of Dividend Policies on Stock Returns
Gottwald, Radim
Implications of Dividend Policies on Stock Returns.  [CD-ROM]. In FIN STAR NET 2012. s. 1--8. ISBN 978-80-970244-5-1.
článek v el. sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Importance of managerial competencies in the middle level of management in hospitals in Moravia
Kotrba, Tomáš
Importance of managerial competencies in the middle level of management in hospitals in Moravia. Acta academica karviniensia. 2008. sv. 2, č. 2, s. 105--118. ISSN 1212-415X.
článek v periodikuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Incidence spotřební daně z motorové nafty v ČR
David, Petr
Incidence spotřební daně z motorové nafty v ČR. In Firma a konkureční prostředí 2007 - Sekce 2: Úloha podniku v udržitelném rozvoji regionů. Brno: MSD,s.r.o., 2007, s. 28--33. ISBN 978-80-86633-84-8.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Incidence spotřební daně z tabákových výrobků v ČR
David, Petr
Incidence spotřební daně z tabákových výrobků v ČR. In MendelNet 2005 (sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů). 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005, s. 198. ISBN 80-7302-107-2.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Incidence změn sazby spotřební daně z cigaret v ČR
David, Petr
Incidence změn sazby spotřební daně z cigaret v ČR. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Prague: University of Economics, 2007, s. 17--18. ISBN 978-80-245-1188-7.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Incidence změn sazby spotřební daně z cigaret v letech 2003 až 2006 v České republice
David, Petr
Incidence změn sazby spotřební daně z cigaret v letech 2003 až 2006 v České republice. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2007. sv. 2007, č. 3, s. 23--33. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Incidence zvýšeného zatížení cigaret daněmi v České republice a na Slovensku
David, Petr
Incidence zvýšeného zatížení cigaret daněmi v České republice a na Slovensku. Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 2010. sv. 58, č. 6, s. 635--650. ISSN 0013-3035.
článek v periodikudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Indicators of a company environmental performance
Mísařová, Petra -- Hyršlová, J
Indicators of a company environmental performance. Environmental management for education and edification. 2007. č. 1, s. 1--8. ISSN 1336-5762.
článek v periodikuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Industry analysis: Practical applications and classroom approaches
Žufan, Pavel -- Kučerová, Renata
Industry analysis: Practical applications and classroom approaches. In KLEIN, H E. ACT 8 - Creative Teaching. Needham (Boston): WACRA, 2005, s. 79--86. ISBN 1-877868-24-8.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Informační systémy VEMA
Grásgruber, Miloš
Informační systémy VEMA. Systém. 2005. sv. 7, č. 10, s. 52--53. ISSN 1212-4567.
článek v periodikuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Insurance Conditions for Environmental Liability
Vávrová, Eva
Insurance Conditions for Environmental Liability. Acta academica karviniensia. 2011. sv. 12, č. 1, s. 111--121. ISSN 1212-415X.
článek v periodikudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Insurance Conditions for Environmental Liability
Vávrová, Eva
Insurance Conditions for Environmental Liability. Acta academica karviniensia. 2010. sv. XII, č. 1, s. 111--121. ISSN 1212-415X.
článek v periodikudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Intangibles and the company value creation
Růžičková, Kamila
Intangibles and the company value creation. In Buchgaltěrskij učet, analiz i audit: istoria, savremennosť i perspektivy razvitija. Meždunarodnaja naučnaja konferencija studěntov, aspirantov, prepodavatělej 26-28 oktjabra 2010, Sankt-Peterburgskij gosudarstvenij inženierno-ekonomičeskij universitet. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State University of Engineering and Economics, 2011, s. 93--99. ISBN 978-5-9978-0209-7.
článek ve sborníkuIng. Kamila Nováková, Ph.D.
Intensity of rivalry in czech wine production industry
Žufan, Pavel -- Pyšný, Tomáš
Intensity of rivalry in czech wine production industry. In Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference on INCREASING COMPETITIVENESS or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2007, s. 1--6. ISBN 978-80-248-1458-2.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Pyšný, Ph.D.
Internal environment of an agricultural farm
Kudová, Dagmar
Internal environment of an agricultural farm. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2008. sv. 54, č. 1, s. 26--31. ISSN 0139-570X.
článek v periodikuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
International Exchange of Student-Written Cases
Pyšný, Tomáš -- Žufan, Pavel
International Exchange of Student-Written Cases. In Faktory podnikovej úspešnosti v podmienkach európského agrárného trhu. 1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2005, s. 172--176. ISBN 80-8069-615-2.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Investice do akciových fondů
Šoba, Oldřich
Investice do akciových fondů. Osobní finance. 2007. sv. 9, č. 9, s. 60--63. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Investice do indexových akcií
Gottwald, Radim
Investice do indexových akcií. Osobní finance. 2008. sv. 10, č. 10, s. 64--65. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Mgr. Radim Gottwald
Investování prostřednictvím ETF (Exchange Traded Funds)
Gottwald, Radim
Investování prostřednictvím ETF (Exchange Traded Funds). In Finance a management v teorii a praxi. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009, s. 20--22. ISBN 978-80-7414-191-1.
článek ve sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Jak do fondů investují Američané
Šoba, Oldřich
Jak do fondů investují Američané. Osobní finance. 2007. sv. 2, č. 2, s. 64--65. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Jak posoudit bonitu a životaschopnost podniku
Zrůst, Josef -- Pyšný, Tomáš
Jak posoudit bonitu a životaschopnost podniku. In MendelNet PEF 2008. Praha: Alfa Publishing, 2008, s. 174--180. ISBN 978-80-87222-03-4.
článek ve sborníkuIng. Josef Zrůst, Ph.D.
Jak si počínat při pracovním úrazu?
Šoba, Oldřich
Jak si počínat při pracovním úrazu?. Osobní finance. 2008. sv. 7, č. 7, s. 48--49. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Jakou zaplatíte splátku hypotéky?
Šoba, Oldřich
Jakou zaplatíte splátku hypotéky?. Osobní finance. 2008. sv. 4, č. 4, s. 40. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
K problematice profilu absolventa studijního programu specializace v pedagogice na mzlu v Brně
Linhartová, Dana -- Danielová, Lenka -- Přibyl, Martin -- Loukotová, Jana
K problematice profilu absolventa studijního programu specializace v pedagogice na mzlu v Brně.  [DVD-ROM]. In Mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání 2009. s. 54--61. ISBN 978-80-254-5330-8.
článek v el. sborníkudoc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
K problematice významu devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování
Šoba, Oldřich
K problematice významu devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování. In Evropské finanční systémy. 1. vyd. Brno: MU v Brně, 2005, s. 217--222. ISBN 80-210-3753-9.
článek ve sborníkuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
K problematice zamezení dvojímu zdanění
Andrlík, Břetislav
K problematice zamezení dvojímu zdanění. In Recenzovaný sborník mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, s. 145. ISBN 80-7318-384-6.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
K sazbám daně z přidané hodnoty v EU
David, Petr
K sazbám daně z přidané hodnoty v EU. In Firma a konkurenční prostředí 2005, Sekce 5, Účetnictví a daně podnikatelských subjektů. 1. vyd. Brno: Konvoj, spol. s r. o., 2005, s. 26--33. ISBN 80-7302-094-7.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
K teorii významu devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování
Šoba, Oldřich
K teorii významu devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování. In MendelNet 2005 (sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů). 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005, s. 105. ISBN 80-7302-107-2.
článek ve sborníkuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
K výuce volitelného předmětu " Základy konkurzního a procesního práva na MZLU "
Hrdličková, Andrea
K výuce volitelného předmětu " Základy konkurzního a procesního práva na MZLU ". In HRDLIČKOVÁ, A. Mezinárodní vědecká konference: Výuka práva pro ekonomiky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, s. 56--58. ISBN 80-248-0939-7.
článek ve sborníkuJUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Kdo může být obchodníkem s cennými papíry
Ptáček, Roman
Kdo může být obchodníkem s cennými papíry. Osobní finance. 2008. sv. 6, č. 6, s. 42. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Klasifikace a komparace prahových kompetencí
Kotrba, Tomáš
Klasifikace a komparace prahových kompetencí. In MendelNET 2006 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Alfa Publishing, 2006, s. 546--551. ISBN 80-86851-62-1.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Knowledge and Action in the Czech Brewing Industry
Žufan, Pavel
Knowledge and Action in the Czech Brewing Industry. In BICABR 2006. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, 2006, s. 1--8. ISBN 80-7157-985-8.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Knowledge-management in managerial work of business management
Svoboda, Emil
Knowledge-management in managerial work of business management. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2007. sv. 53, č. 7, s. 298--303. ISSN 0139-570X.
článek v periodikuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Kolektivní pracovní vztahy
Duda, Jiří
Kolektivní pracovní vztahy. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2010. sv. 56, č. 6, s. 279--281. ISSN 0023-5830.
článek v periodikuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Komparace daňových režimů při zdaňování příjmů z domácích a zahraničních cenných papírů
Šoba, Oldřich -- Andrlík, Břetislav
Komparace daňových režimů při zdaňování příjmů z domácích a zahraničních cenných papírů. In Mendelnet PEF 2008. 1. vyd. Brno: B4U Publishing, 2008, s. 10--17. ISBN 978-80-87222-03-4.
článek ve sborníkuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Komparace nezdanitelných částí základu daně se slevami na dani a dopad na daňové subjekty
Andrlík, Břetislav
Komparace nezdanitelných částí základu daně se slevami na dani a dopad na daňové subjekty. In Firma a konkurenční prostředí 2006, Sekce 5 Účetnictví a daně podnikatelských subjektů. Brno: Konvoj, 2006, s. 7--15. ISBN 80-7302-112-9.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Komparace organizační struktury občanských sdružení v odvětví vinařství ČR a Rakouska
Gurská, Sylvie -- Vránová, Helena
Komparace organizační struktury občanských sdružení v odvětví vinařství ČR a Rakouska. In MendelNet 2009. 1. vyd. Brno: MZLU, 2009, s. 154--161. ISBN 978-80-7375-351-1.
článek ve sborníkuIng. Sylvie Formánková, Ph.D.
Komparace podmínek založení podnikatelských subjektů v ČR a v zahraničí
Kotrba, Tomáš -- Zrůst, Josef
Komparace podmínek založení podnikatelských subjektů v ČR a v zahraničí. In Agrární perspektivy XV. - Zahraniční obchod a globalizační procesy. Praha: ČZU v Praze, PEF, 2006, s. 431--436. ISBN 80-213-1531-8.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Komparace vybraných charakteristik českého a australského trhu s vínem
Gurská, Sylvie
Komparace vybraných charakteristik českého a australského trhu s vínem. In MendelNET 2007. Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Petr Novák - Gimli, 2007, s. 166. ISBN 978-80-903966-6-1.
abstrakt ve sborníkuIng. Sylvie Formánková, Ph.D.
Komparace vybraných metod predikce v oblasti exportu a importu vína
Šperková, Radka -- Duda, Jiří
Komparace vybraných metod predikce v oblasti exportu a importu vína. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2008. sv. LVI, č. 6, s. 157--166. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Radka Šperková, Ph.D.
Komparace vybraných podmínek malého a středního podnikání V ČR a EU
Chládková, Helena
Komparace vybraných podmínek malého a středního podnikání V ČR a EU. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2009. sv. LVII, č. 3, s. 55--64. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Komparace vybraných ukazatelů českého a německého pekárenského trhu
Chládková, Helena
Komparace vybraných ukazatelů českého a německého pekárenského trhu. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2006. č. 6, s. 69--75. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Komparace vybraných zdravotnických systémů
Kotrba, Tomáš
Komparace vybraných zdravotnických systémů.  [CD-ROM]. In Enterprise and Competitive Environment 2011. s. 378--392. ISBN 978-80-87106-40-2.
článek v el. sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Komparace základních metodických přístupů v účetnictví pojišťoven ve srovnání s účetnictvím podnikatelů
Gláserová, Jana
Komparace základních metodických přístupů v účetnictví pojišťoven ve srovnání s účetnictvím podnikatelů. In AKTUÁLNÍ TRENDY PRO ROZVOJ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ V EU. Karviná: Slezská univerzita Opava, 2010, s. 23--31.
článek ve sborníkuDr. Ing. Jana Gláserová
Komunikační cesty při náboru zaměstnance
Duda, Jiří
Komunikační cesty při náboru zaměstnance. In Zborník vedeckých prác z medzinárodne vedecké konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2007. Nitra: SPU Nitra, 2007, s. 589--592. ISBN 978-80-8069-970-3.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Komunikační dovednosti jako součást kurikula
Janderková, Dita
Komunikační dovednosti jako součást kurikula. In Sborník anotací příspěvků z konference Kurikulum a výuka v proměnách školy. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009, ISBN 978-80-210-4927-7.
článek ve sborníkuMgr. Dita Janderková, Ph.D.
Konec "lichvy" v Česku?
Šoba, Oldřich
Konec "lichvy" v Česku?. Osobní finance. 2008. sv. 6, č. 6, s. 41. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Konkurenceschopnost -- strategie využití zaměstnaneckých výhod
Duda, Jiří -- Kotrba, Tomáš
Konkurenceschopnost -- strategie využití zaměstnaneckých výhod. In Sborník příspěvků z konference Konkurence 2011. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011, s. 262--268. ISBN 978-80-87035-36-8.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Konkurenční analýza odvětví vinohradnictví a vinařství v regionu jižní Morava
Kudová, Dagmar -- Lišková, Stanislava
Konkurenční analýza odvětví vinohradnictví a vinařství v regionu jižní Morava. In Odvětvové strategie a politky 2008. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 50--59. ISBN 978-80-7392-062-3.
článek ve sborníkuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Konkurenční prostředí odvětví produkce ovoce v české republice
Kudová, Dagmar -- Chládková, Helena
Konkurenční prostředí odvětví produkce ovoce v české republice. In Proceedings of abstracts. 1. vyd. Ostrava: VŠB -TUO, Ekonomická fakulta, 2007, s. 758--765. ISBN 978-80-248-1458-2.
článek ve sborníkuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Konkurenční prostředí v odvětví produkce jablek v ČR
Kudová, Dagmar -- Chládková, Helena
Konkurenční prostředí v odvětví produkce jablek v ČR. In Strategické řízení. 1. vyd. Praha: 2005, s. 62--69. ISBN 80-213-1411-7.
článek ve sborníkuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Koupě automobilu k podnikání po reformě
Andrlík, Břetislav
Koupě automobilu k podnikání po reformě. Osobní finance. 2008. sv. 3, č. 3, s. 37--38. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Krach jako kritický okamžik ve vývoji burzy
Gottwald, Radim
Krach jako kritický okamžik ve vývoji burzy. Osobní finance. 2008. sv. 12, č. 12, s. 62--64. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Mgr. Radim Gottwald
Kvantifikace vlivu měnového kurzu na výnosnost cizoměnové investice
Šoba, Oldřich
Kvantifikace vlivu měnového kurzu na výnosnost cizoměnové investice. In Firma a konkurenční prostředí. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 1--9. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek ve sborníkuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Leasing versus úvěr na daňovém kolbišti
Šoba, Oldřich
Leasing versus úvěr na daňovém kolbišti. Osobní finance. 2008. sv. 9, č. 9, s. 46--48. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Legislativní dopady na odvětví vinařství
Šperková, Radka -- Gurská, Sylvie -- Vránová, Helena
Legislativní dopady na odvětví vinařství. In Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference on INCREASING COMPETITIVENESS or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2007, s. 46--55. ISBN 978-80-248-1458-2.
článek ve sborníkuIng. Sylvie Formánková, Ph.D.
Legislativní změny v oblasti práce a podnikání
Šoba, Oldřich
Legislativní změny v oblasti práce a podnikání. Osobní finance. 2008. sv. 10, č. 10, s. 52--54. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Legislativní změny zákoníku práce
Mervartová, Jana
Legislativní změny zákoníku práce. In BIELIK, P. Medzinárodné vedecké dni 2008. Konkurenceschopnosť a ekonomický rast. Európske a národné perspektívy. Nitra: SPU Nitra, 2008, s. 62--65. ISBN 978-80-552-0060-6.
článek ve sborníkuJUDr. Jana Mervartová
Malé a střední podniky v české republice
Zrůst, Josef -- Pyšný, Tomáš
Malé a střední podniky v české republice. In Firma a konkurenční prostředí 2008 - 2. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 166--171. ISBN 978-80-7392-021-0.
článek ve sborníkuIng. Josef Zrůst, Ph.D.
Management
Pošvář, Zdeněk -- Chládková, Helena
Management. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 261 s. Ediční středisko MZLU v Brně, 2436. ISBN 978-80-7375-347-4.
odborná knihadoc. PhDr. Ivo Rolný, Ph.D.
Management jako paradigmatická věda
Pyšný, Tomáš -- Zrůst, Josef -- Žufan, Pavel
Management jako paradigmatická věda. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2010. 1. vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 238--247. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Management na lékařských fakultách a odborných zdravotnických školách
Kotrba, Tomáš
Management na lékařských fakultách a odborných zdravotnických školách. In Firma a konkurenční prostředí 2008 - 2. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 53--59. ISBN 978-80-7392-021-0.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Managerial competencies of head and department nurses in the facultative hospital Brno Bohunice
Kotrba, Tomáš
Managerial competencies of head and department nurses in the facultative hospital Brno Bohunice. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod = The Scientific journal for economics, management and trade. 2009. sv. XII, č. 1, s. 99--109. ISSN 1212-3285.
článek v periodikuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Manažer
Chládková, Helena -- Pošvář, Zdeněk
Manažer. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2008. sv. 54, č. 2, s. 46--49. ISSN 0023-5830.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Manažerská odpovědnost z hlediska managementu, práva a pojišťovnictví
Martinovičová, Dana -- Staňková, Dana Maria
Manažerská odpovědnost z hlediska managementu, práva a pojišťovnictví. Trendy ekonomiky a managementu. 2009. sv. 3, č. 4, s. 37--44. ISSN 1802-8527.
článek v periodikudoc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
Map of Czech Beer Market
Pyšný, Tomáš -- Žufan, Pavel
Map of Czech Beer Market. In Medzinárodné vedecké dni 2008. Nitra: SPU Nitra, 2008, s. 646--649. ISBN 978-80-552-0061-3.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Mapping the Czech milk market
Kučerová, Renata -- Žufan, Pavel
Mapping the Czech milk market. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2009 - 3. část. Brno: MSD, s. r. o., 2009, s. 106--109. ISBN 978-80-7392-086-9.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Mapping the Czech wine market
Kučerová, Renata -- Žufan, Pavel
Mapping the Czech wine market. In Firma a konkurenční prostředí 2008 - 2. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 65--68. ISBN 978-80-7392-021-0.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Market position of selected competitors of the Czech wine market
Žufan, Pavel -- Kučerová, Renata
Market position of selected competitors of the Czech wine market. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2008. sv. 54, č. 7, s. 53--56. ISSN 0139-570X.
článek v periodikudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Mass layoff s in the Czech Republic and Slovakia.
Duda, Jiří -- Hrubová, Katarína
Mass layoff s in the Czech Republic and Slovakia. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 7, s. 105--110. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Máte skutečně na hypotéku?
Šoba, Oldřich
Máte skutečně na hypotéku?. Osobní finance. 2007. sv. 9, č. 9, s. 21. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Mediální trh České republiky - Marketingové komunikační kanály (využití DDS v odvětví médií, analýza pro nově vstupující firmu)
Pyšný, Tomáš
Mediální trh České republiky - Marketingové komunikační kanály (využití DDS v odvětví médií, analýza pro nově vstupující firmu). In MendelNet 2005 (sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů). 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005, s. 154. ISBN 80-7302-107-2.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Pyšný, Ph.D.
Měnové riziko v podání finančního úřadu
Šoba, Oldřich
Měnové riziko v podání finančního úřadu. Osobní finance. 2008. sv. 3, č. 3, s. 38. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Měnové riziko z pohledu českých vývozců
Pernica, Martin -- Polák, Josef -- Tabas, Jakub
Měnové riziko z pohledu českých vývozců.  [CD-ROM]. In Firma a konkurenční prostředí 2010. s. 132--139. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek v el. sborníkuIng. Josef Polák, Ph.D.
Měření závislosti objemu produkce vína na sklizeném množství hroznů vybraného vinařského podniku
Vránová, Helena -- Šperková, Radka
Měření závislosti objemu produkce vína na sklizeném množství hroznů vybraného vinařského podniku. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2010. 1. vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 56--63. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek ve sborníkuBc. Ing. Helena Šenkeříková
Methodological Aspects of Journaling a Dynamic Adjusting Entry Model
Kašparovská, Vlasta -- Gláserová, Jana
Methodological Aspects of Journaling a Dynamic Adjusting Entry Model. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 7, s. 187--194. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuDr. Ing. Jana Gláserová
Metoda minimalizace environmentálního rizika strojů a zařízení
Krčálová, Eva -- Mareček, Jan -- Junga, Petr -- Máchal, Pavel -- Žufan, Pavel
Metoda minimalizace environmentálního rizika strojů a zařízení. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2009 - 3. část. Brno: MSD, s. r. o., 2009, s. 94--97. ISBN 978-80-7392-086-9.
článek ve sborníkuIng. Eva Krčálová, Ph.D.
Metodické přístupy k řízení výkonnosti bankovního podnikání
Kašparovská, Vlasta -- Bohušová, Hana
Metodické přístupy k řízení výkonnosti bankovního podnikání. In Firma a konkurenční prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o, 2006, s. 63--76. ISBN 80-7302-093-9.
článek ve sborníkudoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
Metody a intenzita soupeření v českém pivovarnictví
Pyšný, Tomáš -- Žufan, Pavel
Metody a intenzita soupeření v českém pivovarnictví. In Strategické řízení. 1. vyd. Praha: 2005, s. 70--77. ISBN 80-213-1411-7.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Pyšný, Ph.D.
Metody správnosti ocenění pro český akciový trh
Ptáček, Roman
Metody správnosti ocenění pro český akciový trh. In Firma a akonkureční prostředí 2009, část 2. 1. vyd. Brno: MSD, 2009, s. 52--55. ISBN 978-80-7392-085-2.
článek ve sborníkuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Metody strategického rozhodování podnikatelských subjektů a jejich využití v krizovém managementu podniku
Svoboda, Emil
Metody strategického rozhodování podnikatelských subjektů a jejich využití v krizovém managementu podniku. In GOZORA, V. Riešenie krízových situácií a občianska bezpečnosť v špecifickom prostredí. Nitra: Agentura Slovenské akademie Zemědělských věd v Nitře, 2005, s. 128--132. ISBN 80-89162-16-9.
článek ve sborníkuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Metody strategického rozhodování v řízení podnikatelských subjektů
Svoboda, Emil
Metody strategického rozhodování v řízení podnikatelských subjektů. Journal of Central European Agriculture. 2005. č. volume 4, s. 567--602. ISSN 1332-9049.
článek v periodikuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Meze smluvní volnosti v obchodním právu
Salachová, Bohumila
Meze smluvní volnosti v obchodním právu. In K otázkam polnohospodárskej politiky EÚ. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006, s. 131--135. ISBN 80-8069-688-8.
článek ve sborníkuJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
Mezinárodní daňové plánování v širším kontextu
Andrlík, Břetislav
Mezinárodní daňové plánování v širším kontextu. In Firma a konkurenční prostředí 2005, Sekce 5, Účetnictví a daně podnikatelských subjektů. 1. vyd. Brno: Konvoj, spol. s r. o., 2005, s. 7--14. ISBN 80-7302-094-7.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Mezinárodní organizace v oblasti mezinárodní zdanění
Andrlík, Břetislav
Mezinárodní organizace v oblasti mezinárodní zdanění. In MendelNET 2007. Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Petr Novák - Gimli, 2007, s. 106. ISBN 978-80-903966-6-1.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Mezinárodní vědecká konference: Výuka práva pro ekonomiky
Hrdličková, Andrea
Mezinárodní vědecká konference: Výuka práva pro ekonomiky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. 167 s. ISBN 80-248-0939-7.
sborníkJUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Mlékárenský průmysl v ČR po vstupu do EU
Kučerová, Renata
Mlékárenský průmysl v ČR po vstupu do EU. In SVATOŠ, M. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XIV - Znalostní ekonomika. Praha: ČZU, 2005, s. 416--420. ISBN 80-213-1372-2.
článek ve sborníkuIng. Renata Kučerová, Ph.D.
Mobbing - problém každého z nás ?
Hrdličková, Andrea
Mobbing - problém každého z nás ?. In Firma a konkurenční prostředí 2008 - 3. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 290--295. ISBN 978-80-7392-022-7.
článek ve sborníkuJUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Modelování manažerských kompetencí
Zrůst, Josef -- Kotrba, Tomáš
Modelování manažerských kompetencí. In Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 3: Management v novém prostředí. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007, s. 202--205. ISBN 978-80-86633-85-5.
článek ve sborníkuIng. Josef Zrůst, Ph.D.
Modely včasného varování podniku před krizí
Zrůst, Josef
Modely včasného varování podniku před krizí. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2011. sv. 57/2011, č. 5, s. 133--136. ISSN 0023-5830.
článek v periodikuIng. Josef Zrůst, Ph.D.
Modern approaches in business management
Svoboda, Emil
Modern approaches in business management. In Education and development of competencies in managerial and economic disciplines European structural funds projects. Brno: Faculty of Business and Management, University of Technology, 2007, s. 84. ISBN 978-80-214-3482-0.
článek ve sborníkuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Modern approaches in the business management
Svoboda, Emil
Modern approaches in the business management. Trendy ekonomiky a managementu. 2007. sv. 1, č. 1, s. 103--108. ISSN 1802-8527.
článek v periodikuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Moderní přístupy analýzy a řešení krizových situací v podnikatelských subjektech
Svoboda, Emil
Moderní přístupy analýzy a řešení krizových situací v podnikatelských subjektech. In Riešenie regionálních disparit a nerovnovážných stavov v prírodnom a hospodárskom prostredí. Nitra: SAPV a VŠP Nitra, 2007, s. 418--422. ISBN 978-80-89143-55-9.
článek ve sborníkuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Moderní přístupy v podnikovém managementu v novém podnikatelském prostředí
Svoboda, Emil
Moderní přístupy v podnikovém managementu v novém podnikatelském prostředí. In Management, economics and business development in the new european conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, s. 91. ISBN 978-80-7204-532-7.
článek ve sborníkuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Moderní přístupy v řízení podniků
Svoboda, Emil
Moderní přístupy v řízení podniků. In Agrární perspektivy XVI. Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2007, s. 1503--1510. ISBN 978-80-213-1675-1.
článek ve sborníkuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Moderní přístupy ve strategickém rozhodování podnikového managementu. In. Firma a konkurenční prostředí. Brno: PEF MZLU v Brně, 2005
Svoboda, Emil
Moderní přístupy ve strategickém rozhodování podnikového managementu. In. Firma a konkurenční prostředí. Brno: PEF MZLU v Brně, 2005. In Firma a konkurenční prostředí 2005 - Sekce 3. Management v nových podmínkách. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s. r. o., 2005, s. 168--177. ISBN 80-7302-098-X.
článek ve sborníkuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Moderní trendy inovace informačních systémů
Konečný, Vladimír
Moderní trendy inovace informačních systémů. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vedecké dni 2006. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2006, s. 1530--1535. ISBN 80-8069-704-3.
článek ve sborníkudoc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.
Modifications of the Dividend Discount Model
Gottwald, Radim
Modifications of the Dividend Discount Model.  [CD-ROM]. In Sborník konference: Evropské finanční systémy 2011. s. 75--79. ISBN 978-80-210-5509-4.
článek v el. sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Modifikace vývoje pojistného trhu v České republice
Vávrová, Eva
Modifikace vývoje pojistného trhu v České republice. In ČERVINEK, P. Evropské finanční systémy 2007. Brno: MU, 2007, s. 434--439. ISBN 978-80-210-4319-0.
článek ve sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Morální aspekty sjednávání výše úroků v úvěrových vztazích u osob podnikajících v zemědělství
Salachová, Bohumila -- Baráková, Blanka
Morální aspekty sjednávání výše úroků v úvěrových vztazích u osob podnikajících v zemědělství.  [CD-ROM]. In Rozvoj vidieka a štrukturálne zmeny v podnikateľských subjektoch v agrokomplexe. s. 285--289. ISBN 978-80-552-0367-6.
článek v el. sborníkuJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
Moravské vinařské stezky a jejich přínos pro jižní Moravu
Šperková, Radka -- Vránová, Helena
Moravské vinařské stezky a jejich přínos pro jižní Moravu. In Recenzovaný sborník z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2008, s. 267. ISBN 978-80-7318-664-7.
článek ve sborníkuBc. Ing. Helena Šenkeříková
Možnosti distribude vína drobného vinaře ke konečnému spotřebiteli
Šperková, Radka -- Duda, Jiří
Možnosti distribude vína drobného vinaře ke konečnému spotřebiteli. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 6, s. 553--561. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Radka Šperková, Ph.D.
Možnosti eliminace zemědělských rizik v podmínkách Evropské unie
Vávrová, Eva -- Stojarová, Šárka
Možnosti eliminace zemědělských rizik v podmínkách Evropské unie. In REJNUŠ, O. Obchodní a produkční vztahy mezi východem a západem Evropy. 1. vyd. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2005, s. 40--49. ISBN 80-7302-106-4.
článek ve sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Možnosti hodnocení výkonu zaměstnanců
Schovancová, Leona -- Duda, Jiří -- Zrůst, Josef
Možnosti hodnocení výkonu zaměstnanců. In ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostrava, 2007, s. 320--325. ISBN 978-80-248-1457-5.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Možnosti podniku při náboru zaměstnanců
Duda, Jiří
Možnosti podniku při náboru zaměstnanců. In Odvětvové strategie a politky 2008. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 7--11. ISBN 978-80-7392-062-3.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Možnosti podniku v poskytování zaměstnaneckých výhod v roce 2008
Duda, Jiří
Možnosti podniku v poskytování zaměstnaneckých výhod v roce 2008. In Firma a konkurenční prostředí 2008 - 2. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 25--29. ISBN 978-80-7392-021-0.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Multiplikační efekt zdaňování cigaret v zemích EU
David, Petr
Multiplikační efekt zdaňování cigaret v zemích EU. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2009 - 2. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2009, s. 109--117. ISBN 978-80-7392-085-2.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Mzdová disparita z hlediska pohlaví
Kotrba, Tomáš -- Tomšík, Pavel
Mzdová disparita z hlediska pohlaví. In Management, economics and business development in the new european conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, s. 210--217. ISBN 978-80-7204-532-7.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Národní značka KLASA - faktor konkurenceschopnosti
Duda, Jiří
Národní značka KLASA - faktor konkurenceschopnosti. In Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 3: Management v novém prostředí. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007, s. 31--34. ISBN 978-80-86633-85-5.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Návrh strategií pro vinařskou firmu
Chládková, Helena -- Kudová, Dagmar
Návrh strategií pro vinařskou firmu. In Agrární perspektivy XVI. Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2007, s. 1423--1430. ISBN 978-80-213-1675-1.
článek ve sborníkudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Některé charakteristiky současné rodiny
Janderková, Dita
Některé charakteristiky současné rodiny. In Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče : Sborník příspěvků z konference. Brno: Tribun EU, 2009, s. 419--428. ISBN 978-80-7399-888-2.
článek ve sborníkuMgr. Dita Janderková, Ph.D.
Některé problémy spojené s budováním projektové struktury
Máchal, Pavel
Některé problémy spojené s budováním projektové struktury.  [CD-ROM]. In Research Report 2 Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice III. s. 29--33. ISBN 978-80-7395-235-8.
článek v el. sborníkudoc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Nezbytné atributy univerzit třetího věku
Máchal, Pavel -- Brázdová, Veronika
Nezbytné atributy univerzit třetího věku.  [DVD-ROM]. In Mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání 2009. s. 62--68. ISBN 978-80-254-5330-8.
článek v el. sborníkudoc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Nová ekonomika
Nová ekonomika. Bratislava: ISSN 1336-1732.
časopisIng. Martin Širůček, Ph.D.
Nové trendy v oblasti organizačních struktur
Špačková, Lucie -- Stehlíková, Jana -- Šenkeříková, Helena
Nové trendy v oblasti organizačních struktur. In PEFnet 2010. 1. vyd. Brno: Mendelova Univerzita, 2010, ISBN 978-80-7375-450-1.
článek ve sborníkuBc. Ing. Helena Šenkeříková
Novela zákona o zaměstnanosti
Mervartová, Jana
Novela zákona o zaměstnanosti. In Management, Economics and Business Development in European Conditions. Rozdrojovice: VP VUT, 2009, s. 73--80. ISBN 978-80-214-3893-4.
článek ve sborníkuJUDr. Jana Mervartová
Novela živnostenského zákona
Mervartová, Jana
Novela živnostenského zákona. In DOSKOČIL, R. Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: CERM, 2008, s. 71--73. ISBN 978-80-7204-582-2.
článek ve sborníkuJUDr. Jana Mervartová
Nový insolvenční zákon
Mervartová, Jana
Nový insolvenční zákon. In ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostrava, 2007, s. 100--106. ISBN 978-80-248-1553-4.
článek ve sborníkuJUDr. Jana Mervartová
Nový obchodní rejstřík
Mervartová, Jana
Nový obchodní rejstřík. In Agrární perpektivy XIV Znalostní ekonomika, ČZU Praha, 2005. 605s. ISBN 80-213-1372-2. Praha: ČZU , 2005, s. 996--998. ISBN 80-213-1372-2.
článek ve sborníkuJUDr. Jana Mervartová
Nový systém nemocenského pojištění
Mervartová, Jana
Nový systém nemocenského pojištění. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, 2009, s. 301--305. ISBN 978-80-7392-086-9.
článek ve sborníkuJUDr. Jana Mervartová
Nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
Mervartová, Jana
Nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. In Firma a konkurenční prostředí 2006 - sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. Brno: KONVOJ, spol.s r.o., 2006, s. 103--110. ISBN 80-7302-113-7.
článek ve sborníkuJUDr. Jana Mervartová
Nový zákoník práce
Mervartová, Jana
Nový zákoník práce. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 43--47. ISBN 80-210-4082-3.
článek ve sborníkuJUDr. Jana Mervartová
Nový zákoník práce -- vybrané problémy
Salachová, Bohumila
Nový zákoník práce -- vybrané problémy. In Firma a konkurenční prostředí 2007 - Sekce 8 - Firma a vzdělanostní kapitál. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007, s. 137--141. ISBN 978-80-86633-90-9.
článek ve sborníkuJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
občanské právo procesní
Baráková, Blanka
občanské právo procesní. In: JANKŮ, M. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 4. vyd. Beckovy mezioborové učebnice. V Praze: C.H. Beck, 2010. s. 241--261. ISBN 978-80-7400-344-8.
kapitola v knizeJUDr. Blanka Baráková, Ph.D.
Obchodování s airbag certifikáty
Širůček, Martin
Obchodování s airbag certifikáty. In MendelNET PEF 2009. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzit v Brně, 2009, s. 50. ISBN 978-80-7375-351-1.
článek ve sborníkuIng. Martin Širůček, Ph.D.
Obchodování s investičními certifikáty v České republice
Širůček, Martin
Obchodování s investičními certifikáty v České republice. In Mendelnet PEF 2008. 1. vyd. Brno: B4U Publishing, 2008, s. 65. ISBN 978-80-87222-03-4.
článek ve sborníkuIng. Martin Širůček, Ph.D.
Obchodování se státními dluhopisy v České republice na primárním a sekundárním trhu
Šoba, Oldřich
Obchodování se státními dluhopisy v České republice na primárním a sekundárním trhu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: PEF MZLU v Brně, 2005, s. 25--33. ISBN 80-7302-078-5.
článek ve sborníkuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Obligations of companies in the execution of the validated EMAS in practice
Mísařová, Petra
Obligations of companies in the execution of the validated EMAS in practice. In Proceedings from international workshop "Ekonomic and social aspects of sustainable development" - Environmental accounting application on micro and macro level. Pardubice: University of Pardubice, 2005, s. 66--71. ISBN 80-7194-791-1.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Od termínovaného vkladu po finanční deriváty
Šoba, Oldřich
Od termínovaného vkladu po finanční deriváty. Osobní finance. 2008. sv. 3, č. 3, s. 58--60. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Odhad pravděpodobnosti výskytu a vlivu příležitostí a hrozeb pro konkrétní firmu
Chládková, Helena -- Kudová, Dagmar
Odhad pravděpodobnosti výskytu a vlivu příležitostí a hrozeb pro konkrétní firmu. In Medzinárodné vedecké dni 2008. Nitra: SPU Nitra, 2008, s. 500--504. ISBN 978-80-552-0061-3.
článek ve sborníkudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Odhad využití pracovního času staničních a vrchních sester
Kotrba, Tomáš -- Duda, Jiří
Odhad využití pracovního času staničních a vrchních sester. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2010. 1. vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 210--217. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Odhad vývoje poptávky na trhu vína podle obchodníků s vínem
Chládková, Helena -- Kudová, Dagmar
Odhad vývoje poptávky na trhu vína podle obchodníků s vínem. In Marketing v teórii, výskume a praxi. Vydavateľské a edičné stredisko SPU v Nitre: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007, s. 233--239. ISBN 978-80-8069-957-4.
článek ve sborníkudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Odložená daň z příjmů v účetnictví bank a vliv jejího zachycení na efektivní sazbu daně z příjmů
Bohušová, Hana -- Kašparovská, Vlasta
Odložená daň z příjmů v účetnictví bank a vliv jejího zachycení na efektivní sazbu daně z příjmů. In Faktory podnikovej úspešnosti v podmienkach európského agrárného trhu. 1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2005, s. 255--259. ISBN 80-8069-615-2.
článek ve sborníkudoc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Odměňování za práci
Mervartová, Jana
Odměňování za práci. In Firma a konkurenční prostředí 2008 - 3. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 354--358. ISBN 978-80-7392-022-7.
článek ve sborníkuJUDr. Jana Mervartová
Odvětví pivovarství a změnotvorné síly
Žufan, Pavel
Odvětví pivovarství a změnotvorné síly. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2007. sv. 53, č. 10, s. 303. ISSN 0023-5830.
článek v periodikudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Ochrana mzdových nároků zaměstnance
Mervartová, Jana
Ochrana mzdových nároků zaměstnance. In Firma a konkurenční prostředí 2007, sekce Firma v právním a sociálním prostředí. Brno: PEF MZLU v Brně, 2007, s. 92--95. ISBN 978-80-86633-89-3.
článek ve sborníkuJUDr. Jana Mervartová
Operační management
Žufan, Pavel
Operační management. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2010. sv. 56, č. 11-12, s. 447--450. ISSN 0023-5830.
článek v periodikudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Operativní versus finanční leasing
Šoba, Oldřich
Operativní versus finanční leasing. Osobní finance. 2008. sv. 7, č. 7, s. 40--42. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Opravné položky k finančním pohledávkám bank v kontextu současných změn na finančních trzích
Gláserová, Jana -- Kašparovská, Vlasta
Opravné položky k finančním pohledávkám bank v kontextu současných změn na finančních trzích. In Enterprise and Competitive Environment 2011. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2011, s. 217--233. ISBN 978-80-87106-40-2.
článek ve sborníkuDr. Ing. Jana Gláserová
Optimization models in agriculture and natural resources: the validation and verification process
Janová, Jitka
Optimization models in agriculture and natural resources: the validation and verification process. In FRIEBELOVÁ, J. -- HOUDA, M. Mathematical Methods in Economics. 1. vyd. České Budějovice: University of South Bohemia, 2010, s. 315--320. ISBN 978-80-7394-218-2.
článek ve sborníkudoc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Organizační kultura a strategie
Zrůst, Josef -- Pyšný, Tomáš
Organizační kultura a strategie. In MendelNET 2006 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Alfa Publishing, 2006, s. 239. ISBN 80-86851-62-1.
článek ve sborníkuIng. Josef Zrůst, Ph.D.
Organizování
Kudová, Dagmar -- Chládková, Helena
Organizování. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2009. sv. 55, č. 2, s. 46--49. ISSN 0023-5830.
článek v periodikuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Pákové certifikáty a warranty
Šoba, Oldřich
Pákové certifikáty a warranty. Osobní finance. 2007. sv. 11, č. 11, s. 64--67. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Péče o zaměstnance
Duda, Jiří
Péče o zaměstnance. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2010. sv. 56, č. 9, s. 374--377. ISSN 0023-5830.
článek v periodikuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Pedagogicko-psychologická specifika vzdělávání dospělých
Janderková, Dita
Pedagogicko-psychologická specifika vzdělávání dospělých.  [DVD-ROM]. In Mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání 2009. s. 40--46. ISBN 978-80-254-5330-8.
článek v el. sborníkuMgr. Dita Janderková, Ph.D.
Peněžní trh: Oáza klidu na rozbouřených finančních trzích
Šoba, Oldřich
Peněžní trh: Oáza klidu na rozbouřených finančních trzích. Osobní finance. 2008. sv. 4, č. 4, s. 60--61. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Peněžní zásoba a americký akciový trh
Širůček, Martin
Peněžní zásoba a americký akciový trh. In 13th International Conference MEKON 2011. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, 2011, s. 1--10. ISBN 978-80-248-2372-0.
článek ve sborníkuIng. Martin Širůček, Ph.D.
Peněžní zásoba a český akciový trh
Širůček, Martin
Peněžní zásoba a český akciový trh. In SIVÁK, R. Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom FINANCE A RIZIKO. 1. vyd. Bratislava: Národohospodárská fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vydavatelstvo EKONÓM, 2010, s. 387--394. ISBN 978-80-225-3089-7.
článek ve sborníkuIng. Martin Širůček, Ph.D.
Perspektivy kolektivního investování v ČR
Ptáček, Roman
Perspektivy kolektivního investování v ČR. In Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konverence Nové trendy - nové nápady 2007. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2007, s. 54. ISBN 978-80-903914-2-0.
článek ve sborníkuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Perspektivy zdaňování motorových vozidel v zemích Evropské unie
David, Petr
Perspektivy zdaňování motorových vozidel v zemích Evropské unie. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2012, s. 1--6. ISBN 978-80-245-1764-3.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Placení daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2007
Andrlík, Břetislav
Placení daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2007. FinExpert.cz. [online]. In FinExpert.cz. 2008. URL: http://www.finexpert.cz/Rubriky/Placeni-dane-z-prijmu-fyzickych-osob-za-zdanovaci-obdobi-2007/sc-17-sr-1-a-21584/default.aspx.
článek v el. per. - hist.Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Plánování a získávání pracovníků
Kotrba, Tomáš
Plánování a získávání pracovníků. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2010. sv. 56, č. 4, s. 201--203. ISSN 0023-5830.
článek v periodikuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Podnikání formou sdružení bez právní subjektivity
Salachová, Bohumila
Podnikání formou sdružení bez právní subjektivity.  [CD-ROM]. In Podnikanie na poľnohospodárskej pôde v EÚ - 27. s. 157--159. ISBN 978-80-552-0041-5.
článek v el. sborníkuJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
Podnikanie na poĺnohospoadárskej pode v EU - 27
Podnikanie na poĺnohospoadárskej pode v EU - 27. 1. vyd. 2008: Ministerstvo podohospodarstva SR, SPU v Nitre, 2008. ISBN 978-80-552-0041-5.
sborníkJUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Podniková kultura
Duda, Jiří
Podniková kultura. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2009. sv. 55, č. 3, s. 82--84. ISSN 0023-5830.
článek v periodikuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Podniková pravidla - budoucnot tvorby informačních systémů nebo jen dočasný módní trend
Konečný, Vladimír -- Trenz, Oldřich
Podniková pravidla - budoucnot tvorby informačních systémů nebo jen dočasný módní trend. In Medzinárodné vedecké dni 2008. Nitra: SPU Nitra, 2008, s. 1272--1276. ISBN 978-80-552-0061-3.
článek ve sborníkudoc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.
Podniková pravidla a informační systémy
Konečný, Vladimír
Podniková pravidla a informační systémy. In Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 6. IS/IT a konkurenceschopnost podniků. MSD,spol. s r. o., 2007, s. 38--42. ISBN 978-80-86633-88-6.
článek ve sborníkudoc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.
Pohledávky po splatnosti
Šoba, Oldřich
Pohledávky po splatnosti. Osobní finance. 2008. sv. 2, č. 2, s. 54--55. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Pohoda 2007
Grásgruber, Miloš -- Otavová, Milena
Pohoda 2007. Systém. 2006. sv. 8, č. 12, s. 56--57. ISSN 1212-4567.
článek v periodikuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Poistný trh - teória i prax
Čejková, Viktória -- Martinovičová, Dana -- Nečas, Svatopluk
Poistný trh - teória i prax. Bratislava: IURA Edition, 2011. 222 s. EKONÓMIA. ISBN 978-80-8078-399-0.
odborná knihadoc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti
Vávrová, Eva
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti. Svět myslivosti. 2007. sv. 8, č. 11, s. 16--19. ISSN 1212-8422.
článek v periodikudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Pojišťovnictví I
Vávrová, Eva
Pojišťovnictví I. 1. vyd. Brno: Ediční středisko Mendelovy univerzity v Brně, 2013. 104 s. 2577. ISBN 978-80-7375-784-7.
skripta, učebnicedoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Populační vývoj v okrese Blansko v kontextu Jihomoravského kraje
Palát, Milan
Populační vývoj v okrese Blansko v kontextu Jihomoravského kraje. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2009 - 3. část. Brno: MSD, s. r. o., 2009, s. 154--161. ISBN 978-80-7392-086-9.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Poruchy komunikace u žáků
Janderková, Dita
Poruchy komunikace u žáků. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009, s. 150--157. ISBN 978-80-7368-766-3.
článek ve sborníkuMgr. Dita Janderková, Ph.D.
Posílí odpovědnost zaměstnance pocit jeho seberealizace?
Rak, Milan -- Kotrba, Tomáš
Posílí odpovědnost zaměstnance pocit jeho seberealizace?. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference doktorandů Mladá Veda 2007. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007, s. 749--755. ISBN 978-80-8069-969-7.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Position of Human Factor in Agribusiness
Tomšík, Pavel a kol.
Position of Human Factor in Agribusiness. In: GOZORA, V. -- TOMŠÍK, P. Structural and process changes in the agriculture of Central and Eastern European countries. 1. vyd. 1. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2006. s. 141--151. ISBN 80-8069-748-5.
kapitola v knizeprof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Possibilities of process modeling in agricultural enterprise
Máchal, Pavel
Possibilities of process modeling in agricultural enterprise. Acta technologica agriculturae: vedecký časopis pre mechanizáciu pol'nohospodárstva = the scientific journal for agricultural engineering. 2009. sv. 12, č. 4, s. 88--92. ISSN 1335-2555.
článek v periodikudoc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Postavení vrchních a staničních sester v nemocnici
Kotrba, Tomáš
Postavení vrchních a staničních sester v nemocnici. In KOTRBA, T. 11th International Conference MEKON 2009. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TUO, Faculty of Economics, 2009, s. 240--245. ISBN 978-80-248-2013-2.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Postklasické teorie managementu
Chládková, Helena -- Kudová, Dagmar
Postklasické teorie managementu. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2008. sv. 54, č. 10, s. 301--304. ISSN 0023-5830.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Potenciály úspěchu vinařské firmy
Chládková, Helena -- Žufan, Pavel -- Špačková, Lucie
Potenciály úspěchu vinařské firmy. In Sborník příspěvků ze setkání kateder a ústavů řízení a managementu 2010. 1. vyd. České Budějovice: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. 18--22. ISBN 978-80-7394-225-0.
článek ve sborníkudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Používání akciových dluhopisů při investování
Gottwald, Radim
Používání akciových dluhopisů při investování. In MendelNET PEF 2009. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzit v Brně, 2009, s. 139. ISBN 978-80-7375-351-1.
článek ve sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Používání indexových certifikátů při investování
Gottwald, Radim
Používání indexových certifikátů při investování.  [CD-ROM]. In 11th International Conference MEKON 2009. s. 1--8. ISBN 978-80-248-2013-2.
článek v el. sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Pozor na investiční rizika
Gottwald, Radim
Pozor na investiční rizika. FinExpert.cz. [online]. In FinExpert.cz. 2008. URL: http://www.finexpert.cz/Investice/Pozor-na-investicni-rizika/sc-31-sr-1-a-23860/default.aspx.
článek v el. periodikuIng. Mgr. Radim Gottwald
Požadavky Evropské unie na pojistitelnost odpovědnosti za škodu na životním prostředí
Vávrová, Eva
Požadavky Evropské unie na pojistitelnost odpovědnosti za škodu na životním prostředí. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2009. sv. 57, č. 6, s. 369--376. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Pracovněprávní vztahy při konkurzu a vyrovnání
Hrdličková, Andrea
Pracovněprávní vztahy při konkurzu a vyrovnání. In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XIV. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005, s. 982--986. ISBN 80-213-1372-2.
článek ve sborníkuJUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Pracovní kázeň a postihy za její porušování
Hrdličková, Andrea
Pracovní kázeň a postihy za její porušování. In Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9 - Firma v právním a sociálním prostředí. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2005, s. 28--35. ISBN 80-7302-096-3.
článek ve sborníkuJUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Pracovní náplň staniční a vrchní sestry v nemocnicích
Kotrba, Tomáš
Pracovní náplň staniční a vrchní sestry v nemocnicích. In KOTRBA, T. Management, economics and business development in european conditions VII. International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 55--64. ISBN 978-80-214-3893-4.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Pracovní podmínky mladistvých
Hrdličková, Andrea
Pracovní podmínky mladistvých. In Mezinárodní vědecká konference . Nitra: FEŠRR SPU v Niře, 2008, s. 22--26. ISBN 978-80-552-0159-7.
článek ve sborníkuJUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Pravidelné investice řeší problém načasování
Ptáček, Roman
Pravidelné investice řeší problém načasování. FinExpert.cz. [online]. In FinExpert.cz. 2007. č. 1, s. 1--3. URL: http://finexpert.e15.cz/pravidelne-investice-resi-problem-nacasovani.
článek v el. periodikuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Právní postavení společníků ve společnosti s ručením omezeným
Rouzek, Marek
Právní postavení společníků ve společnosti s ručením omezeným. In MendelNet 2005 (sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů). 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005, s. 81. ISBN 80-7302-107-2.
článek ve sborníkuIng. Marek Rouzek
Právní úprava zákazu konkurence v obchodních společnostech a družstvu
Salachová, Bohumila
Právní úprava zákazu konkurence v obchodních společnostech a družstvu. In Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9 - Firma v právním a sociálním prostředí. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2005, s. 117--122. ISBN 80-7302-096-3.
článek ve sborníkuJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
Právo a ekonomika -- vzájemnost či antagonismus
Salachová, Bohumila -- Baráková, Blanka
Právo a ekonomika -- vzájemnost či antagonismus. In Firma a konkurenční prostředí. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 787--791. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek ve sborníkuJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
Právo v podikání v členstkých státech EU
Baráková, Blanka -- Salachová, Bohumila
Právo v podikání v členstkých státech EU.  [CD-ROM]. In Právo v podnikání v členských státech. s. 1--6. ISBN 978-80-7248-509-3.
článek v el. sborníkuJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
Právo v podnikávní
Salachová, Bohumila
Právo v podnikávní. 1. vyd. Ostrava: Key publishing s.r.o., 2008. 120 s. ISBN 978-80-87071-81-6.
odborná knihaJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
Prediction of Stock Returns Using Fundamental Analysis
Gottwald, Radim
Prediction of Stock Returns Using Fundamental Analysis.  [CD-ROM]. In Sborník příspěvků IV. mezinárodní vědecké konference. s. 910--917. ISBN 978-80-7248-711-0.
článek v el. sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Predikce mezinárodního obchodu s vínem ve vinařském odvětví České republiky
Šperková, Radka
Predikce mezinárodního obchodu s vínem ve vinařském odvětví České republiky. In MendelNET 2006 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Alfa Publishing, 2006, s. 121. ISBN 80-86851-62-1.
článek ve sborníkuIng. Radka Šperková, Ph.D.
Price and Performance Indexes
Gottwald, Radim
Price and Performance Indexes. In PEFnet 2010: Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 98. ISBN 978-80-7375-450-1.
článek ve sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Problematické aspekty ukazatele ekonomické přidané hodnoty v podmínkách ČR
Beranová, Michaela -- Basovníková, Marcela -- Martinovičová, Dana
Problematické aspekty ukazatele ekonomické přidané hodnoty v podmínkách ČR. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 6, s. 59--66. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
Problematika pracovních rozhovorů
Hudcová, Sylva -- Kotrba, Tomáš
Problematika pracovních rozhovorů. In MEKON 2006, Sborník příspěvků VIII. ročníku mezinárodní konference EKF VŠB - TU Ostrava. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 65--71. ISBN 80-248-1013-1.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Problematika uplatňování společného zdanění manželů a rozdělování příjmů na spolupracující osoby
Grásgruber, Miloš
Problematika uplatňování společného zdanění manželů a rozdělování příjmů na spolupracující osoby. In Firma a konkurenční prostředí 2006, Sekce 5 Účetnictví a daně podnikatelských subjektů. Brno: Konvoj, 2006, s. 43--52. ISBN 80-7302-112-9.
článek ve sborníkuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Proces řízení ekonomických a účetních rizik v podnikovém managementu
Svoboda, Emil -- Bittner, Libor -- Svoboda, Patrik
Proces řízení ekonomických a účetních rizik v podnikovém managementu. In ŠIMÁK, L. Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. 1. vyd. Žilina: ŽU v Žilině, 2005, s. 663--668. ISBN 80-8070-426-0.
článek ve sborníkuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Proces výuky finančního účetnictví s vytvořenou e-learningovou podporou
Svoboda, Patrik
Proces výuky finančního účetnictví s vytvořenou e-learningovou podporou. In BREJCHA, M. EDMAN - Education for Management. 1. vyd. Plzeň: Sdružení Evida Plzeň, 2005, s. 305--312. ISBN 80-86596-67-2.
článek ve sborníkudoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Procesní řízení jako součást implementace manažerského systému BSC
Pyšný, Tomáš -- Žufan, Pavel
Procesní řízení jako součást implementace manažerského systému BSC. In Sborník z vědecké konference "Procesní řízení". Č. Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra řízení, 2006, s. 52--57. ISBN 80-7040-914-2.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Prodáváte nemovitost? Daně vás neminou
Andrlík, Břetislav
Prodáváte nemovitost? Daně vás neminou. FinExpert.cz. [online]. In FinExpert.cz. 2008. URL: http://www.finexpert.cz/Rubriky/Prodavate-nemovitost-Dane-vas-neminou/sc-17-sr-1-a-22144/default.aspx.
článek v el. per. - hist.Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Profesní kompetence učitelů a jejich vnímání studenty učitelství
Kadlecová, Petra -- Danielová, Lenka -- Linhartová, Dana -- Přibyl, Martin -- Loukotová, Jana
Profesní kompetence učitelů a jejich vnímání studenty učitelství. In Mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání 2009. 1. vyd. Brno: Ircaes s.r.o., 2009, ISBN 978-80-254-5330-8.
článek ve sborníkuMgr. Petra Kadlecová
Progresivita daně z tabákových výrobků
David, Petr
Progresivita daně z tabákových výrobků. In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XIV. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005, s. 88--92. ISBN 80-213-1372-2.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Progresivní změny v managementu
Tomšík, Pavel
Progresivní změny v managementu. In Progresivní změny v systémech řízení výkonnosti. 1. vyd. VŠE Praha: Oeconomica VŠE Praha, 2006, s. 285--302. ISBN 80-245-1070-7.
článek ve sborníkuprof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Projektový management podle IPMA
Doležal, Jan -- Máchal, Pavel -- Lacko, Branislav -- Hájek, Martin -- Hrazdilová, Kateřina -- Krátký, Jiří -- Nechvílová, Stanislava -- Pitaš, Jaromír -- Tetřevová, Liběna
Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s., 2009. 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3.
odborná knihadoc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Prostředí managementu
Chládková, Helena
Prostředí managementu. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2008. sv. 54, č. 3, s. 83--84. ISSN 0023-5830.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Provázanost vlivu měnového kurzu na rizikovost s jeho vlivem na výnosnost investice do zahraničního finančního aktiva
Šoba, Oldřich
Provázanost vlivu měnového kurzu na rizikovost s jeho vlivem na výnosnost investice do zahraničního finančního aktiva. In Firma a konkurenční prostředí 2006, Sekce 8, Finanční systém a veřejná správa. Brno: Konvoj, spol. s r. o., 2006, s. v tisku.
článek ve sborníkuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Přesun daňového břemene obchodními řetězci v ČR
David, Petr
Přesun daňového břemene obchodními řetězci v ČR. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FaME, Ústav financí a účetnictví a Ústav podnikové ekonomiky, 2007, s. 43--44. ISBN 978-80-7318-536-7.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Příjmy územní samosprávy
Košíková, Jitka
Příjmy územní samosprávy. In MendelNet 2005 (sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů). 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005, s. 201--207. ISBN 80-7302-107-2.
článek ve sborníkuIng. Mgr. Jitka Košíková, Ph.D.
Příležitosti a hrozby na trhu vína v ČR
Pošvář, Zdeněk -- Pyšný, Tomáš -- Gurská, Sylvie
Příležitosti a hrozby na trhu vína v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 3: Management v novém prostředí. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007, s. 121--127. ISBN 978-80-86633-85-5.
článek ve sborníkuIng. Sylvie Formánková, Ph.D.
Příležitosti a úskalí akciového trhu
Ptáček, Roman
Příležitosti a úskalí akciového trhu. Osobní finance. 2008. sv. 6, č. 6, s. 56--59. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Přínos řízení lidských zdrojů pro výzkum a výuku managementu na vysokých školách
Tomšík, Pavel
Přínos řízení lidských zdrojů pro výzkum a výuku managementu na vysokých školách. In Manažérské a marketingové prínosy vedy a výskumu na vysokých školách. Nitra: SPU v Nitre, 2006, s. 42--51. ISBN 80-8069-687-X.
článek ve sborníkuprof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Příprava učitelů odborných předmětů na MZLU v Brně
Danielová, Lenka
Příprava učitelů odborných předmětů na MZLU v Brně. In Sborník z konference Škola v proměnách. Zlín: UTB Zlín, 2009, ISBN 978-80-7318-904-4.
článek ve sborníkuIng. Lenka Danielová, Ph.D.
Připravenost absolventů vysokých škol na trh práce
Kotrba, Tomáš -- Duda, Jiří
Připravenost absolventů vysokých škol na trh práce. In Sborník vedeckých prác z medzinárodne vedecké konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2005 "Budúcnosť Európy je v rukách mladých". Nitra: SPU Nitra, 2005, s. 312--317. ISBN 80-8069-673-X.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Připravovaná novela zákoníku práce
Mervartová, Jana
Připravovaná novela zákoníku práce.  [CD-ROM]. In Enterprise and Competitive Environment 2011. s. 503--511. ISBN 978-80-87106-40-2.
článek v el. sborníkuJUDr. Jana Mervartová
Přírůst a modelování frakcí biomasy smrkového porostu v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Palát, Milan -- Palát, Milan
Přírůst a modelování frakcí biomasy smrkového porostu v oblasti Moravskoslezských Beskyd. In KULA, E. -- TESAŘ, V. Beskydy. 18. vyd. Brno: MZLU Brno, 2005, s. 91--96. ISBN 80-7157-874-6.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Přístup konceptu Solvency II k řízení rizik v komerčních pojišťovnách
Vávrová, Eva
Přístup konceptu Solvency II k řízení rizik v komerčních pojišťovnách. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. 58, č. 3, s. 261--269. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Přístup konceptu Solvency II k řízení rizik v komerčních pojišťovnách
Vávrová, Eva
Přístup konceptu Solvency II k řízení rizik v komerčních pojišťovnách. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2009. sv. 58, č. 3, s. 261--269. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Přístupy k rozdělování výsledku hospodaření vybraných společností
Svoboda, Patrik
Přístupy k rozdělování výsledku hospodaření vybraných společností. In Firma a konkurenční prostředí 2005, Sekce 5, Účetnictví a daně podnikatelských subjektů. 1. vyd. Brno: Konvoj, spol. s r. o., 2005, s. 112--120. ISBN 80-7302-094-7.
článek ve sborníkudoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Přístupy k hodnocení změn kapitálové struktury průmyslových odvětví
Landa, Martin -- Martinovičová, Dana
Přístupy k hodnocení změn kapitálové struktury průmyslových odvětví. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 6, s. 259--267. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
Přístupy strategického rozhodování podniků k získání jejich konkurenční výhody
Svoboda, Emil
Přístupy strategického rozhodování podniků k získání jejich konkurenční výhody. In ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostrava, 2007, s. 44. ISBN 978-80-248-1553-4.
článek ve sborníkuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Přístupy strategického řízení podniků k získání jejich konkurenční výhody
Svoboda, Emil
Přístupy strategického řízení podniků k získání jejich konkurenční výhody. In Faktory podnikovej úspešnosti v podmienkach európského agrárného trhu. 1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2005, s. 183--187. ISBN 80-8069-615-2.
článek ve sborníkuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
QMS A EMS - předpoklady ke konkurenceschopnosti
Duda, Jiří
QMS A EMS - předpoklady ke konkurenceschopnosti. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vedecké dni 2006. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2006, s. 789--793. ISBN 80-8069-704-3.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Qualitative modeling macroeconomics indicators for prediction of progress branch
Luňáček, Jiří -- Martinovičová, Dana
Qualitative modeling macroeconomics indicators for prediction of progress branch. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 6, s. 269--277. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
Reakce zemědělského podniku na změny podnikatelského prostředí po vstupu ČR do EU
Chládková, Helena
Reakce zemědělského podniku na změny podnikatelského prostředí po vstupu ČR do EU. In Firma a konkurenční prostředí 2006. Brno: MZLU Brno, 2006, s. 77--83. ISBN 80-7302-117-X.
článek ve sborníkudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Recenze: Altus Vario ve verzi 11
Grásgruber, Miloš
Recenze: Altus Vario ve verzi 11. Systém. 2007. sv. 9, č. 5, s. 46--47. ISSN 1212-4567.
článek v periodikuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Recenze: Ekonomický systém POHODA 2006
Grásgruber, Miloš
Recenze: Ekonomický systém POHODA 2006. Systém. 2006. sv. 8, č. 6, s. 58--59. ISSN 1212-4567.
článek v periodikuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Recenze na publikaci autorů ČEJKOVÁ, V., MARTINOVIČOVÁ, D., NEČAS, S. "Poistný trh teória i prax". Bratislava: Iura Edition, 2011. 222 s. ISBN 978-80-8078-399-0.
Vávrová, Eva
Recenze na publikaci autorů ČEJKOVÁ, V., MARTINOVIČOVÁ, D., NEČAS, S. "Poistný trh teória i prax". Bratislava: Iura Edition, 2011. 222 s. ISBN 978-80-8078-399-0. 2011.
recenzedoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Reflexe vyšší odpovědnosti v kvalitativní a kvantitativní změně výkonů
Rak, Milan -- Pyšný, Tomáš
Reflexe vyšší odpovědnosti v kvalitativní a kvantitativní změně výkonů. In MEKON 2006, Sborník příspěvků VIII. ročníku mezinárodní konference EKF VŠB - TU Ostrava. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 85. ISBN 80-248-1013-1.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Pyšný, Ph.D.
Regulace odvětví pojišťovnictví v prostředí integrovaného evropského trhu
Vávrová, Eva
Regulace odvětví pojišťovnictví v prostředí integrovaného evropského trhu. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2010. 1. vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 287--294. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek ve sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Regulatorní opatření Solvency II v kontextu současné finanční krize
Vávrová, Eva
Regulatorní opatření Solvency II v kontextu současné finanční krize. Acta academica karviniensia. 2012. sv. 2012, č. 4, s. 173--182. ISSN 1212-415X.
článek v periodikudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Reported time-management of work and managerial activities: Head and department nurses
Kotrba, Tomáš
Reported time-management of work and managerial activities: Head and department nurses. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 6, s. 235--244. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Reporting podle GRI.
Mísařová, Petra
Reporting podle GRI. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje. 1. vyd. Praha: MŽP ČR, 2009, s. 264--269. ISBN 978-80-86131-82-5.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
REPORTING PURSUANT TO THE GRI
Mísařová, Petra
REPORTING PURSUANT TO THE GRI. In: Sustainability Accounting and Reporting at macroeconomic and microeconomic level. 1. vyd. Praha: Linde nakladatelství s. r. o., 2009. s. 251--256. ISBN 978-80-86131-83-2.
kapitola v knizeIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Requirements concerning functionality of the is/it of an agricultural enterprise
Máchal, Pavel
Requirements concerning functionality of the is/it of an agricultural enterprise. Acta technologica agriculturae: vedecký časopis pre mechanizáciu pol'nohospodárstva = the scientific journal for agricultural engineering. 2009. sv. 12, č. 2, s. 53--56. ISSN 1335-2555.
článek v periodikudoc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Results from IGA Grant - environmental accounting and reporting
Mísařová, Petra
Results from IGA Grant - environmental accounting and reporting. In Sustainability accounting and reporting at micro-economic and macro-economic levels. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, s. 81--86. ISBN 978-80-7194-971-8.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Rizikový kapitál v čr
Pyšný, Tomáš -- Zrůst, Josef
Rizikový kapitál v čr. In Zborník vedeckých prác z medzinárodne vedecké konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2007. Nitra: SPU Nitra, 2007, s. 740--748. ISBN 978-80-8069-970-3.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Pyšný, Ph.D.
RM-Systém se stal burzou
Gottwald, Radim
RM-Systém se stal burzou. FinExpert.cz. [online]. In FinExpert.cz. 2009. URL: http://www.finexpert.cz/Rubriky/RM-System-se-stal-burzou/sc-17-sr-1-a-24292/default.aspx.
článek v el. periodikuIng. Mgr. Radim Gottwald
Rovnost a zákaz diskriminace před obecnými soudy v ČR
Hrdličková, Andrea
Rovnost a zákaz diskriminace před obecnými soudy v ČR. In Rovnost a zákaz diskriminace před obecnými soudy v čr. 1. vyd. Nitra: SPN Nitra, 2008, s. 308--320. ISBN 978-80-552-0060-6.
článek ve sborníkuJUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Rovnost subjektů a možnost využívání soudní ochrany
Baráková, Blanka -- Salachová, Bohumila
Rovnost subjektů a možnost využívání soudní ochrany. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, 2009, s. 241--246. ISBN 978-80-7392-086-9.
článek ve sborníkuJUDr. Blanka Baráková, Ph.D.
Rozbor aktuálního vývoje trhu zemědělského pojištění v České republice
Vávrová, Eva
Rozbor aktuálního vývoje trhu zemědělského pojištění v České republice. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 6, s. 613--624. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Rozhodovací problémy manažerů zemědělského podniku - přístupy studentů k řešení
Kučerová, Renata
Rozhodovací problémy manažerů zemědělského podniku - přístupy studentů k řešení. In Strategické řízení. 1. vyd. Praha: 2005, s. 54--61. ISBN 80-213-1411-7.
článek ve sborníkuIng. Renata Kučerová, Ph.D.
Rozhodování podnikového managementu v oblasti jeho ekonomických krizových situací
Svoboda, Emil
Rozhodování podnikového managementu v oblasti jeho ekonomických krizových situací.  [CD-ROM]. In Firma a konkurenční prostředí 2010. s. 255--261. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek v el. sborníkuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Rozvody podle počtu nezletilých dětí z manželství v ČR a jejich vývoj v letech 1993--2004
Palát, Milan -- Maca, Erich
Rozvody podle počtu nezletilých dětí z manželství v ČR a jejich vývoj v letech 1993--2004. In Firma a konkurenční prostředí 2006 - Sekce 4 Kvantitativní metody v hospodářství. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., Berkova 22, 612 00 Brno, 2006, s. 159--167. ISBN 80-7302-118-8.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Rozvoj klíčových kompetencí v rámci dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů.
Danielová, Lenka -- Horáčková, Marie
Rozvoj klíčových kompetencí v rámci dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů. In Aktuální problémy dalšího vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v ČR. Praha: NUOV, 2009, s. 9--12. ISBN 978-80-87063-22-4.
článek ve sborníkuIng. Lenka Danielová, Ph.D.
Řízení lidských zdrojů
Tomšík, Pavel -- Duda, Jiří
Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. 266 s. ISBN 978-80-7375-556-0.
odborná knihaIng. Jiří Duda, Ph.D.
Řízení nástupnictví v manažerských funkcích a plánování kariéry
Zrůst, Josef -- Duda, Jiří
Řízení nástupnictví v manažerských funkcích a plánování kariéry. In Sborník z vědecké konference "Procesní řízení". Č. Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra řízení, 2006, s. 93--97. ISBN 80-7040-914-2.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Řízení obchodních bank : vybrané kapitoly
Kašparovská, Vlasta a kol.
Řízení obchodních bank : vybrané kapitoly. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2006. 339 s. C.H. Beck. ISBN 80-7179-381-7.
odborná knihadoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
Řízení výuky pomocí aktivizujících metod
Kotrba, Tomáš
Řízení výuky pomocí aktivizujících metod. In
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Řízení změn v ruském plynárenství a management firmy Gazprom
Strejček, Petr
Řízení změn v ruském plynárenství a management firmy Gazprom. Energetika. 2011. č. 12, s. 13--16. ISSN 0375-8842.
článek v periodikuMgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA
Selected aspects of mortgage refinancing
Gottwald, Radim
Selected aspects of mortgage refinancing.  [CD-ROM]. In Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie FOR FIN 2010. s. 1--5. ISBN 978-80-225-3001-9.
článek v el. sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Selected characteristics of the wholefood market
Šenkeříková, Helena -- Stehlíková, Jana -- Špačková, Lucie
Selected characteristics of the wholefood market. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 2, s. 393--398. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuBc. Ing. Helena Šenkeříková
Selected Models Used to Stock Valuation Based on Earnings or on Dividends
Gottwald, Radim
Selected Models Used to Stock Valuation Based on Earnings or on Dividends.  [online]. In Hradec Economic Days 2012. s. 66--70. ISBN 978-80-7435-172-3. URL: http://fim.uhk.cz/hed/data/sbornik/HED%202012%20II%20en.pdf.
článek v el. sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Seznámení s investičními certifikáty
Ptáček, Roman
Seznámení s investičními certifikáty. Osobní finance. 2008. sv. 4, č. 4, s. 64--67. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Situační analýza vnějšího prostředí pekárenské firmy
Chládková, Helena -- Kudová, Dagmar
Situační analýza vnějšího prostředí pekárenské firmy. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2008. sv. 54, č. 7, s. 301--306. ISSN 0139-570X.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Situační analýza vnitřního prostředí PENAM, a.s.
Kudová, Dagmar
Situační analýza vnitřního prostředí PENAM, a.s. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 92--96. ISBN 80-210-4089-0.
článek ve sborníkuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Situační analýza vnitřního prostředí pivovaru a sodovkárny Jihlava
Chládková, Helena
Situační analýza vnitřního prostředí pivovaru a sodovkárny Jihlava. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2008. sv. LVI, č. 6, s. 37--45. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Situační analýza vnitřního prostředí společnosti Delta pekárny
Chládková, Helena
Situační analýza vnitřního prostředí společnosti Delta pekárny. In Agrární perpektivy XIV Znalostní ekonomika, ČZU Praha, 2005. 605s. ISBN 80-213-1372-2. Praha: ČZU , 2005, s. 390--394. ISBN 80-213-1372-2.
článek ve sborníkudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Skryté souvislosti nových přístupů k regulaci finančních sektorů
Vávrová, Eva -- Kašparovská, Vlasta
Skryté souvislosti nových přístupů k regulaci finančních sektorů. In Evropské finanční systémy 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 110--120. ISBN 80-210-4018-1.
článek ve sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Složený akcíz v České republice
David, Petr
Složený akcíz v České republice. In Firma a konkurenční prostředí 2008 - 3. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 43--50. ISBN 978-80-7392-022-7.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Small and medium sized enterprises (SMEs) and transfer pricing
Solilová, Veronika
Small and medium sized enterprises (SMEs) and transfer pricing. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2012. sv. 60, č. 2, s. 349--356. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Veronika Solilová, Ph.D.
Směrnice k EMA
Mísařová, Petra
Směrnice k EMA. In MendelNet 2005 (sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů). 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005, s. 203. ISBN 80-7302-107-2.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Smíšené fondy. Koktejl z finančních aktiv
Šoba, Oldřich
Smíšené fondy. Koktejl z finančních aktiv. Osobní finance. 2007. sv. 10, č. 10, s. 58--60. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Solution of problem 'how and where to produce'
Černíková, Renata -- Kudová, Dagmar
Solution of problem 'how and where to produce'. International Journal of Case Method Research & Application. 2005. sv. XVII, č. 4, s. 526--530. ISSN 1554-7752.
článek v periodikuIng. Renata Kučerová, Ph.D.
Současná podoba pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí
Vávrová, Eva
Současná podoba pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí.  [CD-ROM]. In Odpady biodegradabilní 2008. ISBN 978-80-7375-229-3.
článek v el. sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Současná situace na trhu s vepřovým masem
Vránová, Helena -- Šperková, Radka
Současná situace na trhu s vepřovým masem. In Agrární perspektivy XVI. Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2007, s. 1535--1543. ISBN 978-80-213-1675-1.
článek ve sborníkuBc. Ing. Helena Šenkeříková
Současná situace na trhu vína v ČR
Gurská, Sylvie -- Pyšný, Tomáš
Současná situace na trhu vína v ČR. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference, Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. Zlín: UTB ve Zlíně, 2007, s. 38. ISBN 978-80-7318-529-9.
abstrakt ve sborníkuIng. Sylvie Formánková, Ph.D.
Současný stav pěstování ovoce v ČR
Vránová, Helena -- Šperková, Radka
Současný stav pěstování ovoce v ČR. In MendelNet PEF 2007. Praha: Petr Novák -- Gimli, 2007, s. 173--179. ISBN 978-80-903966-6-1.
článek ve sborníkuBc. Ing. Helena Šenkeříková
Speciální fondy se také hlásí o slovo
Ptáček, Roman
Speciální fondy se také hlásí o slovo. FinExpert.cz. [online]. In FinExpert.cz. 2008. s. 1--2. URL: http://www.finexpert.cz/Autori/Specialni-fondy-se-take-hlasi-o-slovo/sc-48-sr-1-a-21019/default.aspx.
článek v el. periodikuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Specifika daňových úlev v podmínkách České republiky
Andrlík, Břetislav
Specifika daňových úlev v podmínkách České republiky. In MendelNet 2005 (sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů). 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005, s. 194. ISBN 80-7302-107-2.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Specifika malých a středních podniků v ČR a EU
Chládková, Helena
Specifika malých a středních podniků v ČR a EU. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 6, s. 161--169. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Specifika mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SR
Andrlík, Břetislav
Specifika mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SR. In MendelNet 2005 (sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů). 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005, s. 87. ISBN 80-7302-107-2.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Specifika pekárenského oboru
Chládková, Helena
Specifika pekárenského oboru. In Agroregion 2006 Zvyšování konkurenceschopnosti v zemědělství. České Budějovice: JČU v Českých Budějovicích, 2006, s. 74--78. ISBN 80-7040-871-5.
článek ve sborníkudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Specifika řízení kariéry ve veřejném sektoru
Kotrba, Tomáš -- Rak, Milan
Specifika řízení kariéry ve veřejném sektoru. In CD s recenzovanými příspěvky z mezinárodní Baťovi konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Baťi ve Zlíně, 2008, s. 229--237. ISBN 978-80-7318-664-7.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Specifika zdaňování majetku v Belgii
Andrlík, Břetislav
Specifika zdaňování majetku v Belgii. In Enterprise and Competitive Environment 2011. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2011, s. 40--52. ISBN 978-80-87106-40-2.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Spekulace s pákou -- futures kontrakty
Šoba, Oldřich
Spekulace s pákou -- futures kontrakty. Osobní finance. 2007. sv. 10, č. 10, s. 62--65. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Spravedlnost, rovnost a morálka v právu
Salachová, Bohumila -- Baráková, Blanka
Spravedlnost, rovnost a morálka v právu.  [CD-ROM]. In Dny práva. s. 1211--1215. ISBN 978-80-210-4733-4.
článek v el. sborníkuJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
S.r.o. za tisícikorunu
Šoba, Oldřich
S.r.o. za tisícikorunu. Osobní finance. 2008. sv. 9, č. 9, s. 53--54. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Srovnání ekologické daně z pevných paliv v ČR a SR
Bílková, Vendula -- Andrlík, Břetislav
Srovnání ekologické daně z pevných paliv v ČR a SR. In MendelNet 2009. 1. vyd. Brno: MZLU, 2009, s. 1--6. ISBN 978-80-7375-351-1.
článek ve sborníkuIng. Vendula Vítková
Srovnání přínosnosti druhu dat při operativním rozhodování v investiční oblasti
Rak, Milan
Srovnání přínosnosti druhu dat při operativním rozhodování v investiční oblasti. In Firma a konkurenční prostředí 2005. Odborná sdělení. Svazek 1. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005, s. 187--196. ISBN 80-7302-103-X.
článek ve sborníkuIng. Milan Rak
Stabilizační úloha pojišťovnictví v období finanční krize
Vávrová, Eva
Stabilizační úloha pojišťovnictví v období finanční krize. In KAFKOVÁ, E. Slovenská ekonomika mýty a fakty o realite. 1. vyd. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2011, s. 65--71. ISBN 978-80-225-3262-4.
článek ve sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Standards for Management and Leadership
Žufan, Pavel
Standards for Management and Leadership. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 294--298. ISBN 80-210-4089-0.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Stanovení dopadů změny sazby DPH u potravin v ČR
David, Petr
Stanovení dopadů změny sazby DPH u potravin v ČR. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2011, s. 1--9. ISBN 978-80-245-1763-6.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Státní podpora bydlení v ČR
Šoba, Oldřich
Státní podpora bydlení v ČR. Osobní finance. 2008. sv. 10, č. 10, s. 30--31. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Stock Fundamental Analysis Using P/E Indicator
Gottwald, Radim
Stock Fundamental Analysis Using P/E Indicator. In Hradec Economic Days 2011. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2011, s. 94--98. ISBN 978-80-7435-101-3.
článek ve sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Strategical Management of Business Subjects in the Czech Republic in new Environment
Svoboda, Emil
Strategical Management of Business Subjects in the Czech Republic in new Environment. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod = The Scientific journal for economics, management and trade. 2005. sv. 2, č. VIII, s. 7--12. ISSN 1212-3285.
článek v periodikuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Strategická analýza
Žufan, Pavel -- Pyšný, Tomáš
Strategická analýza. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2009. sv. 55, č. 7-8, s. 204--207. ISSN 0023-5830.
článek v periodikudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Strategické rozhodování ekonomických subjektů v podnikatelském prostředí České republiky po jejím vstupu do EU
Svoboda, Emil
Strategické rozhodování ekonomických subjektů v podnikatelském prostředí České republiky po jejím vstupu do EU. In SVATOŠ, M. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XIV - Znalostní ekonomika. Praha: ČZU, 2005, s. 465--469. ISBN 80-213-1372-2.
článek ve sborníkuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Strategické rozhodování podnikatelských subjektů
Svoboda, Emil -- Bittner, Libor
Strategické rozhodování podnikatelských subjektů. In BREJCHA, M. Geman 05. Plzeň: Evida Plzeň, 2005, s. 221--232. ISBN 80-86596-68-0.
článek ve sborníkuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Strategické řízení podnikového managementu s uplatněním managementu změn
Svoboda, Emil -- Bittner, Libor
Strategické řízení podnikového managementu s uplatněním managementu změn. In Proměny politické kultury v zemích Evropské unie. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií , 2005, s. 151--157. ISBN 80-86708-09-8.
článek ve sborníkuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Strategie a proces strategického managementu
Žufan, Pavel -- Pyšný, Tomáš
Strategie a proces strategického managementu. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2009. sv. 55, č. 6, s. 163--165. ISSN 0023-5830.
článek v periodikudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Strategies of a retail chain
Chládková, Helena -- Kotrba, Tomáš
Strategies of a retail chain. In Odvětvové strategie a politky 2008. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 23--28. ISBN 978-80-7392-062-3.
článek ve sborníkudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Stravné versus stravenka při služební cestě
Andrlík, Břetislav
Stravné versus stravenka při služební cestě. Osobní finance. 2008. sv. 5, č. 5, s. 52--53. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Strop pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění
Andrlík, Břetislav
Strop pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Osobní finance. 2008. sv. 9, č. 9, s. 44--45. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Structural and process changes in the agriculture of Central and Eastern European countries
Tomšík, Pavel
Structural and process changes in the agriculture of Central and Eastern European countries. In: GOZORA, V. -- TOMŠÍK, P. Structural and process changes in the agriculture of Central and Eastern European countries. 1. vyd. 1. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2006. s. 141--151. ISBN 80-8069-748-5.
kapitola v knizeprof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Struktura a vývoj podnikatelských subjektů v čr
Zrůst, Josef -- Pyšný, Tomáš
Struktura a vývoj podnikatelských subjektů v čr. In Mezinárodné vedecké dni. 1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2008, s. 300--308. ISBN 978-80-552-0060-6.
článek ve sborníkuIng. Josef Zrůst, Ph.D.
Struktura konceptu Solvency II se zřetelem na specifické cíle
Vávrová, Eva
Struktura konceptu Solvency II se zřetelem na specifické cíle. In ČERVINEK, P. Evropské finanční systémy 2008. Brno: MU, 2008, s. 465--469. ISBN 978-80-210-4628-3.
článek ve sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Struktura pracovních činností zdravotních sester v manažerských funkcích
Kotrba, Tomáš
Struktura pracovních činností zdravotních sester v manažerských funkcích. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 3, s. 91--98. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Strukturální analýzy uvnitř vybraného odvětví
Zrůst, Josef -- Pyšný, Tomáš
Strukturální analýzy uvnitř vybraného odvětví. In MendelNET 2007. Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Petr Novák - Gimli, 2007, s. 1--7. ISBN 978-80-903966-6-1.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Pyšný, Ph.D.
Substituty v odvětví vinařství
Šperková, Radka -- Gurská, Sylvie -- Šenkeříková, Helena
Substituty v odvětví vinařství. In Sborník příspěvků ze setkání kateder a ústavů řízení a managementu 2010. 1. vyd. České Budějovice: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. 70--75. ISBN 978-80-7394-225-0.
článek ve sborníkuBc. Ing. Helena Šenkeříková
Success factors of agricultural company
Chládková, Helena
Success factors of agricultural company. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2013. sv. 61, č. 4, s. 935--940. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Supplier-industries of brewing and wine-production in the Czech Republic and their development
Žufan, Pavel
Supplier-industries of brewing and wine-production in the Czech Republic and their development. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2005. sv. 51, č. 7, s. 25--32. ISSN 0139-570X.
článek v periodikudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Švarcsystém v pracovním právu
Mervartová, Jana
Švarcsystém v pracovním právu. In HRDLIČKOVÁ, A. Firma a konkurenční prostředí 2005 sekce 9, Firma v právním a sociálním prostředí KONVOJ. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2005, s. 99--102. ISBN 80-7302-096-3.
článek ve sborníkuJUDr. Jana Mervartová
Tax 2007
Grásgruber, Miloš
Tax 2007. Systém. 2007. sv. 9, č. 3, s. 40--41. ISSN 1212-4567.
článek v periodikuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Taxation of passenger motor vehicles with enviromental aspect
Andrlík, Břetislav
Taxation of passenger motor vehicles with enviromental aspect. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2012. sv. 60, č. 7, s. 9--18. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Techniky managementu II
Kudová, Dagmar -- Chládková, Helena
Techniky managementu II. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2009. sv. 55, č. 1, s. 21--23. ISSN 0023-5830.
článek v periodikuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Teoretické a praktické aspekty daňové incidence v České republice
David, Petr
Teoretické a praktické aspekty daňové incidence v České republice. Závěrečná práce. Brno: MZLU v Brně, 2006. 180.
závěrečná prácedoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Teoretické aspekty kategorizace rizik
Martinovičová, Dana -- Beranová, Michaela -- Polák, Josef -- Drdla, Miloš
Teoretické aspekty kategorizace rizik. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVII, č. 3, s. 131--136. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Josef Polák, Ph.D.
Teoretické aspekty metodiky analýzy rizik ve vybraném podnikatelském subjektu
Zrůst, Josef -- Pyšný, Tomáš
Teoretické aspekty metodiky analýzy rizik ve vybraném podnikatelském subjektu. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 6/2010, s. 653--660. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Josef Zrůst, Ph.D.
Teoretické pojetí risk managementu a krizového managementu
Zrůst, Josef
Teoretické pojetí risk managementu a krizového managementu. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2009. sv. 42, č. 6, s. 377--382. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Josef Zrůst, Ph.D.
Teoretické přístupy hodnocení přínosů vzdělávání
Kotrba, Tomáš
Teoretické přístupy hodnocení přínosů vzdělávání. In MendelNet 2005 (sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů). 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005, s. 140--146. ISBN 80-7302-107-2.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Teoretické přístupy manažerských kompetencí v oblasti zdravotnictví
Kotrba, Tomáš
Teoretické přístupy manažerských kompetencí v oblasti zdravotnictví. In Sborník příspěvků 3. mezinárodní vědecká konference Nové trendy - nové nápady 2008. 1. vyd. Znojmo: SVŠE Znojmo 2008, 2008, s. 168--174. ISBN 978-80-903914-7-5.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Teorie daňové incidence s praktickou aplikací
David, Petr
Teorie daňové incidence s praktickou aplikací. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelsktví CERM, 2007. 111 s. ISBN 978-80-7204-522-8.
odborná knihadoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Teorie managementu
Kudová, Dagmar -- Chládková, Helena
Teorie managementu. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2008. sv. 54, č. 9, s. 276--278. ISSN 0023-5830.
článek v periodikuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
The business environment in the Czech Republic
Chládková, Helena
The business environment in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 2, s. 115--120. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
The CAP Reform Beyond 2013: The Economic Performance of Agricultural Enterprises within the Visegrad Group
Vavřina, Jan -- Růžičková, Kamila -- Martinovičová, Dana
The CAP Reform Beyond 2013: The Economic Performance of Agricultural Enterprises within the Visegrad Group. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2012. sv. 60, č. 7, s. 451--462. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Jan Vavřina, Ph.D.
The competitive strength factors of the company
Chládková, Helena
The competitive strength factors of the company. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2007. č. 53, s. 312--317. ISSN 0139-570X.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
The Czech agricultural insurance market and a prediction of its development in the context of the EU
Vávrová, Eva
The Czech agricultural insurance market and a prediction of its development in the context of the EU. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2005. sv. 51, č. 11, s. 531--538. ISSN 0139-570X.
článek v periodikudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
The Dependence Between Stock Price and Intrinsic Value of a Stock
Gottwald, Radim
The Dependence Between Stock Price and Intrinsic Value of a Stock. Ad Alta. [CD-ROM]. In Ad Alta. 2011. sv. 1, č. 1, s. 38--40.
článek v el. periodikuIng. Mgr. Radim Gottwald
The Dependence Between Stock Price and Intrinsic Value of a Stock
Gottwald, Radim
The Dependence Between Stock Price and Intrinsic Value of a Stock.  [CD-ROM]. In Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů - QUAERE 2011. s. 301--307. ISBN 978-80-904877-3-4.
článek v el. sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
The development of main factors of the wine demand
Chládková, Helena -- Tomšík, Pavel -- Gurská, Sylvie
The development of main factors of the wine demand. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2009. sv. 55, č. 7, s. 321--326. ISSN 0139-570X.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
The development of selected indicators of the state of health of the population in the Czech Republic
Palát, Milan -- Králík, Oldřich
The development of selected indicators of the state of health of the population in the Czech Republic. In ŘEHULKA, E. School and helth 21 (2). Brno: Paido, 2007, s. 61--69. ISBN 978-80-7315-138-6.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
The Effects of Competencies on the Company Value
Růžičková, Kamila -- Novák, Petr
The Effects of Competencies on the Company Value. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 6, s. 415--420. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Kamila Nováková, Ph.D.
The importace of management competencies of workers at the middle level of management in the hospitals
Kotrba, Tomáš
The importace of management competencies of workers at the middle level of management in the hospitals. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2008. sv. LVI, č. 6, s. 47--58. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
The importance of process modeling for the University agriculture enterprise Žabčice at the Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno
Máchal, Pavel
The importance of process modeling for the University agriculture enterprise Žabčice at the Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2009. č. 4, ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
The Structure of the Deferred Income Tax and its Influence on Indicators Describing the Economic Performance of Commercial Insurance Companies
Bohušová, Hana -- Vávrová, Eva
The Structure of the Deferred Income Tax and its Influence on Indicators Describing the Economic Performance of Commercial Insurance Companies. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2007. sv. 55, č. 3, s. 143--156. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Trh vína v Jihoafrické republice
Chládková, Helena
Trh vína v Jihoafrické republice. In Firma a konkurenční prostředí 2005 - Sekce 3. Management v nových podmínkách. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s. r. o., 2005, s. 43--52. ISBN 80-7302-098-X.
článek ve sborníkudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Trh vína v USA a Kalifornii
Chládková, Helena
Trh vína v USA a Kalifornii. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. sv. LIII, 2005, č. 6, s. 215--223. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Tržní mezera zahradních center v Brně
Hunkes, Jaroslav
Tržní mezera zahradních center v Brně. In PEFnet 2010. 1. vyd. Brno: Mendelova Univerzita, 2010, ISBN 978-80-7375-450-1.
článek ve sborníkuIng. Jaroslav Hunkes
Udržitelný rozvoj a systémy environmentálního managementu v ČR
Mísařová, Petra -- Hyršlová, J
Udržitelný rozvoj a systémy environmentálního managementu v ČR. Planeta. 2007. č. 2/2007, s. 3--6. ISSN 1801-6898.
článek v periodikuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Úloha slovácké vinařské podoblasti ve vinohradnictví ČR
Gurská, Sylvie
Úloha slovácké vinařské podoblasti ve vinohradnictví ČR. In Agrární perspektivy XVI. Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2007, s. 1379--1386. ISBN 978-80-213-1675-1.
článek ve sborníkuIng. Sylvie Formánková, Ph.D.
Uplatňování DPH při poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států Evropské unie a změny ve zdaňování těchto služeb od roku 2010
Grásgruber, Miloš
Uplatňování DPH při poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států Evropské unie a změny ve zdaňování těchto služeb od roku 2010. In Firma a akonkureční prostředí 2009, část 2. 1. vyd. Brno: MSD, 2009, s. 140--146. ISBN 978-80-7392-085-2.
článek ve sborníkuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Uplatňování krizového managementu ve strategickém rozhodování podnikového TOP managementu
Svoboda, Emil
Uplatňování krizového managementu ve strategickém rozhodování podnikového TOP managementu. Auspicia. 2005. sv. 2, č. II, s. 12--15. ISSN 1214-4967.
článek v periodikuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Úprava vybraného akcízu v Evropské unii
David, Petr
Úprava vybraného akcízu v Evropské unii. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. 1. vyd. Praha: VŠE Oeconomica, 2008, s. 11. ISBN 978-80-245-1378-2.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Use of systems and process approach when managing programmes of lifelong education
Máchal, Pavel
Use of systems and process approach when managing programmes of lifelong education. In Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice. 15. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 137--145. ISBN 978-80-7395-234-1.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Using of RPSN at measuring of profitability of mortgage credits
Gottwald, Radim
Using of RPSN at measuring of profitability of mortgage credits. In ČERVINEK, P. Evropské finanční systémy 2010. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 130--133. ISBN 978-80-210-5182-9.
článek ve sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Úvod do environmentálního účetnictví
Mísařová, Petra
Úvod do environmentálního účetnictví. In Sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference I. 1. vyd. Zlín: UTB Zlín, 2005, s. 181. ISBN 80-7318-257-2.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Úvodní analýza situace v odvětví vinařství v ČR od roku 1989
Šperková, Radka -- Duda, Jiří
Úvodní analýza situace v odvětví vinařství v ČR od roku 1989. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2009. sv. LVII, č. 6, s. 287--296. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Radka Šperková, Ph.D.
V nouzi poznáš asistenční službu
Šoba, Oldřich
V nouzi poznáš asistenční službu. Osobní finance. 2008. sv. 5, č. 5, s. 28--31. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Validity of Corporate Bankruptcy Prediction Models within the Recent Financial Crisis Period with Focus on the Czech Agricultural Enterprises
Vavřina, Jan -- Janová, Jitka
Validity of Corporate Bankruptcy Prediction Models within the Recent Financial Crisis Period with Focus on the Czech Agricultural Enterprises. In: LACINA, L. -- ROZMAHEL, P. -- RUSEK, A. Eurozone and its neighbors: the third year of crisis. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2012. s. 160--173. ISBN 978-80-87106-60-0.
kapitola v knizeIng. Jan Vavřina, Ph.D.
Value added tax in the EU
David, Petr
Value added tax in the EU. In IMEA 2005 - Conference proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2005, s. 14--19. ISBN 80-7083-929-5.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr David, Ph.D.
Variabilita konstrukce burzovních indexů
Gottwald, Radim
Variabilita konstrukce burzovních indexů. In MendelNET 2008 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 2008, s. 189.
článek ve sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
VEDENÍ
Chládková, Helena -- Kudová, Dagmar
VEDENÍ. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2009. sv. 55/2009, č. 4, s. 106--108. ISSN 0023-5830.
článek v periodikudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Venture kapitál
Toman, Petr
Venture kapitál. In Firma a akonkureční prostředí 2009, část 2. 1. vyd. Brno: MSD, 2009, s. 246--253. ISBN 978-80-7392-085-2.
článek ve sborníkuIng. Petr Toman, Ph.D.
Veřejné zakázky a právní jistota
Salachová, Bohumila
Veřejné zakázky a právní jistota. In JURČÍK, R. -- KONOPÁČ, V. -- KRUTÁKOVÁ, L. Veřejné zakázky a PPP projekty - potřebnost změny právní úpravy v EU a v ČR. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007, s. 125--128. ISBN 978-80-7375-083-1.
článek ve sborníkuJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
Vinařský fond a propagace vinařství pro vstupu ČR do EU
Vinařský fond a propagace vinařství pro vstupu ČR do EU. In
článek ve sborníkuIng. Josef Zrůst, Ph.D.
Vinařský fond a propagace vinařství po vstupu ČR do EU
Šperková, Radka -- Vránová, Helena -- Zrůst, Josef
Vinařský fond a propagace vinařství po vstupu ČR do EU. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference, Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. Zlín: UTB ve Zlíně, 2007, s. 110--116. ISBN 978-80-7318-529-9.
článek ve sborníkuIng. Radka Šperková, Ph.D.
Viniculture, Wine production and wine consumption in the Czech Republic
Chládková, Helena -- Tomšík, Pavel
Viniculture, Wine production and wine consumption in the Czech Republic. In WACRA 05 - CASE METHOD Research and Application. Needham, USA: WACRA, 2005, s. 1--10. ISSN 1554-7752.
článek ve sborníkudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Víno z ekologické produkce
Šenkeříková, Helena -- Gurská, Sylvie -- Šperková, Radka
Víno z ekologické produkce. In PEFnet 2010. 1. vyd. Brno: Mendelova Univerzita, 2010, ISBN 978-80-7375-450-1.
článek ve sborníkuBc. Ing. Helena Šenkeříková
Vklady do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným
Andrlík, Břetislav
Vklady do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. In BOBÁK, R. Sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. 1. vyd. Zlín: Ústav managementu, FaME, UTB ve Zlíně, 2005, s. 121--129. ISBN 80-7318-257-2.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Vlastníte nemovitost v malé obci? Nyní si připlatíte
David, Petr
Vlastníte nemovitost v malé obci? Nyní si připlatíte. FinExpert.cz. [online]. In FinExpert.cz. 2008. URL: http://www.finexpert.cz/Autori/Vlastnite-nemovitost-v-male-obci-Nyni-si-priplatite/sc-48-sr-1-a-21851/default.aspx.
článek v el. per. - hist.doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Vliv daňové soutěže na výběr daně z příjmů korporací v České republice
Sobotková, Veronika
Vliv daňové soutěže na výběr daně z příjmů korporací v České republice.  [CD-ROM]. In PEFnet 2010: Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. ISBN 978-80-7375-450-1.
článek v el. sborníkuIng. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Vliv měnového kurzu EUR/USD na výnosnost dolarových dluhopisových investic z pohledu eurového investora
Šoba, Oldřich
Vliv měnového kurzu EUR/USD na výnosnost dolarových dluhopisových investic z pohledu eurového investora. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2009. sv. 6, č. 2, s. 10--22. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Vliv podzemní vody na produkční funkci fluvizemí v lužním lese
Prax, Alois -- Palát, Milan -- Hybler, Vítězslav
Vliv podzemní vody na produkční funkci fluvizemí v lužním lese. In sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Ochrana a využití půdy v podhorských oblastech. Česká pedologická společnost, IUSS, Societas Pedologica Slovaca, JU v Českých Budějovicích, 2005, s. 165--172. ISBN 80-7040-818-9.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Vliv vybraných proměnných na hodnotu ukazatele EVA
Basovníková, Marcela
Vliv vybraných proměnných na hodnotu ukazatele EVA. In PEFnet 2010: Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 82. ISBN 978-80-7375-450-1.
abstrakt ve sborníkuIng. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.
Vliv vývoje měnového kurzu EUR/USD na výnosnost dolarových akciových investic.
Šoba, Oldřich
Vliv vývoje měnového kurzu EUR/USD na výnosnost dolarových akciových investic. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2009 - 2. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2009, s. 15--22. ISBN 978-80-7392-085-2.
článek ve sborníkuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Vliv zachycení odložené daně z příjmů na efektivní sazbu daně z příjmů
Svoboda, Patrik -- Bohušová, Hana
Vliv zachycení odložené daně z příjmů na efektivní sazbu daně z příjmů. In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XIV. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005, s. 280--289. ISBN 80-213-1372-2.
článek ve sborníkudoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Vnitřní dynamika procesu krokové lineární regrese užité při analýze přirozené retence vody v povodí řeky Opava za povodně v červenci 1997
Prudký, Jan -- Palát, Milan
Vnitřní dynamika procesu krokové lineární regrese užité při analýze přirozené retence vody v povodí řeky Opava za povodně v červenci 1997. In Bioklimatológia a voda v krajině. Bratislava: FMFI, Comenius university, SK-84248 Bratislava, 2006, s. 1--9. ISBN 80-89186-12-2.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Vnitřní prostředí Rybníkářství Pohořelice, a. s.
Kudová, Dagmar
Vnitřní prostředí Rybníkářství Pohořelice, a. s. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2009 - 3. část. Brno: MSD, s. r. o., 2009, s. 110--117. ISBN 978-80-7392-086-9.
článek ve sborníkuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Vnitřní prostředí zemědělského podniku
Kudová, Dagmar
Vnitřní prostředí zemědělského podniku. In Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 3: Management v novém prostředí. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007, s. 77--83. ISBN 978-80-86633-85-5.
článek ve sborníkuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Volba kalkulační jednice při využití marginálních hodnot pro managerské rozhodování
Rak, Milan
Volba kalkulační jednice při využití marginálních hodnot pro managerské rozhodování. In MendelNet 2005 (sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů). 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005, s. 156. ISBN 80-7302-107-2.
článek ve sborníkuIng. Milan Rak
Výběr a implementace strategií
Žufan, Pavel -- Pyšný, Tomáš
Výběr a implementace strategií. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2009. sv. 55, č. 11-12, s. 331--333. ISSN 0023-5830.
článek v periodikudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Výběr pracovně-právního vztahu šetří i tisíce
Šoba, Oldřich
Výběr pracovně-právního vztahu šetří i tisíce. Osobní finance. 2008. sv. 2, č. 2, s. 40. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Vybíráme účetní software
Andrlík, Břetislav -- Grásgruber, Miloš
Vybíráme účetní software. Osobní finance. 2008. sv. 12, č. 12, s. 54--55. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Vybrané aspekty finanční výkonnosti českých stavebních spořitelen
Kašparovská, Vlasta -- Poměnková, Jitka
Vybrané aspekty finanční výkonnosti českých stavebních spořitelen. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2006. sv. LV, č. 6, s. 97--106. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. RNDr. Bc. Jitka Poměnková, Ph.D.
Vybrané aspekty procesu vytváření integrovaného finančního dozoru v České republice
Vávrová, Eva
Vybrané aspekty procesu vytváření integrovaného finančního dozoru v České republice. In Evropské finanční systémy. 1. vyd. Brno: MU v Brně, 2005, s. 250--255. ISBN 80-210-3753-9.
článek ve sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Vybrané faktory ovlivňující trh ovoce v čr
Chládková, Helena
Vybrané faktory ovlivňující trh ovoce v čr. In Agrární perspektivy XV. - Zahraniční obchod a globalizační procesy. Praha: ČZU v Praze, PEF, 2006, s. 404--409. ISBN 80-213-1531-8.
článek ve sborníkudoc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Vybrané charakteristiky českého a polského kapitálového trhu
Gottwald, Radim
Vybrané charakteristiky českého a polského kapitálového trhu.  [CD-ROM]. In 12th International Conference MEKON 2010. s. 1--6. ISBN 978-80-248-2165-8.
článek v el. sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Vybrané kapitoly z ekonomiky komerčních pojišťoven
Vávrová, Eva -- Homolová, Pavlína
Vybrané kapitoly z ekonomiky komerčních pojišťoven. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2009. 132 s. 1. ISBN 978-80-7375-276-7.
skripta, učebnicedoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Vybrané kapitoly z ekonomiky komerčních pojišťoven
Vávrová, Eva -- Homolová, Pavlína
Vybrané kapitoly z ekonomiky komerčních pojišťoven. Brno: MZLU v Brně, 2009. 132 s. ISBN 978-80-7375-276-7.
skripta, učebnicedoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Vybrané statistické metody pro zpracování výsledků výzkumu
Šperková, Radka -- Gurská, Sylvie -- Vránová, Helena
Vybrané statistické metody pro zpracování výsledků výzkumu. In Mendelnet PEF 2008. 1. vyd. Brno: B4U Publishing, 2008, s. 234. ISBN 978-80-87222-03-4.
článek ve sborníkuIng. Radka Šperková, Ph.D.
Vyhodnocení studie bariér ovlivňující zavádění a fungování environmentálního manažerského účetnictví
Mísařová, Petra
Vyhodnocení studie bariér ovlivňující zavádění a fungování environmentálního manažerského účetnictví. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 6, s. 1--8. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Vyjednávací síla dodavatelů odvětví mlékárenského průmyslu v ČR
Kučerová, Renata
Vyjednávací síla dodavatelů odvětví mlékárenského průmyslu v ČR. In Faktory podnikovej úspešnosti v podmienkach európského agrárného trhu. 1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2005, s. 117--122. ISBN 80-8069-615-2.
článek ve sborníkuIng. Renata Kučerová, Ph.D.
Vyjednávací vliv kupujících v českém pivovarnictví
Žufan, Pavel -- Kotrba, Tomáš
Vyjednávací vliv kupujících v českém pivovarnictví. In Marketing v teórii, výskume a praxi. Vydavateľské a edičné stredisko SPU v Nitre: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007, s. 216--220. ISBN 978-80-8069-957-4.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Vykazování solventnosti na českém pojistném trhu
Homolová, Pavlína
Vykazování solventnosti na českém pojistném trhu. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, s. 70. ISBN 978-80-7318-536-7.
článek ve sborníkuIng. Pavlína Homolová, Ph.D.
Výsledky vědecko výzkumné činnosti a jejich aplikace ve výuce s využitím moderních přístupů
Svoboda, Emil -- Svoboda, Patrik
Výsledky vědecko výzkumné činnosti a jejich aplikace ve výuce s využitím moderních přístupů. In BREJCHA, M. EDMAN - Education for Management. 1. vyd. Plzeň: Sdružení Evida Plzeň, 2005, s. 295--302. ISBN 80-86596-67-2.
článek ve sborníkuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Výsledky z grantu IGA - část environmentální účetnictví a reporting
Mísařová, Petra
Výsledky z grantu IGA - část environmentální účetnictví a reporting. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, s. 99--104. ISBN 978-80-7194-970-1.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Vystoupí pracovník z šedi průměru?
Rak, Milan -- Kotrba, Tomáš
Vystoupí pracovník z šedi průměru?. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference, Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. Zlín: UTB ve Zlíně, 2007, s. 248--256. ISBN 978-80-7318-529-9.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Využití daňového ráje v mezinárodním obchodě
Andrlík, Břetislav
Využití daňového ráje v mezinárodním obchodě. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FaME, Ústav financí a účetnictví a Ústav podnikové ekonomiky, 2007, s. 22. ISBN 978-80-7318-536-7.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Využití durace u obligací při zajištění proti riziku změny úrokové sazby
Gottwald, Radim
Využití durace u obligací při zajištění proti riziku změny úrokové sazby. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2009. 1. vyd. České Budějovice: JČU České Budějovice, 2009, s. 92--96. ISBN 978-80-7394-173-4.
článek ve sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Využití interaktivních metod ve vysokoškolské výuce
Kotrba, Tomáš -- Chládková, Helena
Využití interaktivních metod ve vysokoškolské výuce. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2009 - 3. část. Brno: MSD, s. r. o., 2009, s. 84--93. ISBN 978-80-7392-086-9.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Využití internetu při prezentaci firem mlékárenského průmyslu v ČR
Duda, Jiří
Využití internetu při prezentaci firem mlékárenského průmyslu v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2009 - 3. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2009, s. 28--31. ISBN 978-80-7392-086-9.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Využití Internetu při prezentaci firem zpracovávající maso a masné výrobky v ČR
Duda, Jiří
Využití Internetu při prezentaci firem zpracovávající maso a masné výrobky v ČR. In Agrární perspektivy XV. - Zahraniční obchod a globalizační procesy. Praha: ČZU v Praze, PEF, 2006, s. 363--367. ISBN 80-213-1531-8.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Využití marginální analýzy v rozhodovacích situacích
Rak, Milan
Využití marginální analýzy v rozhodovacích situacích. In Sborník prací ze 7. mezinárodní vědecké konference doktorandů EDAMBA Nové Zámky. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2004, s. 212--216. ISBN 80-225-1882-4.
článek ve sborníkuIng. Milan Rak
Využití případové studie ve výuce
Duda, Jiří
Využití případové studie ve výuce. In Sborník příspěvků ze setkání kateder a ústavů řízení a managementu 2010. 1. vyd. České Budějovice: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. 9--12. ISBN 978-80-7394-225-0.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Využití SWOT analýzy při fundamentální analýze bankovního sektoru
Gottwald, Radim
Využití SWOT analýzy při fundamentální analýze bankovního sektoru. In PALÁT, M. II. mezinárodní vědecká konference mladých vědeckých pracovníků. 2. vyd. Opava: 2009, s. 909--914. ISBN 978-80-7248-553-6.
článek ve sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Využití ukazatele P/E u ziskového modelu používaného při fundamentální analýze akcií
Gottwald, Radim
Využití ukazatele P/E u ziskového modelu používaného při fundamentální analýze akcií.  [CD-ROM]. In 6. ročník Mezinárodní Baťovy konference . s. 1--6. ISBN 978-80-7318-922-8.
článek v el. sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Využívání a rizika měnových derivátů jako zajišťovacích instrumentů v době krize
Riederová, Sylvie
Využívání a rizika měnových derivátů jako zajišťovacích instrumentů v době krize.  [CD-ROM]. In Firma a konkurenční prostředí 2010. s. 150--155. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek v el. sborníkuIng. Sylvie Riederová, Ph.D.
Vývoj a predikce vybraných indikátorů pohybu obyvatelstva v České republice
Maca, Erich -- Palát, Milan
Vývoj a predikce vybraných indikátorů pohybu obyvatelstva v České republice. In Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 4 - Kvantitativní metody v hospodářství. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2005, s. 120--125. ISBN 80-7302-100-5.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Vývoj ekologického zemědělství v ČR
Vránová, Helena -- Šperková, Radka
Vývoj ekologického zemědělství v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2008 - 2. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 159--165. ISBN 978-80-7392-021-0.
článek ve sborníkuBc. Ing. Helena Šenkeříková
Vývoj EMAS v Evropské unii a ČR
Mísařová, Petra
Vývoj EMAS v Evropské unii a ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 3: Management v novém prostředí. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007, s. 108--112. ISBN 978-80-86633-85-5.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Vývoj odvětví výroby ovoce na Moravě
Kudová, Dagmar
Vývoj odvětví výroby ovoce na Moravě. In Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 3 - Management v nových podmínkách. 1. vyd. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2005, s. 89--97. ISBN 80-7302-098-X.
článek ve sborníkuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Vývoj underpricingu IPO na světových kapitálových trzích v období 2001 až 2009
Šoba, Oldřich -- Točík, Václav
Vývoj underpricingu IPO na světových kapitálových trzích v období 2001 až 2009. Trendy ekonomiky a managementu. 2011. sv. V, č. 9, s. 1--15. ISSN 1802-8527.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Vývoj vybraných ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva v ČR
Palát, Milan -- Králík, Oldřich
Vývoj vybraných ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva v ČR. In ŘEHULKA, E. Škola a zdraví 21. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 1--7. ISBN 80-7315-119-7.
článek ve sborníkuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Výzkum účinnosti indikátorů prevence ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů na skládku
Kotovicová, Jana -- Palát, Milan
Výzkum účinnosti indikátorů prevence ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů na skládku. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2006. sv. 54, č. 2, s. 73--80. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuprof. Ing. Milan Palát, CSc.
Význam ukazatele RPSN při posuzování výhodnosti spotřebitelského úvěru
Gottwald, Radim
Význam ukazatele RPSN při posuzování výhodnosti spotřebitelského úvěru. In Firma a konkurenční prostředí 2009 - 1. část. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s r. o., 2009, s. 18--22. ISBN 978-80-7392-084-5.
článek ve sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
Duda, Jiří -- Kotrba, Tomáš -- Slezáková, Eva
Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. In SVATOŠ, M. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XIV - Znalostní ekonomika. Praha: ČZU, 2005, s. 339--343. ISBN 80-213-1372-2.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Vzdělávání budoucích manažerů
Duda, Jiří
Vzdělávání budoucích manažerů. In Strategické řízení. 1. vyd. Praha: 2005, s. 10--14. ISBN 80-213-1411-7.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Vzdělávání zaměstnanců
Kotrba, Tomáš
Vzdělávání zaměstnanců. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2010. sv. 56, č. 5, s. 251--253. ISSN 0023-5830.
článek v periodikuIng. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Vzdělávání zaměstnanců
Duda, Jiří
Vzdělávání zaměstnanců. In Recenzovaný sborník z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2008, s. 80--87. ISBN 978-80-7318-664-7.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Za co zaplatíte daň?
Andrlík, Břetislav
Za co zaplatíte daň?. Osobní finance. 2008. sv. 7, č. 7, s. 51. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Zahraniční obchod ČR s komoditou jablka
Kudová, Dagmar
Zahraniční obchod ČR s komoditou jablka. In Agrární perspektivy XV. - Zahraniční obchod a globalizační procesy. Praha: ČZU v Praze, PEF, 2006, s. 447--452. ISBN 80-213-1531-8.
článek ve sborníkuIng. Dagmar Kudová, Ph.D.
Zajištěné fondy kolektivního investování v ČR
Ptáček, Roman
Zajištěné fondy kolektivního investování v ČR. In Firma v konkurenčním prostředí. Sekce 8: Finanční systém a veřejná správa. 1. vyd. Brno: MZLU, 2005, s. 1--9. ISBN 80-7302-101-3.
článek ve sborníkuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Zajištěné fondy se zafixováním dosažených výnosů
Ptáček, Roman
Zajištěné fondy se zafixováním dosažených výnosů. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. č. 6, s. 155--163. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Zajištěné fondy typu Click
Ptáček, Roman
Zajištěné fondy typu Click. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. 1. vyd. Zlín: FaME, UTB ve Zlíně, 2005, s. 155. ISBN 80-7318-288-2.
článek ve sborníkuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Zajištěné fondy v roce 2008
Ptáček, Roman
Zajištěné fondy v roce 2008. Osobní finance. 2008. sv. 10, č. 10, s. 66--67. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Zajištěné investiční certifikáty
Širůček, Martin
Zajištěné investiční certifikáty.  [CD-ROM]. In Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie FOR FIN 2010. s. 1--8. ISBN 978-80-225-3001-9.
článek v el. sborníkuIng. Martin Širůček, Ph.D.
Zajišťování kursového rizika v podnikové praxi
Riederová, Sylvie
Zajišťování kursového rizika v podnikové praxi. In CULÍK, M. Řízení a modelování rizik. 1. vyd. Ostrava: VŠB, 2010, s. 336--342. ISBN 978-80-248-2306-5.
článek ve sborníkuIng. Sylvie Riederová, Ph.D.
Základní problémy v přípravném vzdělávání učitelů odborných předmětů
Danielová, Lenka
Základní problémy v přípravném vzdělávání učitelů odborných předmětů. In Firma konkurenční prostředí. Brno: MZLU v Brně, 2009, s. 140--143. ISBN 978-80-7392-088-3.
článek ve sborníkuIng. Lenka Danielová, Ph.D.
Základní typy zajištěných fondů
Ptáček, Roman
Základní typy zajištěných fondů. Osobní finance. 2007. sv. 12, č. 12, s. 58--63. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
Salachová, Bohumila
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. In: JANKŮ, M. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 4. vyd. Beckovy mezioborové učebnice. V Praze: C.H. Beck, 2010. s. 415--448. ISBN 978-80-7400-344-8.
kapitola v knizeJUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.
Zákon o dani z přidané hodnoty v aplikaci na "veřejnoprávní subjekty"
Mísařová, Petra
Zákon o dani z přidané hodnoty v aplikaci na "veřejnoprávní subjekty". In Firma a akonkureční prostředí 2009, část 2. 1. vyd. Brno: MSD, 2009, s. 170--173. ISBN 978-80-7392-085-2.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Zákonodárci ve skluzu, autodopravci v nejistotě
David, Petr
Zákonodárci ve skluzu, autodopravci v nejistotě. FinExpert.cz. [online]. In FinExpert.cz. 2008. URL: http://www.finexpert.cz/Rubriky/Zakonodarci-ve-skluzu-autodopravci-v-nejistote/sc-17-sr-1-a-21685/default.aspx.
článek v el. per. - hist.doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Zaměstnanecké výhody v potravinářství
Duda, Jiří
Zaměstnanecké výhody v potravinářství. In Agrární perspektivy XVI. Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2007, s. 1373--1378. ISBN 978-80-213-1675-1.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Zaměstnanecké výhody v rozpočtových a příspěvkových organizacích a soukromých společnostech
Duda, Jiří
Zaměstnanecké výhody v rozpočtových a příspěvkových organizacích a soukromých společnostech. In Firma a konkurenční prostředí 2006. Brno: MZLU Brno, 2006, s. 44--50. ISBN 80-7302-117-X.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Zaměstnanecké výhody v systému motivace zaměstnanců
Zaměstnanecké výhody v systému motivace zaměstnanců. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. 64 s. ISBN 80-7157-895-9.
odborná knihaBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Zaměstnanecké výhody v době krize.
Duda, Jiří -- Šperková, Radka
Zaměstnanecké výhody v době krize. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2009. 1. vyd. České Budějovice: JČU České Budějovice, 2009, s. 76--79. ISBN 978-80-7394-173-4.
článek ve sborníkuIng. Jiří Duda, Ph.D.
Závislost indexu PX na zahraničí
Ptáček, Roman
Závislost indexu PX na zahraničí. Fond Shop. 2012. sv. 16, č. 8, s. 22--23. ISSN 1211-7277.
článek v periodikuIng. Roman Ptáček, Ph.D.
Zdaňování investovaného kapitálového majetku
Andrlík, Břetislav
Zdaňování investovaného kapitálového majetku. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Baťi ve Zlíně, 2008, s. 127. ISBN 978-80-7318-663-0.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Zdaňování investovaného kapitálového majetku
Andrlík, Břetislav
Zdaňování investovaného kapitálového majetku. In CD s recenzovanými příspěvky z mezinárodní Baťovi konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Baťi ve Zlíně, 2008, s. 1--7. ISBN 978-80-7318-664-7.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Zdaňování majetku ve Španělsku
Andrlík, Břetislav
Zdaňování majetku ve Španělsku. In ŽUFAN, P. Firma a konkurenční prostředí 2010. 1. vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 409--413. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek ve sborníkuIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Zhodnocení principů affiliate jako inovačního nástroje pro české podnikatelské subjekty působící na tuzemském i zahraničním trhu
Polák, Josef -- Tabas, Jakub -- Pernica, Martin
Zhodnocení principů affiliate jako inovačního nástroje pro české podnikatelské subjekty působící na tuzemském i zahraničním trhu.  [CD-ROM]. In Firma a konkurenční prostředí 2010. s. 140--149. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek v el. sborníkuIng. Josef Polák, Ph.D.
Zhodnocení přístupů ke kategorizaci inovací
Tabas, Jakub -- Polák, Josef -- Beranová, Michaela
Zhodnocení přístupů ke kategorizaci inovací. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 6, s. 563--570. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Josef Polák, Ph.D.
Zhodnocení změn v dynamice růstu českého pojistného trhu
Vávrová, Eva
Zhodnocení změn v dynamice růstu českého pojistného trhu. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, s. 229--230. ISBN 978-80-7318-536-7.
článek ve sborníkudoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Zkušební doba po novele zákoníku práce
Hrdličková, Andrea
Zkušební doba po novele zákoníku práce. In Cofola 2008 conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 750--755. ISBN 978-80-210-4629-0.
článek ve sborníkuJUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Zlepšování cash- flow pomocí optimalizace řízení zásob v podnicích elektrotechnického průmyslu v době krize
Riederová, Sylvie
Zlepšování cash- flow pomocí optimalizace řízení zásob v podnicích elektrotechnického průmyslu v době krize.  [CD-ROM]. In 12th International Conference MEKON 2010. s. 10--17. ISBN 978-80-248-2165-8.
článek v el. sborníkuIng. Sylvie Riederová, Ph.D.
Změna pravidel obchodování na RM-systému
Gottwald, Radim
Změna pravidel obchodování na RM-systému. In Evropské finanční systémy 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 128--131. ISBN 978-80-210-4882-9.
článek ve sborníkuIng. Mgr. Radim Gottwald
Změny u "převodových" daní v příkladech
Andrlík, Břetislav
Změny u "převodových" daní v příkladech. FinExpert.cz. [online]. In FinExpert.cz. 2008. URL: http://www.finexpert.cz/Rubriky/Zmeny-u-prevodovych-dani-v-prikladech/sc-17-sr-1-a-21412/default.aspx.
článek v el. per. - hist.Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Změny v odpisování majetku a jejich dopady na daňové subjekty
Grásgruber, Miloš
Změny v odpisování majetku a jejich dopady na daňové subjekty. In Firma a konkurenční prostředí 2005, Sekce 5, Účetnictví a daně podnikatelských subjektů. 1. vyd. Brno: Konvoj, spol. s r. o., 2005, s. 41--49. ISBN 80-7302-094-7.
článek ve sborníkuIng. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Změny v civilním soudním řízení
Mervartová, Jana
Změny v civilním soudním řízení.  [CD-ROM]. In Firma a konkurenční prostředí 2010. s. 839--843. ISBN 978-80-7375-385-6.
článek v el. sborníkuJUDr. Jana Mervartová
Znalostní management v manažerské práci poodnikového managementu
Svoboda, Emil
Znalostní management v manažerské práci poodnikového managementu. In Firma a konkurenční prostředí 2007 - Management v novém prostředí. 1. vyd. Brno: PEF MZLU v Brně, 2007, s. 139--145 . ISBN 978-80-86633-85-5.
článek ve sborníkuprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Způsob zavedení environmentálního manažerského účetnictví
Mísařová, Petra
Způsob zavedení environmentálního manažerského účetnictví. In Firma a konkurenční prostředí 2005, Sekce 5, Účetnictví a daně podnikatelských subjektů. 1. vyd. Brno: Konvoj, spol. s r. o., 2005, s. 80--87. ISBN 80-7302-094-7.
článek ve sborníkuIng. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Zvlášní kategorie zaměstnanců
Hrdličková, Andrea
Zvlášní kategorie zaměstnanců. In Právo v podnikání v členských státech EU. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2008, s. 49--54. ISBN 978-80-7248-509-3.
článek ve sborníkuJUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Zvoní už "stavebku" hrana?
Šoba, Oldřich
Zvoní už "stavebku" hrana?. Osobní finance. 2008. sv. 1, č. 1, s. 41. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.
Zvyšování manažerských a projektově řídících kompetencí odpovědných pracovníků v procesu produkce a zajištění bezpečnosti potravin
Máchal, Pavel -- Mareček, Jan
Zvyšování manažerských a projektově řídících kompetencí odpovědných pracovníků v procesu produkce a zajištění bezpečnosti potravin. In FACILITY MANAGEMENT. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009, ISBN 978-80-245-1530-4.
článek ve sborníkudoc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Zvyšování úrovně vysokého školství vlivem implementace Boloňského procesu
Kramářová, Kateřina
Zvyšování úrovně vysokého školství vlivem implementace Boloňského procesu. In Firma a konkurenční prostředí 2008 - 3. část. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 471--477. ISBN 978-80-7392-022-7.
článek ve sborníkuIng. Kateřina Rochlová
Životní pojištění - co na to zákon o daních z příjmů?
Šoba, Oldřich
Životní pojištění - co na to zákon o daních z příjmů?. Osobní finance. 2008. sv. 4, č. 4, s. 18--21. ISSN 1213-7405.
článek v periodikuIng. Oldřich Šoba, Ph.D.