Projekty


Vliv mikroklimatu vybraných porostních stanovišť na bionomii škůdců česneku kuchyňského

Garant: doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Identifikace projektu:
IP 7/2012
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
8