Projekty


Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině"

Garant: Ing. Želmíra Novotná


Základní informace   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt se zabývá implementací Evropské úmluvy o krajině (dále jen Úmluva), jejíž ratifikací se Česká republika zavázala k ochraně a péči o krajinu a její uspořádání a zároveň k evropské spolupráci v této oblasti. Důvodem k vypsání projektu je právě nedostatečná informovanost a špatná praxe ve výměně informací a zkušeností vztahujících se k implementaci Úmluvy v České republice. Cílem projektu je zavedení principů vyplývajících z Úmluvy do praxe a uplatnění ustanovení v legislativě ČR, zavedení jejich principů prostřednictvím spolupráce mezi partnery. Klíčovými aktivitami projektu jsou vzájemné stáže u partnerských institucí a spolupráce se zahraničními odborníky. Dále interaktivní semináře a kreativní worshopy zaměřené na problematiku dodržování Úmluvy. Výstupem jsou učební texty pro vysoké školy, sborníky ze seminářů a workshopů a putovní výstava. Cílovou skupinou jsou studenti a pracovníci vysokých škol a pracovníci zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem.
Druh projektu:OP (Operační programy)
Pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Stav projektu:
Přijatý
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2012
Datum ukončení projektu:31. 07. 2014
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
10
Počet výsledků na projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Finanční manažer
Ing. Želmíra Novotnákoordinátor projektu
Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.
spoluřešitel
spoluřešitel
Ing. Lenka Trpákováspoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.
spoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel