Projekty


Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině"

Garant: Ing. Želmíra Novotná


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt se zabývá implementací Evropské úmluvy o krajině (dále jen Úmluva), jejíž ratifikací se Česká republika zavázala k ochraně a péči o krajinu a její uspořádání a zároveň k evropské spolupráci v této oblasti. Důvodem k vypsání projektu je právě nedostatečná informovanost a špatná praxe ve výměně informací a zkušeností vztahujících se k implementaci Úmluvy v České republice. Cílem projektu je zavedení principů vyplývajících z Úmluvy do praxe a uplatnění ustanovení v legislativě ČR, zavedení jejich principů prostřednictvím spolupráce mezi partnery. Klíčovými aktivitami projektu jsou vzájemné stáže u partnerských institucí a spolupráce se zahraničními odborníky. Dále interaktivní semináře a kreativní worshopy zaměřené na problematiku dodržování Úmluvy. Výstupem jsou učební texty pro vysoké školy, sborníky ze seminářů a workshopů a putovní výstava. Cílovou skupinou jsou studenti a pracovníci vysokých škol a pracovníci zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem.
Druh projektu:
OP (Operační programy)
Pracovisko:Ústav plánovania krajiny (ZF)
Stav projektu:Prijatý
Dátum začatia projektu:01. 02. 2012
Dátum ukončenia projektu:
31. 07. 2014
Počet pracovníkov projektu:
10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
10
Počet výsledkov projektu:
6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Ing. Martin Brtnický
Finanční manažer
koordinátor projektu
Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.spoluřešitel
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
spoluřešitel
Ing. Lenka Trpáková
spoluřešitel
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
spoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
Ing. Katarína Pavlačkováspoluřešitel
spoluřešitel