Projekty


Stáž na Bangor University zaměřená na studium vývoje ektomykorhiz

Garant: Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Odborná stáž je zaměřená na spolupráci s nepartnerskou institucí Bangor University ve Velké Británii. Cílem projektu je seznámit se s prací s rhizoskopem a studium proměnlivosti morfotypů ektomykorhiz v závislosti na jejich fázi rozvoje a třídě vitality. Stáž bude probíhat na Bangor University pod vedením prof. Godbolda. Stáž by měla být rozdělena na 2 části. První část by měla proběhnout na jaře a druhá část na podzim. Rozdělení stáže je navrženo s cílem podchytit rozvoj ektomykorhiz v průběhu vegetační sezóny.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:
16/2010
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0