Projekty


Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek

Garant: doc. Dr. Ing. Petr Brunecký


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF), Oddělení expertního inženýrství (ICV)
Identifikace projektu:
32/2010
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
26. 04. 2010
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
5