Projekty


Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva

Garant: Ing. Aleš Dejmal, Ph.D.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zaměřen na analýzu jednotlivých postupů a faktorů vedoucích k zvýšení případně snížení propustnosti dřeva pro tekutiny a jejich vliv na následnou impregnovatelnost dřeva.Zejména se jedná o procesy a postupy zvyšující propustnost dřeva na základě působení prostého dlouhodobého máčení materiálu (sterilní máčení-vyluhování, nesterilní máčení), mechanického vlnění (ultrazvuk), elektromagnetického vlnění a enzimatického působení. V případě snížení propustnosti jsou to postupy spojené s termickou degradací a další metody působení vnějšího tlaku, termické fixace ztenčenin atd. Analýza propustnosti bude probíhat pozorováním mikroskopické struktury dřeva (převážně změny nativních vodivých cest a vzniku mikrotrhlin) a experimentální kvantifikací stacionární a nestacionární propustnosti. Dále budou analyzovány standardní fyzikální a mechanické vlastnosti modifikovaného dřeva včetně jeho biodagradace. Vliv změny propustnosti dřeva na postupy impregnace bude následně analyzována zejména pomocí kvantifikace molekulárního (difúzního) a objemového toku (vakuovo-tlakové impregnace). I zde bude analyzována také biodegradace impregnovaného dřeva pomocí stanovení rychlosti šíření dřevokazných hub. Ve všech případech budou srovnávány výsledky s kontrolním souborem. Pozornost bude věnována zástupvům hlavních skupin dřev jehličnatých, listnatých kruhovitě pótrovitých a listnatých roztroušeně pórovitých. oproti dřevu neupravenému. Dalším cílem projektu je využití kvantifikovatelných vlastností a stavby modifikovaného dřeva (pozměněná propustnost a impregnovatelnost dřeva) pro sestavení a verifikaci numerického modelu (jako upraveného materiálového modelu) pohybu tekutin ve dřevě a k vytvoření modelu modifikované vnitřní struktury dřeva. Nezanedbatelným významným cílem komplexního projektu bude sestavit funkčního kolektivu odborníků z různých oblastí vědních disciplín podílejících se na řešení jednoho rozsáhlejšího cíle. Do projektu bude v prvním roce řešení zapojeno 5 studentů doktorského prezenčního studia a jeden student magisterského studia. Dále 5 akademických pracovníků a jeden vědecko-výzkumný pracovník, kteří budou dohlížet na správnost metodických postupů a osvojení adekvátních návyků vědecké práce studentských řešitelů. V dalších letech řešení projektu se předpokládá vyšší zastoupení zejména studentů magisterského studia.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Identifikácia projektu:
50/2010
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 02. 2010
Počet pracovníkov projektu:
17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:
14


Nadväzujúce projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, ktoré nadväzujú na projekt Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva (tematicky, myšlienkovo).

IdentifikáciaNázov projektuStavGarant projektu
54/2010
Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma.
prof. Dr. Ing. Petr Horáček

Legenda:
Aktívne stavy:
podanýprijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutýzrušený