Projekty


Lokální identita zeleně venkovských sídel

Garant: Ing. Stanislav Boček, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vytvoření metodik výsadeb zeleně v zastavěném území obcí venkovské krajiny s přihlédnutím k lokálním specifikům. Na třech modelových území bude dílčími metodikami ověřen správný postup a možná východiska pro vhodnou výsadbu zeleně. Výsledná tvorba syntetizující metodiky využije východiska, principy a postupy z modelových oblastí za účelem možného budoucího použití v dalších regionech. Na problematiku je nahlíženo z více různých úhlů (krajinářský, historický, ekologický, zahradnický, ekonomický, provozní aj.).
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Identifikace projektu:QI112A138
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
QI112A138
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D.další řešitel
Ing. Stanislav Boček, Ph.D.
řešitel