ProjektyHelp


Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales"

Garant: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.


Základní informace
   
   
Výsledky   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je studovat diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" (český překlad není zatím užíván), přičemž pozornost bude soustředěna na následující konkrétní problémy: - nezápornost diskrétních kvadratických funkcionálů a symplektickédiferenční systémy v diskrétním variačním počtu a diskrétní teorii optimálního řízení, - oscilační a asymptotické vlastnosti řešení lineárních, pololineárních a kvazilineárních diferenčních rovnic druhého řádu, - asymptotické vlastnosti řešení lineárnícha nelineárních diferenčních systémů, - symplektické dynamické systémy na time scales: oscilační a transformační teorie, - dynamické rovnice 2. řádu na time scales.
Druh projektu:
GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:
Ústav matematiky (LDF)
Identifikace projektu:
GA201/04/0580
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
GA201/04/0580
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:
4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.spoluřešitel
spoluřešitel


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
GAP201/10/1032
ukončený
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájený
obhájený
obhájenývyřazenývyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený