Projekty


Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales"

Garant: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cílem projektu je studovat diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" (český překlad není zatím užíván), přičemž pozornost bude soustředěna na následující konkrétní problémy: - nezápornost diskrétních kvadratických funkcionálů a symplektickédiferenční systémy v diskrétním variačním počtu a diskrétní teorii optimálního řízení, - oscilační a asymptotické vlastnosti řešení lineárních, pololineárních a kvazilineárních diferenčních rovnic druhého řádu, - asymptotické vlastnosti řešení lineárnícha nelineárních diferenčních systémů, - symplektické dynamické systémy na time scales: oscilační a transformační teorie, - dynamické rovnice 2. řádu na time scales.
Druh projektu:GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracovisko:Ústav matematiky (LDF)
Identifikácia projektu:GA201/04/0580
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:GA201/04/0580
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2
Počet výsledkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.spoluřešitel
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.spoluřešitel


Nadväzujúce projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, ktoré nadväzujú na projekt Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" (tematicky, myšlienkovo).

IdentifikáciaNázov projektuStavGarant projektu
GAP201/10/1032Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales'' IIIdoc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený