Projekty


Formalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizace

Garant: Ing. Hana Netrefová, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Doktorský projekt.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracovisko:Ústav informatiky (PEF)
Identifikácia projektu:1294/2003 - G5a
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:12


Nadväznosť na projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, na ktoré projekt Formalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizace nadväzuje.

IdentifikáciaNázov projektuStavGarant projektu
Univerzitní informační systém MZLU v BrněBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený