Projekty


Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education across Europe

Garant: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Specifický (Specifický výzkum)
Pracovisko:Ústav informatiky (PEF)
Identifikácia projektu:510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2010
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2013
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:10