Projekty


Projekt série příkladových studií řešení ochrany životního prostředí

Garant: Ing. Mgr. Ladislav Hanuš, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu série příkladových studií je nabídnout studentům, občanům i organizacím návod pro řešení jejich zájmů ochrany životního prostředí (OŽP). (záměr vybudovat kompostárnu, kořenovou čistírnu odpadních vod, provádět protierozní opatření, pěstovat energetické plodiny, atd.) Monitorování uskutečněných řešení OŽP, jejich vyhodnocení a jejich zpřístupnění odborné i široké veřejnosti je nezbytné pro větší použití osvědčených řešení a další rozvoj.
Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
17. 11. 2004
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0