Projekty


Multimediální učební text předmětu Ochrana životního prostředí

Garant: Ing. Mgr. Ladislav Hanuš, Ph.D.


Základní informace   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je zkvalitnění výuky předmětu Ochrana životního prostředí o multimediální učební text. Multimedializace výuky umožní využít nové didaktické techniky a postupy. Hlavním výstupem projektu bude multimediální prezentace biologických, technických, ekonomických, manažerských a legislativních nástrojů a prezentace příkladů úspěšných realizací řešení ochrany životního prostředí na www stránce předmětu. Cílovou skupinou projektu jsou aktivní studenti předmětu na AF, PEF a LDF MZLU v Brně a dále studenti vysokých a středních škol s environmentálním zaměřením.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:
1476/F4d/2006
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0