Projekty


Vztah mezi anatomickou stavbou dřeva a vybranými akustickými vlastnostmi dřeva

Garant: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.


Základní informace      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Identifikace projektu:
IGA 43/2010
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:1