ProjektyHelp


Proporciální monitoring akustické emise v kryptopodmínkách

Garant: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt se zabývá výzkumem změn únavových vlastností slitin hliníku v solných komorách a komorách s oxidem siřičitým pomocí akustické emise, kdy je v průběhu degradace materiálu snímán počet impulzních událostí při tomto znehodnocení materiálu.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:11