Projekty


nalýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma.

Garant: prof. Dr. Ing. Petr Horáček


   
Pracovníci
   
   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "nalýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma.".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

Pracovník
Role
Pracoviště
TelefonKancelář
ÚND LDF
+420 545 134 049
BA04N6001 (B6.01)
ext LDF
+420 545 134 545BA04N6007 (B6.07)

Legenda
Role:
administrativa
metodický řešitel
řešitel
pomocník
pozorovatel