Projekty


ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech

Garant: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt vytváří prostor pro podporu tvůrčího a vývojového potenciálu v oblasti marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech. Cílem projektu je vytvořit aplikaci na bázi informačních a komunikačních technologií, webovou aplikaci, která umožní efektivní sledování a hodnocení marketingových případů. Významnou a nákladnou součástí projektu je i tvorba vybraných marketingových případů formou vědeckých experimentů - pokusů. Projekt se soustředí na ICT podporu nejen sledování efektů formou databázového řešení či hodnocení dosažených skutečností na bázi metod víceaspektního hodnocení, ale také na podporu CRM přístupů, analýzu marketingové orientace ve zvolené aplikační oblasti (trhu) a s tím souvisejícím cíleným marketingem, segmentací aplikační oblasti (trhu). Implementace řešení a aplikační oblast bude vymezena trhem v podobě nabídky studijních programů PEF Mendelovy univerzity v Brně a jejími potenciálními zákazníky.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav informatiky (PEF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:31. 03. 2010
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:1