Projects


Vizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesu

Supervisor: Ing. David Procházka, Ph.D.


Basic information      Results      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Nedílnou součástí výrobního procesu v řadě firem je vizualizace a analýza vyráběného produktu. Tato vizualizace může být prováděna za účelem zlepšení designu, ergonomie, stanovení výrobních postupů, prezentace produktu managementu nebo veřejnosti, atp. Mnohdy mohou být tato data velmi komplexní (model automobilu, stroje). V současné době je k dispozici velmi omezené množství nástrojů pro pokročilou vizualizaci takovýchto modelů. Navíc žádný z těchto nástrojů neposkytuje možnost prolnutí reálného obrazu s uměle vytvořenými objekty (tzv. Augmented Reality). Cílem projektu je navrhnout a vytvořit nástroj umožňující snímání reálných objektů pomocí digitálních kamer a následné nahrazování částí obrazu umělými prvky. Tento nástroj by umožňoval velmi efektivně zobrazovat potenciální úpravy produktů a přinesl by tak zcela nový přístup do vizualizace a souvisejícího rozhodovacího procesu jak z hlediska vývoje, tak např. marketingových aplikací.
Kind of project:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:Department of Informatics (FBE)
Project status:
Defended
Project start date :
31. 03. 2010
Project close date:
31. 12. 2010
Number of workers in the project:
5
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:
4