Projekty


Detekce genotypů dvou genů a jejich asociace s parametry kvality telecího masa

Garant: Ing. Daniel Falta, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je rozšíření dizertační práce o molekulárně-genetické analýzy markerů a jejich vyhodnocení ke kvalitě masa.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Identifikace projektu:FRVŠ MŠMT 2453/2005
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:5