Projekty


Detekce genotypů dvou genů a jejich asociace s parametry kvality telecího masa

Garant: Ing. Daniel Falta, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je rozšíření dizertační práce o molekulárně-genetické analýzy markerů a jejich vyhodnocení ke kvalitě masa.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Identifikace projektu:FRVŠ MŠMT 2453/2005
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
5