ProjektyHelp


Nová metoda stanovení enzymu superoxid dismutasy v zrnu ječmene jarního (Hurdeum vulgare L.)

Garant: Ing. Natálie Březinová Belcredi, Ph.D.


Základní informace   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V rámci projektu bude vypracována nová metodika pro stanovení antioxidantu superoxid dismutasy (SOD) v zrnu ječmene a sladu s využitím setů Ransod. Prostřednictvím této metody bude stanovena koncentrace enzymu SOD u 20 odrůd a linií ječmene jarního (Hordeum vulgare L.). Tato metoda by měla nahradit doposud užívané časově a finančně náročné postupy. Dále ji bude možno aplikovat i na jiné suroviny a potraviny rostlinného a živočišného původu. Možnost uvedení této metody do praxe byla ověřena v předešlých měřeních koncentrace SOD ve sladu, které byly provedeny ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském, a.s. v Brně v loňském roce.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Identifikace projektu:420/2005
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
4