Projekty


Nedostatek zinku u skotu jako příčina ekonomických ztrát

Garant: Ing. Marie Balabánová, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Nedostatek zinku, selenu a mědi patří v našich chovatelských podmínkách mezi nejrozšířenější. Karence zinku je považována za příčinu poruch růstu, reprodukce, obranyschopnosti a nedostatečného využití krmiva. Protože všechny příznaky karence způsobují často těžké ekonomické ztráty, bylo by vhodné zjistit, která z forem dotace zinku je pro organismus tou nejvyužitelnější, organická či anorganická. Neboť se měď a zinek vstřebávají stejnou metabolickou dráhou, soupeří o tatáž vazebná místa, bylo by zároveň zajímavé zaznamenat vývoj obou mikroprvků během experimentu, tedy od konce březosti po období laktace.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
4