Projects


Nedostatek zinku u skotu jako příčina ekonomických ztrát

Supervisor: Ing. Marie Balabánová, Ph.D.


Basic information
   
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Nedostatek zinku, selenu a mědi patří v našich chovatelských podmínkách mezi nejrozšířenější. Karence zinku je považována za příčinu poruch růstu, reprodukce, obranyschopnosti a nedostatečného využití krmiva. Protože všechny příznaky karence způsobují často těžké ekonomické ztráty, bylo by vhodné zjistit, která z forem dotace zinku je pro organismus tou nejvyužitelnější, organická či anorganická. Neboť se měď a zinek vstřebávají stejnou metabolickou dráhou, soupeří o tatáž vazebná místa, bylo by zároveň zajímavé zaznamenat vývoj obou mikroprvků během experimentu, tedy od konce březosti po období laktace.
Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
Project status:
Defended
Project start date :
01. 03. 2009
Project close date:31. 12. 2009
Number of workers in the project:
1
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:
4