ProjektyHelp


Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat

Garant: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Navrhovaný projekt se zabývá studiem aktuálních, nově popsaných kandidátních genů vybraných vlastností - jedná se o vlatnosti vepřového masa ovlivňující nutriční či senzorickou hodnotu masa (barva masa, intramuskulární tuk a jeho složení z hlediska mastných kyselin a cholesterolu), jeho technologické vlastnosti a vhodnost pro další zpracování (pH, vaznost vody) - a studiem možných asociací těchto genů s uvedenými vlastnostmi. Navrhovaný projekt se zaměřuje na ty parametry vepřového masa, jež jsou důležité z hlediska zvyšování kvality, a to jak z pohledu producentů, tak z pohledu konzumentů.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:
TP 9/2010
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2010
Datum ukončení projektu:
28. 02. 2011
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:12
Počet výsledků na projektu:
8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
spoluřešitel
spoluřešitel
garant
spoluřešitel
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.spoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
Ing. Hana Šulcerová, Ph.D.spoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel