ProjektyHelp


Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA

Garant: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:
IP 13/2010
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2010
Datum ukončení projektu:28. 02. 2011
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:
4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
garant
Ing. Marta Bryndová, Ph.D.
řešitelka


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA navazuje.

Identifikace
Název projektuStav
Garant projektu
DP 4/2009
obhájený
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájenýobhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutýzrušený
zrušený