ProjektyHelp


Počítačová podpora výuky matematiky pomocí volně šiřitelného software

Garant: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav matematiky (LDF)
Identifikace projektu:
FRVŠ 131/2010
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:
8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.rešitel
spoluřešitel