Projects


Počítačová podpora výuky matematiky pomocí volně šiřitelného software

Supervisor: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.


   Workers
   
Results   
   


The following table shows a list of results added to the project of "Počítačová podpora výuky matematiky pomocí volně šiřitelného software".

Publications
Kind of publication
ResponsibilityDetails
Fancytooltips package for LaTeX, version 1.6
Mařík, Robert
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fancytooltips package for LaTeX, version 1.6. MAŘÍK, R. 2010.
software
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Mathematical software Sage
Mařík, Robert
Matematický program Sage. Matematika-fyzika-informatika. 2010. v. 20, no. 2, p. 119--127. ISSN 1210-1761.
článek v periodikudoc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
OCGtools package for LaTeX
Mařík, Robert
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. OCGtools package for LaTeX. MAŘÍK, R. 2010.
software
Sage 4.6
Mařík, Robert -- Stein, William et al.
SAGE. Sage 4.6. MAŘÍK, R. -- STEIN, W. et al. 2010.
software
Cooperation between TeX and Computer Algebra System Sage
Mařík, Robert
Spolupráce TeXu se systémem počítačové algebry Sage. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 2012. v. 22, no. 3, p. 163--175. ISSN 1211-6661.
článek v periodiku
Sws2tex converter
Huss, Wilfried -- Mařík, Robert
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sws2tex converter. HUSS, W. -- MAŘÍK, R. 2010.
software
Computer Algebra System Sage
Viskotová, Lenka
Systém počítačové algebry Sage.  [DVD-ROM]. In Sborník příspěvků 30. konference o geometrii a grafice. p. 251--259. ISBN 978-80-7378-136-1.
článek v el. sborníkuRNDr. Lenka Viskotová, Ph.D.
Interactive tests using AcroTeX eDucation Bundle
Mařík, Robert -- Plch, Roman -- Šarmanová, Petra
Tvorba interaktivních testů pomocí systému AcroTeX. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 2010. v. 2010, no. 4, p. 266--299. ISSN 1211-6661.
článek v periodiku