Projekty


Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat

Garant: Ing. Petr Sláma, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Současným trendem univerzitního vzdělávání je zavádění multimediálních učebních pomůcek do výuky a zpřístupnění elektronických výukových materiálů pro samostudium studentů. Tento trend se samozřejmě nevyhýbá biologickým oborům, spíše naopak. Předmět Anatomie a histologie zvířat a obdobné předměty vyučované na univerzitách s biologickým zaměřením nejsou tedy výjimkou. Cílem projektu je digitalizace makroskopických preparátů a jejich zpřístupnění na webových stránkách, což rozšiřuje škálu studijních materiálů, které jsou navíc přístupné všude tam, kde je dostupný internet.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:3099/F4
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Petr Sláma, Ph.D.garant
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.spoluřešitel