ProjektyHelp


Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat

Garant: Ing. Petr Sláma, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Současným trendem univerzitního vzdělávání je zavádění multimediálních učebních pomůcek do výuky a zpřístupnění elektronických výukových materiálů pro samostudium studentů. Tento trend se samozřejmě nevyhýbá biologickým oborům, spíše naopak. Předmět Anatomie a histologie zvířat a obdobné předměty vyučované na univerzitách s biologickým zaměřením nejsou tedy výjimkou. Cílem projektu je digitalizace makroskopických preparátů a jejich zpřístupnění na webových stránkách, což rozšiřuje škálu studijních materiálů, které jsou navíc přístupné všude tam, kde je dostupný internet.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:
3099/F4
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
garant
spoluřešitel