Projekty


Výzkum genetické variability klonů odrůdy Velkopavlovická metodou S-SAP

Garant: Ing. Martin Mészáros, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je pomocí specifické molekulární analýzy metodou S-SAP (seqence-specific amplified polymorphism) analyzovat soubor klonů odrůdy meruněk Velkopavlovická. Na základe výsledků stanovit příbuznost jednotlivých klonu mezi sebou. Pomoci metody SSR bude potvrzená příslušnost k odrůde skoumané skupiny, u kterých je nejistý původ. Vzpomínaná metoda SSR poskytne informaci i o případném původu některých klonů z jejich generativního přemnožování v minulosti. Jelikož sledované klony pochází nejenom z Moravy a Slovenska, ale i Maďarska, Francie a dalších zemí Evropy, zjištené informace by mohli postihnout případnou variabilitu ekotypů klonů této odrůdy. Výsledkem obou metod budou dendrogramy, které poskytnou podrobné informace o vzájemné příbuznosti v rámci sledované skupiny klonů.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Martin Mészáros, Ph.D.Navrhovatel
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.Spoluřešitel
Ing. Jana Čechová, Ph.D.Spoluřešitel
prof. Dr. Ing. Boris KrškaGarant-řešitel