Projekty


Výzkum genetické variability klonů odrůdy Velkopavlovická metodou S-SAP

Garant: Ing. Martin Mészáros, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je pomocí specifické molekulární analýzy metodou S-SAP (seqence-specific amplified polymorphism) analyzovat soubor klonů odrůdy meruněk Velkopavlovická. Na základe výsledků stanovit příbuznost jednotlivých klonu mezi sebou. Pomoci metody SSR bude potvrzená příslušnost k odrůde skoumané skupiny, u kterých je nejistý původ. Vzpomínaná metoda SSR poskytne informaci i o případném původu některých klonů z jejich generativního přemnožování v minulosti. Jelikož sledované klony pochází nejenom z Moravy a Slovenska, ale i Maďarska, Francie a dalších zemí Evropy, zjištené informace by mohli postihnout případnou variabilitu ekotypů klonů této odrůdy. Výsledkem obou metod budou dendrogramy, které poskytnou podrobné informace o vzájemné příbuznosti v rámci sledované skupiny klonů.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Navrhovatel
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Spoluřešitel
Ing. Jana Čechová, Ph.D.Spoluřešitel
Garant-řešitel